Prilozi za Način u Nemačkom Jeziku -Jednostavno i Lako/ Modale Adverbien

U ovoj lekciji ćete sve saznati o prilozima za način u nemačkom jeziku. Možete da potražite priloge koji završavaju na – weise, – halber, – falls. Ovde možete da nađete i saznate šta su prilozi koji služe kao pojačivači ili pak kao ublaživači značenja. Kako se ovakvi prilozi grade i kako funkcionišu u rečenici.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su prilozi za način?
Upotreba priloga za način
Prilozi za način u komentarima subjektivnog karaktera
Prilozi za način koji izražavaju mere i vreme u akuzativu
Pridevi u ulozi priloga za način

Koliko ste sigurni
Prilozi na  -er + -weise
Prilozi + -halber ili -falls

Šta su prilozi za način?

Prilozi za način u nemačkom jeziku ukazuju na to kako, na koji način i kojim intezitetom se nešto dešava.

Ovde su navedeni neki od priloga za način sa prevodom:
irgendwie (nekako), so (tako), ebenso (kao, isto tako), genauso (isto tako), folgendermaßen (na sledeći način) , anders (drugačije), gern(e) (rado), allein (samo), zusammen (zajedno) , durcheinander (ispremetano), umsonst ( badava, uzalud) …

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Upotreba priloga za način

Sledeći prilozi za način daju određeni pravac ili ton iskazu. Većina se odnosi na prilog ispred kojeg se nalaze. Tako da mogu da:

 • Pojačaju značenje: sehr (veoma), besonders (posebno,naročito), sicher (sigurno), bestimmt (sigurno), gewiss (sigurno) , ganz (potpuno, sasvim, ceo)
 • Izraze ograničenje: allerdings* (mada), natürlich (naravno), tatsächlich (zapravo), wenigstens (barem), mindestens (barem), höchstens (maksimalno, ne više od), genug (dosta)
 • Ublaže značenje : fast (skoro), kaum (jedva), beinahe** (skoro), ganz (prilično, relativno), recht (prilično), ziemlich (prilično)
 • Pojačaju negaciju: gar nicht /kein (uopšte + negacija ), überhaupt nicht (uopšte ne), keineswegs (nikako), keinesfalls (ni pod kojim uslovima)

* allerdings se koristi kao naglašen pozitivan odgovor, posebno kada sagovornik postavi sumnju, iznenađenje ili slično: Hast du das gewusst? – Allerdings! ( Da li si ti to znao? – Naravno!)
** fast i beinahe imaju isto značenje , samo beinahe se uči mnogo kasnije, na B1 nivou.

Pogledajte neke kombinacije priloga sa drugim rečenima:

 • sehr + pridev pojačava značenje.
  Na primer:
  Das Essen war sehr gut.
  Ihr neues Kleid ist sehr schön.
 • so + pridev pojačava značenje.
  Na primer:
  Ich bin ja so froh!
  Der Laptop ist so teuer.

 • so + glagol ima značenje „ na ovaj način“.
  Na primer:
  So sieht das gut aus.
  So geht das nicht.
 • besonders + pridev  u značenju naročito, izuzetno
  Na primer:
  Das Buch ist besonders interessant.
  Diese Jacke ist besonders schön.
 • ganz + pridev može ograničiti pozitivno značenje, osim toga, ganz u govoru nije naglašen.
  Na primer:
  Er ist ja ganz nett, aber ziemlich langweilig.
 • ganz + pridev može ograničiti i pozitivno i negativno značenje, ALI ovde je ganz u govoru naglašen.
  Na primer:
  Das Wasser ist ganz warm. (= es ist sehr warm)
  Das Wasser ist ganz warm. (= es ist ziemlich warm)
 • zu+pridev izražava nešto neočekivano, preuveličano, vrlo često negativno
  Na primer:
  Er kam zu früh.
  Der Mantel ist zu groß.
  Das ist mir zu wenig!
 • gar + negacija pojačavaju negaciju
  Na primer:
  Das ist gar nicht wahr.
  Heute hat gar niemand angerufen.
 • gern + Verb izražava osobitu naklonost
  Na primer:
  Mia spiet gern Fußball. – Mia igra rado Fudbal. (To je njen hobi.)
  Anna isst gern Pizza. Anna jede rado picu. (To joj je omiljena hrana.)
 • pridev + genug se  koristi da izrazi da je svojstvo pomenuto u pridevu dovoljno prisutno:
  Na primer:
  Sie  ist schon alt genug, um das zu verstehen.
  Es ist noch nicht warm genug für kurze Hose.
 • pridev + genug se upotrebljava da se pojača negativna izjava.
  Na primer: 
  Das Problem ist schwierig genug.
  Das ist schlimm genug!

