Vokabular – Sadržaj / Wortschatz – Inhalt

Vokabular – Sadržaj / Wortschatz – Inhalt

UVOD – šta vam treba da krenete sa učenjem

  1. Pozdravi na nemačkom jeziku
  2. Nemački za početnike – Prvi koraci
  3. Nekoliko saveta kako naučiti nemački
  4. Lista fraza za početnike
  5. Pozdravi na nemačkom jeziku i odgovori
  6. Hvala, molim, izvolite na nemačkom!
  7. Nemačka Abeceda sa Izgovorom Umlauta / Das Alphabet
  8. Nemački Pravopis – Slova I Glasovi

A1

Personen

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  1. Guten Tag! – Erste Kontakte / Prvi Kontakti na Nemačkom Jeziku – Dobar Dan!
  2. Wer ist das? – Ko je to?