Meine Familie / Porodica i Bračni Status na Nemačkom

SADRŽAJ Da ist meine Familie / Ovo je moja porodicaFamilienstammbaum/ Porodično stabloFamilienwortschatz / RečnikFamilienstand/ Porodični statusFormular ausfüllen/ Popunjavanje formularaFormulare -WortschatzRedemittel/ Fraze Da ist meine Familie / Ovo je moja porodica…
Lista – Zemlje, Nacionalnosti, Jezici / Liste – Ländernamen, Nationalitäten, Sprachen

Lista – Zemlje, Nacionalnosti, Jezici / Liste – Ländernamen, Nationalitäten, Sprachen

SADRŽAJ ABC D EG HI JKLMN O P RST U V W Z A ZemljeNacionalnostmuški rodNacionalnostženski rodJezikAfghanistander Afghanedie AfghaninafghanischÄgyptender Afghanedie AfghaninafghanischAlbaniender Albanerdie AlbanerinalbanischAlgeriender Australierdie AustralieraustralischAndorrader Andorranerdie AndorranerinandorranischAngolader Angolanerdie AngolanerinangolanischArgentiniender Argentinierdie…
Wer Ist Das? – Ko Je To?

Wer Ist Das? – Ko Je To?

U ovoj lekciji moći ćete da predstavite svog prijatelja, poznanika ili kolegu na nemčkom. Prva i osnovna fraza sa kojom počinjete je: Wer ist das? – Ko je to? .…