Pravilni glagoli (Regelmäßige Verben)

U ovoj lekciji saznaćete sve o pravilnim glagolima u nemačkom jeziku. Kako se grade u prezentu, kako se gradi infinitivna osnova, kako glasi preterit pravilnih glagola i kako se gradi particip II pravilnih glagola.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Wir lernen regelmässige Verben

SADRŽAJ

Kako se grade pravilni glagoli u prezentu
Kako se gradi infinitivna osnova
Imperfekt pravilnih glagola u nemačkom jeziku

Kako se formira particip II pravilnih glagola

Kako se grade pravilni glagoli u prezentu ( das Präsens)?

Kod pravilnih glagola se nikad ne menja infinitivna osnova, zato se i zovu pravilni. Većina glagola je pravilna u nemačkom jeziku, što je prava sreća, jer ih ne moramo učiti napamet.

Grade se tako da se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci:

-e,  -st,  -t,  -en,  -t,  -en   ili       -e,   –est,   –et,  -en,   –et,   -en

Kako se gradi infinitivna osnova?

Infintivna osnova se dobija tako što odbijemo nastavak -en ili -n.

Evo primera:

spielen = spiel + en
spiel = glagolska osnova
en = nastavak

Ovako menjamo po licima glagol spielen (igrati, svirati). Na njegovu osnovu spiel- dodajemo nastavke. Takođe, imate primer glagola arbeiten (raditi):

U tabeli dole možete videti kako se konjugiraju pravilni glagoli u sadašnjem vremenu. Da ponovim, njihova osnova se NIKAD ne menja:

O prezentu možete saznati više u lekciji Prezent pravilnih glagola u nemačkom jeziku.

Kliknita na:
Gramatika Sadržaj

Imperfekt pravilnih glagola u nemačkom jeziku
(das Präteritum)

I ovo je jednostavno. Na infinitivnu odnovu dodajete nastavke: -te,-test,-te,-ten,-tet,-ten ili -ete,-etest,-ete,-eten,-etet,-eten:

Evo tabelarnog prikaza:

Kako se formira particip II pravilnih glagola?

Pomoću  partizipa II  gradimo između ostalog složena vremena kao što je perfekt . Kod pravilnih glagola particip II se gradi tako što se na nepromenjenu glagolsku osnovu doda prefiks „ ge- „i nastavak „– (e)t„:

ge + spiel + (e)t

Evo i tabelarnog prikaza perfekta glagola lernen (učiti):

Toliko o ovoj temi. Ako imate pitanja, slobodno pišite, rado ću odgovoriti na svako pitanje.

Pogledaj još:
Prezent pravilnih glagola
Pomoćni glagoli haben, sein i werden
Nepravilni glagoli
Perfekt
Preterit
Pluskvamperfekt
Futur I