Modalne partikule u nemačkom jeziku/ Modalpartikeln

U ovoj lekciji ćete saznati sve o modalnim partikulama u nemačkom jeziku, kakva je ovo vrsta partikula, kad i kako se upotrebljava i šta znače.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su modalne partikule?
Lista najvažnijih modalnih partikula

ABER   ▪ AUCHBLOßDENNDOCHEBENEIGENTLICH ETWA  ▪ JA MALNUN EINMAL
NUR RUHIGSCHONVIELLEICHTWOHL

Šta su modalne partikule?

U nemačkom jeziku postoji mnogo modalnih partikula, neke od tih partikula, kao što su doch ili ja, upotrebaljavaju se u različitim kontekstima. Značenje modalnih partikula u nemačkom jeziku ne može se skoz jasno prevesti, već se mora uvek izvlačiti značenje i iz konteksta.
Pomoću njih  govornik može da pojačava, to jest, ističe značaj svoje izjave. Zahvaljujući modalnim partikulama govornik može da pokaže kakvo on ima stanovište prema izrečenom.

Na primer:
Im Kino waren wir gestern.
Im Kino waren wir doch gestern.


U drugoj rečenici je partikula doch i pomoću nje govornik saopštava da su juče bili u bioskpu, ali da bi on radije išao, na primer, u pozorište.
Modalne partikule se javljaju često u neformalnom usmenom jeziku.

Lista najvažnijih modalnih partikula

ABER

aber se koristi u uzvicima, izražava čuđenje.
Primer: Das ist aber eine schöne Überraschung!

aber kao suprotni veznik ima značenje ali.
Primer: Es regnet, aber es ist nicht kalt.

AUCH
auch se koristi u upitnim rečenicama bez upitne reči (Ja/Nein – Fragen), izražava zabrinutost.
Primer:  Wirst du auch wirklich da sein?  Vergisst du das auch ganz bestimmt nicht?
auch se koristi i u upitnim rečenicama sa upitnom reči (W- Fragen). Pitanje poprima retorički ili optužujući karakter.
Primer: Wie konntest du auch nur so naiv sein?

auch ima značenje: i, takođe, isto tako.
Primer: Leon kommt, Mia auch ( = ebenfalls)

BLOß

bloß se koristi u upitnim rečenicama sa upitnom reči, izražava čuđenje i zbunjenost, isto značenje može imati i nur. (bloß = nur)
Primer: Was hast du da bloß wieder angestellt!
bloß se koristi u imperativu, izražava pretnju i upozorenje.
Primer: Komm bloß  nicht zu spät!         

bloß kao prilog ima značenje samo.
Primer: Ich habe bloß (= nur) 5 Euro bei mir, kannst du mir etwas leihen?

DENN

denn se koristi u pitanjima. Izražava reakciju na neku situaciju, kao  što su, sumnja, izneneđenje, prigovor, ljubaznost.
Primer:
Was ist denn hier passiert? – reakcija na haotičnu situaciju
Kommt Denis denn heute? – reakcija na predhodno pitanja, iznenađeno pitamo.

denn kao uzročni veznik ima značenje jer.
Primer: Ich komme nicht mit, denn ich habe keine Zeit.

DOCH

doch se koristi u izjavnim rečenicama. Izražava prekor, prigovor, sugestiju da je govonik nezadovoljan.
Primer: Es ist doch immer das Gleiche mit ihm!
doch (mal) se koristi u uzvičnim rečenicama, pojačava iznenađenje ili sramotu.
Primer: Das darf doch nicht wahr sein!
doch se koristi za izražavanje želje koja se ne može ispuniti u trenutku govora
Primer: Wenn er doch gleich käme!

Doch kao potvrdna reč: Hast du keine Zeist? – Doch, natürlich habe ich Zeit.
Doch kao suprotni veznik: Sie ist da, doch ( = aber) siehat die Fahrkarte vergessen.

EBEN
eben se koristi u izjavnim rečenicama. Izražava rezignaciju, pesimizam, pomirenje sa sudbinom.
Primer: Das ist eben so.

eben kao prilog ima značenje upravo.
Primer: Er war eben hier.

