Rečenice sa Um … Zu i Damit – Jednostavno i lako/  Finalsatz

U ovoj lekciji saznaćete sve o finalnim/namernim rečenicama. Kako upotrebljavamo rečenice sa um…zu i damit i koje značenje imaju ova dva veznika.Takođe možete saznati koji uzročni veznici još postoje. Kako ih najlakše možete naučiti i koja pravila su važna da biste lako i jednostavno naučili ove  uzročne zavisne i nezavisne rečenice.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Sadržaj

Šta su finalne rečenice?
Damit rečenice
Um… zu rečenice
Pretvaranje damit u um…zu + infinitiv
Dafür i dazu
Zum / zur / für + IMENICA

Šta su finalne rečenice?

Finalne ili namerne rečenice su zavisne rečenice koje izražavaju nameru, svrhu ili cilj glavne rečenice.  Zavisna rečenica obično stoji iza glavne.
Ona počinje veznikom: damit ili um … zu
Um … zu + INFINITIV je infinitivna konstrukcija kauzalnog karaktera.
Oba veznika imaju značenje: da, da bi, kako bi

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Damit rečenice

Finalna rečenica sa veznikom damit je zavisna rečenica i upotrebljava se kad je subjekat u glavnoj i zavisnoj rečenici različit. Uglavnom se upotrebljavaju u prezentu.
Zavisna rečenica obično stoji iza glavne rečenice, ali mogu da stoje i obrnuto.

Na primer:
Ich bin nach Deutschland gekommen, damit meine Familie ein besseres Leben hat. – Došao sam u nemačku , da bi moja porodica imala bolji život.
Damit meine Familie ein besseres Leben hat, bin ich nach Deutschland gekommen.
Ukoliko glavna rečenica stoji IZA damit rečenice, onda glagol mora stajati odmah iza zareza na prvom mestu. Dok damit rečenica ne menja svoj redosled rečeni, gde god stajala.

U govornom jeziku finalne rečenice često stoje samostalno, kad se daje odgovor na postavljeno pitanje.
Na primer:
Warum sind sie nach Deutschland gekommen? –Damit meine Familie ein besseres Leben hat.
Warum arbeitest du so viel? – Damit du mehr Freizeit hast.

Modalni glagoli möchten, sollen i wollen izražavaju nameru i zato ne mogu biti u finalnoj/namernoj rečenici. Njih zamenjujemo sa modalnim glagolom können
Na primer:
Er versteckte das Handy in seinem Zimmer. Niemand sollte es finden.
– Er versteckte das Handy in seinem Zimmer, damit ihn niemand finden konnte. – Sakrio je mobilni telefon u svojoj sobi, da ga niko nebi našao.
Sie hat sehr laut gesprochen. Alle Schüler sollten sie hören.
– Sie hat sehr laut gesprochen, damit sie alle Schüler hören.
– Govorila je veoma glasno da je svi učenici čuju.

Um… zu rečenice

Ukoliko je subjekat u glavnoj i zavisnoj rečenici isti, onda damit rečenicu možete pretvoriti u infinitivnu rečenicu sa um … zu + infintiv. Naravno, možete da upotrebite i damit rečenicu, ali je infintivna konstrukcija stilski bolja.
Na primer:
Ich lerne intensiv Deutsch, damit ich einen Job in Deutschland finde.
Bolja varijanta je: Ich lerne intensiv Deutsch, um einen Job in Deutschland zu finden.
Glavna rečenica uglavnom stoji ISPRED infinitivne konstrukcije, ali može i obrunuto.
Na primer:
Um einen Job in Deutschland zu finden, lerne ich intensiv Deutsch.
Naravno, i ovde važi isto pravilo. Ako glavna rečenica stoji IZA zavisne, onda ona obavezno počinje glagolom. Infinitivna konstrukcija je, zapravo zavisna rečenica, i zato se njen redosled nikad ne menja.

U finalnim rečenicama često stoji modalni glagol können, isto važi i za um … zu rečenice.
Na primer:
Ich lerne Deutsch, um einen Job in Deutschland finden zu können.

Na kraju infintivne konstrukcije, zu stoji između glagola u infinitivu i modalnog glagola u infintivu (finden zu können).

Dakle, isto pravilo za modalne glagole, navedeno za damit rečenice, važi i za um…zu rečenice.

Können se može izbaciti a da pritom značenje namere ostaje gotovo nepromenjeno.
Na primer:
Er spart sein Taschengeld, um sich das Viedeospiel kaufen zu können.
Er spart sein Taschengeld, um sich das Viedeospiel zu kaufen.

On štedi svoj džeparac, jer ima nameru da kupi video igricu ili da bi mogao da kupi video igricu, svakako obe rečenice izražavaju nameru.

U govornom jeziku infinitivna konstrukcija može da stoji samostalno, kao odgovor na pitanje.
Na primer:
Warum sind Sie in Deutschland? – Um Medizin zu studieren.
Warum kommst du immer so spät? – Um dich zu ärgern.

Pretvaranje damit u um…zu + infinitiv

Proces pretvaranja damit rečenice u infinitivnu konstrukciju um … zu je jednostavan. Ako su subjekti u obe rečenice isti, onda subjekat i veznik damit u DRUGOJ rečenici izbacujemo, a finitni glagol pretvaramo u infinitiv, ispred stavljamo zu.
Na primer:
Ich gehe jeden Tag ins Fitnesstudio, damit ich fit werde.
Ich gehe jeden Tag ins Fitnesstudio, um fit zu werden.

Dafür i dazu

Priloški veznici dafür i dazu mogu takodje da iskažu nameru, isto tako cilj i svrhu. Medjutim oni stoje u glavnoj rečenici koja stoji uvek iza glavne rečenice. Ali se ovde u odnosu na damit i um … zu rečenice dešava inverzija.
Na primer:
Ich lerne Deutsch, damit ich einen Job in Deutschland finde.
Ich lerne Deutsch, um einen Job in Deutschland zu finden.

ALI:

Ich möchte einen Job in Deutschland finden, dafür letne ich Deutsch.
Ich möchte hier leben, dazu suche ich hier eienen Job.

S obzirom da su dafür i dazu prilozi u funkciji veznika, pravilo je da glagol obavezno stoji odmah iza veznika. Pogledajte gore u primerima.

Zum / zur / für + IMENICA

Namera, cilj ili svrha mogu se izraziti i pomoću konstrukcije zum + poimeničeni infinitiv ili sa zum/zur/ für + imenica, koje se uglavnom odnosi na neku aktivinost. U pisanom govoru upotrebljava se takođe predlog zwecks.
Na primer:
Zur Entspannug gehe ich ins Spa. – Idem u banju da se opustim.
Für unseren Urlaub haben wir einen Kredit aufgenommen.- Uzeli smeo kredit za naš odmor.
Wir möchten Sie bitten, zwecks späterer Übrprüfung die Akten aufzubewahren.Zamolili bismo vas da sačuvate datoteke zbog kasnijeg pregleda.

Pogledajte još:
Kauzalne rečenice – weil da
Koncesivne rečenice – obwohl, trotzdem, zwar…, aber
Finalne rečenice  – um…zu, damit
Kondicionalne rečenice – wenn, falls, sofern
Konsekutivne rečenice – sodass, als dass
Modalne rečenice – indem, als ob, als wenn, ohne dass, wie, als
Temporalne rečenice
Relativne rečenice
Indirektna pitanja
Infinitivne rečenice sa zu
Infinitivne rečenice um..zu, ohne..zu, anstatt..zu
Dass rečenice