Indirektna Pitanja u Nemačkom Jeziku – Jasno i Jednostavno / Indirekte Fragen

Indirektna Pitanja u Nemačkom Jeziku – Jasno i Jednostavno / Indirekte Fragen

U ovoj lekciji ćete saznati sve o inidirektnim pitanjima u nemačkom jeziku, šta su zapravo indirektna pitanja, koje vrste indirektnih pitanja postoje, kad i zašto se upotrebljavaju.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su indirektna pitanja?
Indirektna pitanja sa ob
Indirektna pitanja sa upitanom reči
Upitnik ili tačka?

Šta su indirektna pitanja?

Indirektna pitanja su zapravo upitne rečenice koje se upotrebljavaju kao zavisne rečenice. Moraju se uvesti sa upitnom reči.
Za indirektna pitanja sa upitnom reči upotrebljava se odgovarajuća upitna reč, ili kombinacija priloga ili predloga koji mogu imati funkciju veznika.
Za indirektna pitanja bez upitne reči upotrebljava se veznik ob.
Indirektna pitanja su manje direktna i zato zvuče mnogo ljubaznije od jednostavnih direktnih pitanja.

Indirektna pitanja sa ob

Kad želimo da postavimo pitanje bez upitne reči na indirektan način onda koristimo veznik ob. U našem jeziku ob znači da li. Ob je zavisni veznik, zato glagoli moraju stajati na kraju rečenice.
Na primer:

Kad direktno pitanje pretvorite u indirektno, onda dolazi do određenih promena.
Na primer:
Direktno pitanje:                        Kommt Mia bald nach Hause?
Indirektno pitanje: Wissen Sie, ob Mia bald nach Hause kommt?
U direktnom pitanju glagol stoji na prvom mestu, u indirektnom pitanju se upotrebljava zavisni veznik ob i zato glagol mora stajati na kraju rečenice.

Pregled svih lekcija možete pogledati u: 
Gramatika Sadržaj/ Grammatik Inhalt

Glavne rečenice mogu da glase :

Könnten Sie mir bitte sagen, …
Wissen Sie, …
Hast du eine Idee, …
Hast du gehört, …
Ich würde gerne wissen, …
Ich wollte noch fragen, …
Ich weiß (noch) nicht, …
Ich frage mich, …
Ich habe keine Ahnung, …
Ich wollte Sie fragen, …
Sind sie der Meinung, dass …

Mich interessiert, …
Was glauben Sie, …
Ich möchte gerne wissen, ….
Sind sie der Meinung, dass …
Mich interessiert, …
Was glauben Sie, …
Ich möchte gerne wissen, …

Indirektna pitanja sa upitnom reči

Kad pitanje sa upitnom reči želimo da postavimo na indirektan način, onda su pravila ista kao i kod indirektnih pitanja bez upitne reči, samo ovde ostaju upitne reči iste kao i kod direktnog pitanja.
Na primer:
Direktno pitanje:                     Wann kommt Mia nach Hause?
Indirektno pitanje: Weißt du, wann Mia nach Hause kommt?

U direktnom pitanju glagol stoji na drugom mestu, u indirektnom pitanju glagol mora stajati na kraju rečenice.

Glavne rečenice su iste kao i kod veznika ob, pogledajte gore.

Redosled reči

Upitnik ili tačka

Na kraju indirektnih pitanja mogu da stoje i upitnik i tačka, to jest, ili jedno ili drugo.

Uptinik stavljamo kad postavljamo pitanje, a to se može utvrditi pomoću glavne rečenice.
Na primer:
Weißt du, wann der Film beginnt?
Können Sie mir sagen, wie weit der Bahnhof ist?
Hast du eine Ahnung, wovon der film handelt?

Kad glagol stoji u glavnoj rečenici na prvom mestu, onda stavljamo na kraju rečenice upitnik (?).

Tačku stavljamo kad nešto konstatujemo.
Na primer:
Ich weiß noch nicht, wann sie nach Hause kommt.
Ich frage mich, wie lange das Konzert dauert.
Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute auf die Party kommt.

Kad glagol stoji u glavnoj rečenici na drugom mestu, onda stavljamo na kraju rečenice tačku (.).

Pogledajte još:

Dass rečenice
Kauzalne rečenice – weil, da
Koncesivne rečenice – obwohl, trotzdem
Finalnerečenice  – damit um…zu
Kondicionalne rečenice – wenn, falls
Konsekutivne rečenice – sodass, als dass
Modalne rečenice – indem, als ob, als wenn,ohne dass, anstatt dass, wie/als
Temporalne rečenice
Relativne rečenice
Infinitivne rečenice sa zu
Infinitivnerečenice um..zu, ohne..zu, anstatt..zu