Prisvojne Zamenice u Nemačkom Jeziku/ Possessivpronomen

U ovoj lekciji saznaćete sve o prisvojnim zamanicama u nemačkom jeziku (Possesivpronomen) , koje su to zamenice i šta znače, gde se načaze u rečenice i kako se menjaju po padežima.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su prisvojne zamenice?
Prisvojne zamenice – Tabelarni prikaz
Prisvojne zamenice po padežima – Tabelarni prikaz
Meins, deins, meiner, deiner

Šta su prisvojne zamenice?

Prisvojne zamenice stoje ispred imenice i pokazuju  kome šta pripada.
Na primer:
Das ist Marina und ihre Schwester Eva.

Zamenica ihr se odnosi na Marinu – njen, a nastavak e na imenicu Schwester, koja je u ženskom rodu, i zbog toga prisvojna zamenica dobija nastavak e.

Na primer:
Das ist Fillip und sein Bruder.

Ovde se zamenica sein odnosi na Filipa – njegov, a nastavka nema, jer zamenica u muškom rodu u nominativu nema nastavka.

Prisvojne zamenice – Tabelarni prikaz

Kao što ste videli, zamenice koje stoje ispred imenice se menjaju i uskladjuju s imenicom uz koju stoje, tj dekliniraju se:

Ihre Schwester- Vaša sestra
eure  Eltern – vaši roditelji
mein Bruder – moj brat

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Prisvojne zamenice po padežima – Tabelarni prikaz

U tabeli ispod imate primer za nominativ, akuzativ i dativ, uporedite sličnosti i razlike. U jednini se menjaju kao neodredjeni član (ein,eine, ein), a u množini kao određeni (der, die, das). Zato se često u nemačkom nazivaju Possesivartikel ( Prisvojni član). 

*Iste nastavke dobija i negacija kein, koja soji ispred imenice i negira tu imenicu.

Kao što vidite nominativ i akuzativ se razlikuju samo u muškom rodu, a dativ muškog i srednjeg roda jednine imaju isti nastavak.

Meins, deins, meiner, deiner

Prisvojna zamenica može da stoji samostalno, bez imenice, onda poprima nastavke odredjenog člana i bez obzira što imenica nije navedena, zamenica se prilagodjava toj nevidljivoj imenici u rodu, broju i padežu.

Evo primera:
Wem gehört  der Kuli? – Es ist meiner.
( Kome pripada ova olovka? – Moja je.)

Nominativ

DER: Wo ist mein Kuli? – Ich weiß es nicht. Hier ist meiner. (Gde je moja olovka? -Ne znam. Evo moje.)
DAS: Wo ist mein Heft? – Ich weiß es nicht. Hier ist meins. (Gde je moja sveska? -Ne znam. Evo moje.)
DIE: Wo ist meine Schere ? – Ich weiß es nicht.  Hier ist meine. (Gde su moje makaze?- Ne znam. Evo mojih.)

Akuzativ

DER: Ich habe keinen Kuli. Hast du einen?  (Nemam olovku. Imaš li jednu?)  
DAS: Ich habe kein Heft. Hast du eins?  (Nemam svesku. Imaš li jednu?)   
DIE: Ich habe keine Schere – Hast du  eine ? (Nemam makaze. Imaš li jednu?)   

Pogledajte još:
Zamenice u nemačkom jeziku
Lične zamenice
Pokazne zamenice
Neodređene zamenice
Povratne zamenice
Upitne zamenice
Relativne zamenice i Relativne rečenice

Bis zum nächsten Mal! 🙂