Zamenice u Nemačkom Jeziku/ Pronomen

U ovoj lekciji ćete naučiti sve o zamenicama, koje zamenice postoje i kako funkcionišu. SADRŽAJ Šta su zamenice u nemačkom jeziku?Lične zamenice/ PersonalpronomenPrisvojne zamenice/ PossessivpronomenPokazne zamenice/ DemonstrativpronomenNeodređene zamenice/ IndefinitpronomenPovratne zamenice/…