Irealne Posledične i Modalne Rečenice/ Irreale Folge- und Modalsätze

Irealne Posledične i Modalne Rečenice/ Irreale Folge- und Modalsätze

U ovoj lekciji saznaćete sve o irealnim posledičnim i modalnim  rečenicama i veznicima zu…, als dass, so…, dass …., so…, dass/sodass …, zu…, um … zu.., ohne dass, anstatt dass.  Kako se grade i šta znače. Koje veznike upotrebljavamo i koje vreme.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

zu…, als dass …
so…, dass… + NEGACIJA
so…, dass/sodass … + KONJUNKTIV
zu+pridev, um … zu
ohne dass + konjunktiv II
anstatt dass + konjunktiv II

Zu… , als dass …

Kad su irealne posledične rečenice u pitanju, konstrukcija  zu + pridev/prilog …, als dass … se najčešče. Predlog zu se nalazi u glavnoj rečenici ispred prideva ili priloga i ukazuje da nečega ima ili previše ili premalo, tako da posledica koja se pominje u zavisnoj rečenici nije realizovana.
Zato su glagoli u zavisnoj rečenici najčešće u konjunktivu II. U govornom jeziku čuje se i indikativ.

Na primer:

Mein Leben ist derzeit zu stressig, als dass ich mich entspannen könnte/kann.- Moj život je trenutno previše stresan,a da bih se ja mogao opustiti.
Die Computerdaten sind zu sebsibel, als dass Sie sorglos damit umgehen dürften.- Podaci na vašem računaru su previše osetljivi da biste sa njima mogli nepažljivo rukovati.
Das Wasser im See ist zu kalt, als dassman darin baden könnte/kann. – Voda u jezeru je previše hladna, a da bi se moglo kupati u njemu.

Konjunktiv Preterita se upotrebljava za sadašnjost. Konjunktiv Pluskvamperfekta se upotrebljava za prošlost.
Na primer:
Sadašnjost:Er ist viel zu arrogant, als dass er zuhören würde.
Prošlost:Er war viel zu arrogant, als dass er mir zugehört hätte.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

So…, dass… + NEGACIJA

Pomoću konstrukcije so+ pridev/prilog, dass … se grade REALNE posledične rečenice.
Predlog so se nalazi u glavnoj rečenici ispred prideva ili priloga i ukazuje da nečega ima u visokoj meri, i zato posledica pomenuta u zavisnoj rečenici nastupa i ta posledica je realna. Ako je sadržaj realne posledične rečenice u sadašnjem vremenu onda upotrebljavamo indikativ prezenta.

Za razliku od zu …, als dass -rečenica,  u so…, dass – rečenici obavezno se nalazi negacija.
Na primer:
Ihre Kontodaten sind so sebsibel, dass Sie nicht sorglos damit umgehen dürften.
Ihre Kontodaten sind zu sebsibel, als dass Sie sorglos damit umgehen dürften.
Musik ist so laut, dass man die Texte nicht verstehen könnte.
Musik ist zu laut, als dass man die Texte verstehen könnte.

So…., dass/sodass … + KONJUNKTIV

Nestvarne posledične rečenice sa veznikom so … , dass/ sodass i modalni glagoli müssen (morati), sollen  (trebati) i können (moći) jasno iskazuju to, da očekivana posledica ne nastupa ili još uvek nije nastupila, dok uzastopne odredbe u indikativu ovo ostavljaju otvorenim.

Realne posledične rečenice se grade pomoću konstrukcije so+ pridev/ prilog, dass … . So se nalazi u glavnoj rečenici ispred prideva ili priloga i ukazuje da nečega ima u visokoj meri, i zato posledica pomenuta u zavisnoj rečenici nastupa i ta posledica je realna. Ako je sadržaj realne posledične rečenice u sadašnjem vremenu onda upotrebljavamo indikativ prezenta.

Na primer:
Es ist so spät, dass ich ihn nicht besuchen kann.
Mia isst so gern Schokolade, dass sie keine Diät machen kann.
Rockmusik ist so laut, dass man die Texte nicht verstehen kann.

zu + pridev, um … zu

Ukoliko je subjekat ISTI i u glavnoj i u zavisnoj rečenici, možemo napraviti infinitivnu konstukciju. U tom slučaju vrlo često modalni glagol možemo izostaviti.
Na primer:

Ich bin im Moment zu angespannt, als dass ich mich entspannen könnte.
= Ich
bin im Moment zu angespannt, um mich zu entspannen.

Ohne dass + konjunktiv II

Zavisne rečenice sa veznikom ohne dass mogu stajati takođe i u konjunktivu II. Ali upotreba konjunktiva II nije obavezna.
Na primer:
Sie fuhr furchtbar schnell, ohne dass sie auf die rote Ampel geachtet hätte ( hat)
– Vozila je veoma brzo ne obraćajući pažnju na crveno svetlo.
Sie niest, ohne dass sie (sich) die Hand vor den Mund hielt ( hält).
– Ona kija ne stavljajući ruku na usta.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Anstatt  dass + konjunktiv II

I zavisne rečenice sa veznikom anstatt dass mogu stajati u konjunktivu II.
Na primer:
(An)statt dass er auch mal einen besseren Job gefunden hätte, hat er sich ständig beschwert.
Umesto da nađe bolji posao, stalno se žalio.

Pogledajte još:

Konjunktiv I
Konjunktiv II
Konjunktiv II za sadašnje vreme
Konjunktiv II za prošlo vreme
Irealne željne rečenice
Irealne kondicionalne rečenice