Prilozi za način u komentarima subjektivnog karaktera

Sledeći prilozi za način se upotrebljavaju pri komentarisanju i pritom izražavaju subjektivan stav govornika.

anscheinend (očigledano, izgleda), echt (pravi, zaista), hoffentlich (nadam se, po svoj prilici), leider (nažalost), meinetwegen (zbog mene), natürlich (naravno), offenbar (očito), sicher (sigurno), sowieso (i onako), überhaupt (uopšte), übrigens (između ostalog, inače), vielleicht (možda), wohl (dobro, posve), gücklicherweise (srećom), komischerweise (čudno),

Primeri u rečenicama:
Er hat mich anscheinend missverstanden.Očigledno me je pogrešno razumeo.
Das hast du echt toll gemacht! – Ti si to zaista sjajno uradio.
Hoffentlich
 ist ihr nichts passiert. – Nadam se da joj se ništa nije desilo.
Leon hat übrigens geheiratet.
– Leon se inače oženio.

Prilozi za način koji izražavaju mere i vreme u akuzativu

alt –   Das Baby ist erst einen Monat alt.
breit –  Der Tisch ist einen Meter breit.
dick Das Kabel  ist 5 mm dick.
hoch –  Die Kommode ist einen Meter hoch.
tief –  Der See ist zehn Meter tief.
lang Das Zimmer ist 4 Meter lang.
schwer Der Sack ist 20 Kilo schwer.
weit Er springt sechs Meter weit.
wert Das alte Handy ist 100 Euro wert.

Pridevi u ulozi priloga za način

Gotovo svi pridevi mogu da služe i kao prilozi za način.
Na primer:

Mia ist anscheinend krank.
Sie fragte ihn freundlich.
Es geht mir schlecht.
U ovoj funkciji oni se ne mogu deklinirati, ali se mogu komparirati.

Koliko ste sigurni

Sledeći prilozi izražavaju koliko ste sigurni:
Oko 50%  = vielleicht/eventuell/ möglicherweise
Oko 70 % = vermutlich / wahrscheinlich
Oko 95% = sicher/ bestimmt

Na primer:
Wo ist Nina?
Sie ist vielleicht krank.
Sie ist vermutlich noch immer zu Hause. Gestern klagte sie über Übelkeit.
Sie ist sicher noch immer im Stau. Am Morgen ist immer sehr viel Verkehr.

Prilozi na  -er + -weise

Određena grupa priloga završava sa prefiksom – weise. Često ISPRED – weise dodajemo nastavak – er, ali to ne mora biti uvek slučaj. Ova vrsta priloga nastaje od prideva i imenica.

Na primer:
normal + er + weise= normalerweise – normalno, uobičajeno
möglich +er + weise = möglicherweise – moguće
die Ausnahme + -weise = ausnahmsweise – iznimno, kao izuzetak

Pogledajte lekciju: Prilozi na -weise u Nemačkom Jeziku/ Adverbien mit -weise

Prilozi + -halber ili -falls

Prilozi za način služe za označavanje razloga ili uslova i mogu se graditi nastavcima – halber ili – falls.

Sufiks – halber ima značenje:
radi = deutlichkeitshalberradi jasnoće
zbog = gesundheitshalber – zbog bolesti

Na primer:
Ich habe vorsichtshalber(zbog predostrožnosti) einen Regenschirm mitgenommen.
Das Geschäft ist ferienhalber (zbog raspusta) geschlossen.


Primeri sa sufiksom – halber:
sicherheitshalber (radi bezbednosti), anstandshalber (radi pristojnosti), ferienhalber(radi praznika), umzugshalber (radi selidbe),  beispielhalber (na primer),  interessehalber (radi interesa), probehalber (radi probnog testiranja), gesundheitshalber (radi zdravlja),  geschäftehalber (iz poslovnih razloga), studienhalber (radi studija),  umständehalber (okolnosti radi)

Prilozi sa – falls se izvode od prideva i zamenica.

Na primer:
Diesem Vorschlag werde ich keinesfalls (auf keinen Fall) zustimmen.
Die Mannschaft kann bestenfalls (im besten Fall) einen mittleren Platz erreichen.

Primeri sa sufiksom -falls:
gleichfalls (takođe), ebenfalls (isto tako), anderenfalls (inače/ na drugi način), bestenfalls (u najboljem slučaju), höchstenfalls (najviše), günstigenfalls (u najboljem slučaju),  keinesfalls (nipošto)

Pogledajte još:
Prilozi u nemačkom jeziku
Prilozi za mesto
Prilozi za vreme
Prilozi za uzrok
Predlozi sa akuzativom
Predlozi sa dativom
Predlozi sa genitivom
Predlozi sa dativom i akuzativom