Prelazni i neprelazni glagoli u nemačkom jeziku/ Transitive und intrensitive Verben

U ovoj lekciji saznaćete sve o prelaznim i neprelaznim glagolima u nemačkom jeziku. Saznaćete koja je razlika između njih i kad i kako treba da ih koristimo.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Koja je razlija između prelaznih i neprelaznih glagola?

U nemačkom, kao i u srpskom, razlikujemo prelazne i neprelazne glagole. Ali da li postoje ipak razlike, videćemo u ovoj lekciji.

Prelazni ili tranzitivni glagoli zahtevaju objekat u akuzativu, isto je i u našem jeziku, što nam uveliko olakšava učenje i razumevanje nemačkog jezika.

Ovi glagoli su sposobni da grade PASIV u nemačkog jeziku.
Neprelazni ili intranzitivni glagoli nasuprot ovima NEMAJU objekat u akuzativu.
Evo i primera:

Tranzitivni glagoli
Alicia hat einen Husky. ( Alicija ima haskija. )
Niko möchte Französisch lernen. (Niko želi da uči francuski.)
Jan spielt Klavier. ( Jan svira klavir.)

Intransitivni glagoli
Alex fährt ans Meer. ( Aleksa putuje na more.)
Lana geht in die Schule. ( Lana ide u školu.)

Po čemu možete prepoznati prelazne glagole?

Vrlo jednostavno. Postavljate pitanje za objekat u akuzativu: KOGA (WEN) ili ŠTA (WAS)?
Evo primera:
1. jemanden besuchen – nekoga posetiti
Eva besucht einen Freund im Krankenhaus. (Eva posećuje prijatelja u bolnici.)
Koga Eva posećuje u bolinici? Prijatelja ( Objekat u akuzativu)
Wen besucht Eva im Krankenhas? Einen Freund. ( Objekat u akuzativu)

2. etwas tragen ( nešto nositi)
Jan trägt einen Koffer.( Jan nosi kofer.)

3. etwas/ jemanden fahren ( nešto/ nekoga voziti)
Der Rettungswagen fährt einen Schwerverletzten ins Krankenhaus. (Hitna pomoć odvozi teško povređenog muškarca u bolnicu.)

Tranzitivni glagoli mogu da grade pasiv. Objekat u akuzativu aktivne rečenice prelazi u subjekt u pasivnoj rečenici.
Primer:
Mia trinkt einen Kaffee.
Ein Kaffee wird von Mia getrunken.

Po čemu možete prepoznati neprelazne glagole?

Neprelazni glagoli su svi glagoli u nemačkom jeziku koji nemaju objekat u akuzativu. Ali oni mogu biti dopunjeni prilozima kao što su mesto, vreme,način, itd.
Na primer:
Lana ist zu Hause.
Leo schläft schon eine Stunde.
Das Bild hängt an der Wand.

U intranzitivine/neprelazne glagole spadaju i refleksivni (povratni) glagoli.
Intranzitivni glagoli ne mogu da grade pasiv, jer nemaju objekat u akuzativu.

Glagoli koji mogu biti tranzitivni i intranzitivni

Neki glagoli mogu biti prelazni, ali i neprelazni, u zavisnosti od njihovog značenja.

Na primer glagol fahren.
1. Kad glagol fahren ima značenje putovati, onda nema objekta u akuzativu, samim tim je neprelazni glagol.
Ich fahre nach Italien.
Ich bin nach Italien gefahren.

2. Ukoliko fahren ima značenje voziti nekoga, onda, naravno, ima objekat u akuzativu i prelazni je glagol.
Mein Vater fährt mich jeden Morgen zur Schule.
Mein Vater hat mich jeden Morgen zur Schule gefahren.

Različiti oblici

Neki glagoli imaju različite oblike, a to zavisi od toga da li su tranzitivni ili intranzitivni.
Pravilni glagoli su i tanzitivni.
Na primer glagol hängen. Kod ovog glagola razlikuju se samo oblici za preterit i perfekt.
hängen – hängte- hat gehängt
Ich hänge das Bild an die Wand.
Ich habe das Bild an die Wand gehängt.
Ovde imamo vršioca radnje: Ja kačim sliku na zid. Šta je kačim na zid?

Nepravilni glagoli su intranzitivni.
hängen – hing – hat gehangen
Das Bild hängt an der Wand.
Das Bild hat an der Wand gehangen.
Ovde je radnja već izvršena. Šta visi na zidu?

Postoje još dva glagola koji u prezentu izgledaju isto, a to su erschrecken( uplašiti) i schwellen(nabubriti, naduvati), mada kod njih postoji promena i u 2. i 3. licu jednine u prezentu:

erschrecken, erschreckte, hat erschreckt.
Pogađate, ovo je tranzitivni glagol, jer je pravilan.
Der Hund erscheckt mich.(Pas me plaši.)
Der Hund hat mich erschreckt.(Pas me uplašio.)

erschrecken, er erschrickt, erschrack, ist erschrocken
Das Kind erschrack, als es donnerte. (Dete se uplašilo kada je zagrmelo.)
Ich bin erschrocken, wie schlecht er aussah. (Bio sam šokiran koliko je loše izgledao.)

schwellen, schwellte, hat geschwellt
Ova varijanta se retko koristi.
Der Sturm schwellt die Segel.(Oluja nadima jedra.)
Der Sturm hat die Segel geschwellt. (Oluja je naduvala jedra.)

schwellen, er schwillt, schwoll, ist geschwollen
Sein Arm ist geschwollen.( Ruka mu je otekla.)

Za obe varijante postoji i glagol sa prefiksom anschwellen u istom značenju.

Pogledajte još:
Modalni glagoli
Glagoli sa predlogom
Glagoli sa prefiksom be
Objekti u nemačkom
Red reči u nemačkom A2
Imperativ
N-Deklinacija