EIGENTLICH

eigentlich se koristi u pitanjima, izražava interesovanje, u smislu, želim te to oduvek pitati.
Primer: Kannst du eigentlich Spanisch?

eigentlich kao pridev i prilog ima značenje izvorno, zapravo.
Primer:
Sein eigentlicher Name lautet anders.
Eigentlich heißt er Thomas, Tom ist nur sein Spitzname.

ETWA

etwa se koristi u pitanjima, pojačava u pitanju nevericu.
Primer: Willst du etwa zu Fuß gehen?
etwa kao prilog ima značenje otprilike (ungefähr).
Primer: Meine Heimatstadt hat etwa 80 000 Einwohner.

JA

ja se koristi u izjavnim rečenicama i ukazuje na zajedničko znanje, doch ima isto značenje.
Primer: Ihre Wohnung liegt ja so günstig.
ja za koristi u imperativu, izražava upozorenje i pretnju.
Primer: Erzähl das ja nicht weiter!
ja za koristi u uzvičnim rečenicama, izražava zaprepašćenje, izneneđenje, često ironiju
Primer: Das ist ja toll!

ja služi kao pozitivan odgovor:
Primer: Hast du Zeit? – Ja, natürlich.

MAL

mal se koristi u imperativu i izjavnim rečenicama, čini izjavu neobavezujućom, manje hitnom i stoga ljubaznijom.
Primer: Ruf mich mal an.         
mal kao prilog  ima  isto značene kao i einmal – jednom.
Primer: Er war mal (= einmal) ein guter Tennisspieler.

NUN EINMAL
nun einmal se koristi u izjavnim rečenicama, izražava pomirenje sa situacijom.
Primer: Das ist nun einmal so!

nun kao prilog znači sad (jetzt)
einmal kao prilog znači samo jednom.

Ova kombinacija je moguća samo sa modalnim partikulama.

NUR
nur se koristi u pitanjima, izražava čuđenje i zbunjenost.
Primer: Was hat er nur?
nur kao prilog ima značenje samo.
Primer: Ich habe nur 20 Euro bei mir.
nur se koristi u imperativu, izražava pretnju i upozorenje, bloß ima isto značenje.
Primer: Iss nur!

nur kao prilog ima značenje samo.
Primer: Er ist auch nur ein Mensch!

RUHIG

ruhig se koristi u pitanjima sa upitnom reči, izražava dozvolu sa dodatnim uveravanjem.
Primer: Das kannst du ruhig benutzen.

ruhig kao pridev ili prilog ima značenje tiho, mirno.
Primer: Er lag ruhig und schlief.

SCHON

schon ograničava potvrdan odgovor, izjavu, izražava samo neodlučno slaganje
Primer: Das stimmt schon.

schon kao prilog ima značenje već.
Primer: Meine Eltern sind schon da.

VIELLEICHT

vielleicht se koristi u uzvičnim rečenicama, iskazuje jako čuđenje.
Primer: Der hat sich vielleicht aufgeregt!

vielleicht kao prilog ima značenje: možda
Primer: Er kommt vielleicht morgen.

WOHL

wohl se koristi u izjavnim rečenicama, iskazuje sumnju.
Primer: Es wird wohl gleich da sein.

wohl kao prilog  se delimično piše zajedno sa glagolom:
Primer: Leben Sie wohl!
Hier kann ich mich wohlfühlen ( = gut fühlen).

Modalne partikule ne mogu da stoje na početku rečenice. One uvek stoje u sredini rečenice, uglavnom ispred auch ili nicht, odnosno, ispred priloga za način i priloga za mesto.
Modalne partikule se ne naglašavaju, izuzeci su bloß, nur u opmenama i ja u pretnjama,

Ova lista nije potpuna.
Neke partikule se mogu i kombinovati: doch mal, aber wohl, ja mal, denn doch, doch endlich, doch immer, ja auch … Značenje se ne može izvući iz pojedinačnih delova, a ni redosled se ne može zameniti.

Pogledajte još:

Prilozi u nemačkom jeziku
Prilozi za mesto
Prilozi za način
Prilozi za uzrok
Prilozi na -weise
Hin und her
Predlozi sa akuzativom
Predlozi sa dativom
Predlozi sa genitivom
Predlozi sa dativom i akuzativom