Pomoćni glagoli haben, sein i werden- sve na jednom mestu /Hilfsverben sein, haben und werden

U ovoj lekciji ćemo obraditi sve što je važno da znamo o glagolima sein, haben i werden, koji se mogu upotrebljavati samostalno u rečenici, a imaju i funkciju pomoćnih glagola.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Glagol haben

Glagol haben je veoma važan glagol u nemačkom jeziku i već na samom početku nam je potreban za osnovnu komunikaciju. U ovoj lekciji ćemo obraditi sve važne informacije o tom glagolu.

Kako se haben menja po licima?

U ovoj tabeli glagol haben se nalazi po licima u prezentu, preteritu i perfektu:

Ako pogledate haben po licima u prezentu, skoro da je pravilan, crvenom bojom sam obeležila glagolsku osnovu, a zelenom nastavke za present. 2. i 3 lice jednine se veoma razlikuje. Po tome se vidi da je haben nepravilan glagol. Namerno ističem 2.i3.lice jednine, jer ovde učenici često greše, umesto hast, često upotrebljavaju habst.

Glagol haben u prezentu treba naučiti napamet, kao pesmicu.

Moji učenici uvek negoduju kad im kažem da treba nešto da nauče napamet. Slažem se. Nije lako učiti napamet. I zato ja upotrebljavam reč MEMORISANJE, sve da bih izbegla tu „deprimirajuću“  reč napamet. Šalu na stranu. Uvek postoje tehnike MEMORISANJA koje vam mogu olakšati život. Uvek bi trebalo te reči koje naučite posle provežbati u rečenicama.

3.lice jednine u prezentu je hat, skrećem pažnju radi lakšeg pamćenja, u preteritu je taj oblik osnova, a na tu osnovu dodajemo nastavke za preterit pravilnih glagola: -te, -test, -te, -ten, -tet, -ten

Značenje glagola haben

Glagol haben ima više funkcija. Može da se koristi kao:

  1. glavni glagol i tad ima značenje “imati”

Du hast Recht.
Hast du Hunger?
Wir hatten Glück.


2. pomoćni glagol i tad nema značnje, služi za gradjenje perfekta. Imate objašnjeno u lekciji Perfekt u nemačkom jeziku kad i kako se upotrebljava haben

Primer: Ich habe  gestern Deutsch gelernt.    -Ja sam juče učila nemački.

Haben se koristi za glagole koji zahtevaju objekat u akuzativu, za povratne glagole, modalne glagole …

Preterit glagola haben se koristi za građenje pluskvamperfek, ali se isto tako koristi u govornom jeziku za prošlo vreme, umesto oblika za perfekt.

Glagol sein

Kako se sein menja po licima?

Kao što se vidi u tabeli, glagol sein je nepravilan glagol. I haben i sein morate imati u malom prstu. Najpre se uči prezent, zatim ide preterit. Preterit glagola sein se koristi u govornom jeziku za prošlo vreme, umesto oblika za perfekt.

Značenje glagola sein

I ovaj glagol ima više funkcija. Može da se koristi kao:

  1. glavni glagol i tad ima značenje „biti“, ali u licu znači: sam, si, je, smo, ste, su.

Ich bin Mia.
Wer bist du?
Das ist Lena.
Sie ist toll.

2. pomoćni glagol. Uz haben koristi se za građenje perfekta. Sve imate objašnjeno u lekciji Perfekt u nemačkom jeziku. Kao pomoćni glagol, sein nema značenje:

Ich bin gekommen. (Došao sam.)
Er ist geschwommen. (Plivao je.)

U perfektu ga upotrebljavamo za glagole kretanja: gehen, kommen, fliegen, schwimmen i glagole promene stanja: einschlafen, aufstehen

Preterit glagola sein se koristi za građenje pluskvamperfekta:
Ich war  gegangen.

Glagol  werden

Glagol werden,  kao haben i sein ima više funkcija,  može da stoj samostalno u rečenici ali služi takođe i za građenje složenih vremena.

Kako se werden menja po licima?

Werden može da se koristi kao:

  1. samostalan glagol u rečnenici i tad ima značenje postati …..

Sie wird Mutter. (Postaće mama.) 
Er wird schnell müde. ( Brzo se umara./Postaje brzo umoran. )
Sie wird bald 30. (Uskoro će napuniti 30 godina./Uskoro će postati 30 godina stara)

Es wird besser. ( Biće/postaće bolje.)

Es wird kalt. (Postaje hladno.)

2. pomoćni glagol, i tad nema značenje.
Koristi se za građenje:
a. Futura I.
 Prezent glagola werden + infinitiv glavnog glagola
 Ich werde nach Rom fahren.
Više informacija o ovoj temi možete naći ovde: Futur I

b. Pasiva

Pasiv se koristi za isticanje radnje ili stanja, na primer: Der Patient wird operiert. ( Pacijent se operiše.)

Da biste  formirali pasivnu rečenicu, potreban vam je glagol “werden” i još jedan glagol u particip perfekta (gekocht, gefragt,gegessen itd.).

Evo par primera rečenica u pasivu: 

  • Das Auto wird repariert. ( Auto je na popravci.)
  • Der Kuchen wird gemacht.   ( Kolač se pravi.)
  • In Genf wird Französisch gesprochen. ( U Ženevi se govori francuski.)

Da li želite da znate kako da formirate i koristite pasiv?

Onda kliknite ovde: Pasiv.  

Oblik worden

Neki od vas su možda već naisli na izraze: worden i geworden, i pitaju se u čemu je razlika.

 geworden
ovo je particip perfekta glagola werden, koji služi za gradjenje perfekta:

sein (u licu) + geworden

Primeri:

  • Ich bin müde geworden.
  • Ich bin Arzt geworden.

 worden

Ovaj oblik se koristi u pasivu perfekta. Prefiks ge- se izbacuje iz oblika geworden i ostaje worden. Ovde vam je potreban još jedan glagol kao Particip II:

sein (u licu) + Partizip II + worden

Primeri:

  • Sie ist falsch verstanden worden.
  • Er ist von seinem Chef gelobt worden.

Pogledajte još:
Prezent
Preterit
Perfekt
Pluskvamperfekt
Futur I
Futur II
Pravilni glagoli
Nepravilni glagoli
Modalni glagoli
Povratni glagoli
Prelazni i neprelazni glagoli
Pasiv

Bis zum nächsten Mal! Rado ću odvgovoriti na vaša pitanja, ukoliko ih imate:).