Vokabular – Sadržaj / Wortschatz – Inhalt

Vokabular – Sadržaj / Wortschatz – Inhalt

UVOD – šta vam treba da krenete sa učenjem

 1. Pozdravi na nemačkom jeziku
 2. Nemački za početnike – Prvi koraci
 3. Nekoliko saveta kako naučiti nemački
 4. Lista fraza za početnike
 5. Pozdravi na nemačkom jeziku i odgovori
 6. Hvala, molim, izvolite na nemačkom!
 7. Nemačka Abeceda sa Izgovorom Umlauta / Das Alphabet
 8. Nemački Pravopis – Slova I Glasovi

A1

Personen

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
 1. Guten Tag! – Erste Kontakte / Prvi Kontakti na Nemačkom Jeziku – Dobar Dan!
 2. Wer ist das? – Ko je to?
 3. Essen und Trinken

A2

Meine Familie