Futur I – Nemački- Buduće Vreme na jednostavan način

U ovoj lekciji ćete naučiti najvažnije informacije o budućem vremenu u nemačkom jeziku to jest Futuru I.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Šta je Futur I u nemačkom jeziku i kad se koristi?

Futur I označava buduću radnju ili stanje, na primer:
Die Besprechung wird noch lange dauern. 

Danas se, međutim, prezent sve više koristi za budućnost:
Die Besprechung dauert noch lange.

Futur I se korisit za:

a) predviđanja: Es wird sonnig sein. ( Biće sunčano.)
c) obećanja: Ich werde dich besuchen. (Posetiću te.)
c) nagađanje: Lena wird wohl noch kommen. ( Lena će verovatno doći.)

U slučaju pretpostavki često stoje  u rečenici: wohl, vermutlich, vielleicht ili wahrscheinlich, pomoću kojih izražavamo verovatnoću da će se nešto desiti.
d) naredbu ili zabranu: Du wirst jetzt mit uns gehen. ( Sad ćeš ići sa nama.)

Futur I se koristi takođe, da se govori o budućim planovima:

Ich werde nächstes Jahr nach Barcelona fahren.

Kad pomoću prezenta izražavamo budućnost onda se dodaje priloška odredba za vreme da se naznači da je reč o budućnosti:

  • Morgen gehe ich ins Kino.
  • Nächste Woche fahre ich ans Meer.
  • Was machst du am Wochenende?

Kako se gradi Futur I u nemačkom jeziku?

Futur I se gradi od prezenta pomoćnog glagola werden i glagola u infinitivu.

Futur 1 sa modalnim glagolima

Ukoliko želite da upotrebite modalni glagol u budućem vremenu onda se taj modalni glagol dodaje u infinitivu skroz na kraju rečenice.

Pomoćni glagol werden obavezno stoji u licu i na drugom mestu u rečenici, a druga dva glagola (glavni i modalni) stoje u infinitivu i na kraju rečenice.
Na primer: Ich werde mit dem Zug fahren müssen.

Evo i formule:

FUTUR I sa modalnim glagolom = pomoćni glagol „werden“ u licu + glavni glagol u infinitivu  + modalni glagol u infinitivu

  • Er wird noch viel arbeiten müssen.
  • Ich werde morgen um 6 Uhr aufstehen müssen.
  • Sie wird wohl nicht mehr arbeiten können.

Pogledajte još:
Prezent
Preterit
Perfekt
Pluskvamperfekt
Futur II
Pravilni glagoli
Nepravilni glagoli
Modalni glagoli
Povratni glagoli
Prelazni i neprelazni glagoli

Ukoliko imate pitanja i nedoumica, pišite dole u komentare i ja ću vam rado odgovoriti.

Bis zum nächsten Mal!