Konjunktiv II sa modalnim glagolima/ Konjunktiv II mit Modalverben

Konjunktiv II sa modalnim glagolima/ Konjunktiv II mit Modalverben

U ovoj lekciji saznaćete sve o konjunktivu II sa modalnim glagolima, kako se grade i kad ih uptrebljavamo.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je konjunktiv II?
Konjunktiv II sa modalnim glagolima 
Sadašnje vreme
Modalni glagoli  können, sollen i müssen
Oblici können, sollen i müssen u konjunktivu II sadašnje vreme
Prošlo vreme
Prošlo vreme konjunktiva II sa modalnim glagolima – Tabele
Zavisne rečenice – Tabele

Šta je konjunktiv II?

Mali podsetnik zašto se koristi konjunktiv II u nemačkom jeziku: Konjunktiv II se koristi da izrazi ljubaznost, kad nešto pitamo ili zahtevamo. Pre ćemo dobiti ono što tražimo ako koristimo konjunktiv II. Možemo ga upotrebiti i kad želimo izraziti pretpostavke, nagađanja, želje, pri davanju saveta itd. 

Kao što vidite, konjunktiv II nam može mnogo koristiti u nemačkom jeziku.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Konjunktiv II sa modalnim glagolima  

Sadašnje vreme

Sadašnje vreme konjunktiva II modalnih glagola odgovara oblicima indikativa preterita. Za razliku od preterita indikativa, müssen, können, dürfen i mögen dobijaju u konjunktivu II  Umlaut, dve tačkice na samoglasnike.
Na primer:

Modalni glagoli

preterit indikativkonjunktiv II
ich konnte
du musstest
er durfte
wir mochten
ich könnte
du müsstest
er dürfte
wir möchten

Nastavci su isti i u preteritu indikativa i u konjunktivu II

indikativ preterita
konnte
konjunktiv II
könnte
ich konnte
du konntest
er, sie, es konnte
wir konnten
ihr konntet
sie/Sie konnten
ich könnte
du könntest
er, sie, es könnte
wir könnten
ihr könntet
sie/Sie könnten

Modalni glagoli sollen i wollen ne dobijaju Umlaut u konjunktivu II.

Na primer:

indikativ
preterita
konjunktiv IIindikativ preteritakonjunktiv II
ich sollte
du solltest
er, sie, es sollte
wir sollten
ihr solltet
sie/Sie sollten
ich sollte
du solltest
er, sie, es sollte
wir sollten
ihr solltet
sie/Sie sollten
ich wollte
du wolltest
er, sie, es wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie/Sie wollten
ich wollte
du wolltest
er, sie, es wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie/Sie wollten

Modalni glagoli  können, sollen i müssen

Ukoliko ova tri glagola upotrebljavate u konjunktivu II, možete davati savete i preporučivati.

Na primer:
Du solltest im Bett bleiben. Du bist krank.
Du könntest dich mal um sie kümmern.
Du müsstest hier vorsichtiger fahren, es ist hier rutschig.


Sa  können  u konjunktivu II uglavnom dajemo predloge ili ljubazne molbe. A sa sollen ili müssen kad želimo nešto važno nekome da preporučimo.
Na primer:
Wir könnten uns ja mal wieder treffen!
Wir könnten morgen ins Kino gehen.
Du könntest ihr Blumen schenken.
Könnte ich bitte noch eine Tasse Kaffee haben?
Könnten Sie mir helfen?

Oblici können, sollen i müssen u konjunktivu II sadašnje vreme

Infinitiv: können
Preterit: konnte
Infinitiv: sollen
Preterit: sollte
Infinitiv: müssen
Preterit: musste
ich könnte
du könntest
er/sie/es könnte
wir könnten
ihr könntet
sie/Sie könnten
ich sollte
du solltest
er/sie/es sollte
wir sollten
ihr solltet
sie/Sie sollten
ich müsste
du müsstest
er/sie/es müsste
wir müssten
ihr müsstet
sie/Sie müssten

Obratite pažnju na 1. i 3. lice jednine, nastavci su isti. Isto tako i 1. i 3. lice množine, nastavci su isti. Oblik u konjunktivu II je skoro isti kao i u preteritu. Jedina razlika je u tome, što u konjunktivu II dodajemo Umlaut ( ä, ö, ü).

