Objekt/Dopuna u akuzativu u nemačkom jeziku / Akkusativergänzung

U ovoj lekciji ćete naučiti sve o glagolima koji zahtevaju objekat/dopunu u akuzativu. Dopuna  (die Ergänzung) takođe je obavezni deo proste rečenice.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Broj i oblik dopuna  uslovljeni su valentnošću glagola. Dopune u zavisnim padežima zovu se još i objekti.

Dopune mogu biti imenice, zamenice, pridevi (i njihove fraze), prilozi, glagoli u infinitivu, pa i čitave zavisne rečenice.

Ako više želite da saznate o ovome otvorite temu Objekti ili dopune u nemačkom jeziku.

Mia hat eine Mail von ihrem Freund bekommen.
Der Ball gehört mir.
Meine Oma ist krank.
Die Bank ist links.
Wir können heute Abend ins Kino gehen.
Es ist wichtig, dass du da bist.

Glagoli koji zahtevaju objekat u akuzativu

Većina glagola u nemačkom jeziku zahteva objekat u akuzativu, a oni spadaju u grupu tranzitivnih, to jest, prelaznih glagola.

Šta su to tranzitivini/prelazni glagoli?

Prelazni glagoli su glagoli koji imaju akuzativ kao dopunu. Tranzitivni glagoli su pogodni za građenje pasiva. Kada se objekat aktivne rečenice pretvara u subjekat pasivne rečenice. Ovi glagoli takođe grade perfekt i plukvamberfekt u nemačkom jeziku pomoću glagola haben.

Primeri:

Die Schüler lösen die Aufgaben.

Ovo je aktivna rečenica, die Aufgaben je ovde objekat u akuzativu.

Die Aufgaben werden (von den Schülern ) gelöst.

U pasivnoj rečenici  Die Aufgaben  je postao subjekt, a predložni objekt von den Schülern je neobavezan.

Primer za Perfekt i Pluskvamperfekt :

Perfekt: Wir haben im Kino einen interessanten Film gesehen. Gledali smo interesantan film u bioskopu.

Ako postavimo pitanje: Koga ili šta smo gledali? Odgovor je einen interessanten Film ( interesantan film). Pošto smo utvrdili da u ovoj rečenici postoji objekat u akuzativu, samim tim znamo da je glagol sehen prelazni glagol, koji zahteva pomoćni glagol haben u perfektu.

Isti postupak je i kod plukvamperfekta, ako uzmemo za primer istu rečenicu, opet imamo prelazni glagol sehen, jedino što tad stavljamo glagol haben u preterit:
Wir hatten im Kino einen interessanten Film gesehen

NAPOMENA: Postoji nekoliko izuzetaka kod prelaznih glagola koji NE MOGU da formiraju pasiv zbivanja. Neki od njih su:

Glagoli posedovanja: wissen, haben, erhalten, kennen, besitzen, bekommen …
Glagoli koji izražavaju iznos ili količinu: kosten, wiegen, betragen, umfassen …

Objekat u akuzativu može da označava neku stvar ili živo biće.

Odgovara na pitanje WEN? ili WAS? To jest na srpskom  KOGA? ili ŠTA?

Ich lese das Buch? Was lese ich? Das Buch
Ich sehe einen Mann? Wen sehe ich? Einen Mann.

Objekat u akuzativu je zapravo direktni objekat.

Glagoli sa akuzativom:

Primer:

Wir  besuchen unseren Opa.

„unseren Opa“ je objekat u akuzativu.
Koga smo mi posetili? Našeg dedu. 
Rečenica bez ove dopune ne bi imala smisla. Postavili smo pitanje sa upitnom reči Koga?(Wen?), jer se radi o živom biću.

Red reči u rečenici / Wortstellung

Izjavna rečenica:

Upitna rečenica:

Pogledajte još:

·  Prisvojne zamenice
· Određeni i neodređeni članovi
· Rod imenica u nemačko
· Prezent pravilnih glagola
· Pravilni glagoli u prezentu, preteritu, perfektu
· Nepravilni glagoli u prezentu, preteritu, perfektu
· Nepravilni glagoli podeljeni po grupama
·  Futur I
· Modalni glagol
· Geografski pojmovi u nemačkom
· Particip I i II
· Lista nepravilnih glagola
· Redni brojevi