Prošlo vreme

Postoji samo jedno prošlo vreme konjunktiva 2. Ljudi često koriste prošli konjunktiv 2 sa modalnim glagolima da izraze svoje žaljenje/saosećanje za prošlu situaciju. Koriste se i da naknadno kritikuju prošlu situaciju/radnju.

Konjunktiv 2 formirate sa modalnim glagolom u prošlosti sa pomoćnim glagolom haben u konjunktivu 2 i sa glavnim glagolom i modalnim glagolom u infinitivu. U glavnoj rečenici, pomoćni glagol dolazi ispred glavnog i modalnog glagola. U zavisnoj rečenici redosled ostaje isti. Pomoćni glagol uvek dolazi neposredno ispred glavnog i modalnog glagola.

Na primer:

Mein Sohn hat die Fahrprüfung nicht bestanden. – Moj sin je pao na vozačkom ispitu.
Er hätte mehr für die Fahrprüfung lernen müssen.
– Trebalo je više da uči za vozački ispit.

Wir haben den Zug verpasst. – Zakasnili smo na voz.
Wir hätten früher von zu Hause weggehen sollen.
– Trebalo je ranije da krenemo od kuće.

Modalni glagoli formiraju prošli konjunktiv II sa pomoćnim glagolom haben u konjunktivu II i dvostrukim infinitivom. Modalni glagol se stavlja na kraj rečenice.

hätten + INFINITIV   +    MODALNI GLAGOL U INFINITIVU    

Na primer:
Preterit: Jasna musste gestern zum Arzt gehen.
Perfekt: Jasna hat gestern zum Arzt gehen müssen.
Konj.II sa modalnim glagolom: Jasna
hätte gestern zum Arzt gehen müssen.

Der Konjunktiv II zeigt das Gegenteil vom Indikativ an !!! Im Perfekt und Präteritum (Indikativ) hat Oscar gearbeitet und Lena ist nach Köln gefahren. Im Konjunktiv II der Vergangenheit hat Oscar nicht gearbeitet, hätte es aber tun sollen und Lena war nicht in Köln, hätte aber fahren dürfen !!!

Konjunktiv II pokazuje suprotnost indikativu!!! U perfektu i preteritu indikativa Jasna je išla kod doktora. U prošlom konjunktivu II, Jasna nije išla kod doktora ali je trebalo da ide!!!

Konjunktiv je obavezan u konstrukcijama sa modalnim glagolima müssen, sollen i nicht dürfen, koji označavaju neostvareni zahtev. Ove konstrukcije se obično javljaju samo sa značenjem prošlog vremena u pluskvamperfektu.
Na primer:
Sie hätte rechtzeitig bremsen müssen.
Du hättest nicht so viele Fehler machen dürfen.

Modalni glagoli formiraju prošli konjunktiv II sa oblikom hätte, infinitivom glagola i infinitivom modalnog glagola.

Na primer:
Er hätte es wissen müssen. – Trebao je znati. 
Sie hätte auch später kommen können.- Mogla je doći kasnije.

U zavisnoj rečenici, hätte se uvek pojavljuje ispred infinitiva glagola i infinitiva modalnog glagola.

Na primer:
Die Lehrer sagte, dass er es hätte wissen müssen.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Prošlo vreme konjunktiva II sa modalnim glagolima – Tabele

Obratite pažnju na položaj glagola. Svi glagoli su obojeni plavom bojom.

Zavisne rečenice – Tabele

Obratite pažnju na položaj glagola. Svi glagoli su obojeni plavom bojom.

Pogledajte još:
Konjuktiv I
Indirektni govor
Konjuktiv II
Konjuktiv II za sadašnjost
Konjuktiv II za prošlost
Irealne kondicionalne rečenice
Irealne željne rečenice
Irealne uslovne rečenice
Irealne posledične i modalne rečenice
Upotreba i značenje konjunktiva II