Prilozi za Uzrok u Nemačkom Jeziku – Jednostavno i Lako/ Kausale Adverbien

U ovoj lekciji možete da saznate sve o prilozima za uzrok u nemačkom jeziku. Koji sve prilozi spadau u ovu grupu priloga i kako se dele. Naći ćete uz objašnjenja i primere kako se ovi pridevi upotrebljavaju.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su prilozi za uzrok?
Vrste priloga za uzrok
Prilozi za uzrok koji izražavaju razlog
Prilozi za uzrok koji izražavaju uslov
Prilozi za uzrok koji izražavaju posledicu
Prilozi za uzrok koji izražavaju dopuštanje
Prilozi za uzrok koji izražavaju ograničenje
Prilozi za uzrok koji izražavaju suprotnost

Šta su prilozi za uzrok?

Prilozi za uzrok u nemačkom jeziku su  jedna podvrsta priloga. Na nemačkom se još zovu Kausaladverbien. Kausal- je reč latinskog porekla i u našem jeziku znači: razlog/ uzrok.

Ali u uzročne priloge ne spadaju samo prilozi koji iskazuju RAZLOG neke situacije/okolnosti, već i prilozi koji opisuju USLOV, POSLEDICU, USTUPAK, OGRANIČENJE ILI KONTRAST.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Vrste priloga za uzrok

Uzročnim prilozima može se opisati razlog u užem smislu, ali i uslov, posledica, ustupak, ograničenje i suprotnost.  Pa ih tako i delimo po grupama.

Dakle postoje prilozi za:
razlog: daher (zbog toga), darum (zato,stoga), deswegen (zato,stoga), nämlich (naime, zato što), dazu ( zbog toga),
uslov: sonst (inače), ansonsten (inače, u protivnom), notfalls (ako zatreba)
dopuštenje/ustupak: trotzdem (unatoč tome), dennoch (ipak), gleichwohl (ipak)
Posledica: also (dakle, prema tome), folglich (dakle, prema tome), demzufolge (zato, zbog toga)
ograničenje: allerdings (mada, ipak), insofern (ukoliko, samo ako), soweit (ukoliko)
suprotnost:  dagegen (nasuprot), jedoch (međutim), doch (ipak), hingegen (nasuprot, naprotiv)

Prilozi za uzrok koji izražavaju razlog

Ovi prilozi se koriste da izraze zašto se nešto dešava ili zašto je određena okolnost takva kakva jeste. Na primer u rečenici Er ist krank, deshalb bleibt er zu Hause.
Deshalb
je ovde uzročni prilog, koji se odnosi na rečenicu: Er ist krank , a samim tim iskazuje i razlog zašto on ne dolazi. Oni odgovaraju na pitanje Warum? (Zašto?) ili Wozu? (Zašto?).

Primeri:
darum: Sie ist meine Freundin, darum hilft sie mir.
deshalb:
Er ist krank, deshalb bleibt er zu Hause.
daher:
Er hat es mir gesagt, daher weiß ich es schon lange.

Prilozi za uzrok koji izražavaju uslov

Ovi uzročni prilozi se odnose na uzrok okolnosti koja se dešava pod određenim uslovom.
Na primer:
Er kommt später. Das Flugzeug hatte nämlich eine Verspätung.
Kašnjenje aviona je uslovilo njegovo zakašnjenje.  Prilog koji ovde iskazuje uslov je nämlich.

Ova grupa priloga odgovara na pitanje Warum? (zašto), Weshalb?(zašto, zbog čega) ili Wieso (zašto)?
Najčešći  pridevi koji izražavaju uslov su:
dadurch: Ich habe mich ausgeruht und bin dadurch viel erholter.
keinesfalls:
Ich darf keinesfalls zu spät zum Meeting kommen.
nähmlich: Er kommt später. Er hatte nämlich einen Unfall.

Prilozi za uzrok koji izražavaju posledicu

Ovi prilozi označavaju posledicu koja proizilazi iz predhodnog teksta. Na primer , ako firma ode u stečaj, onda radnici kao posledicu dobijaju otkaz ili ako neko ima bolove, odlazi kod lekara, itd. Uzročni prilozi koji izražavaju posledicu neke okolnosti su: also, somit, folglich i još mnogi drugi.
Na primer:
also: Der Bus fährt um 8 Uhr ab, also muss ich eilen.
folglich: Die Firma ging pleite, folglich alle Mitarbeiter haben die Kündigung erhalten.
demzufolge: Sie ist krank und kann demzufolge nicht am Seminar teilnehmen.

Prilozi za uzrok koji izražavaju dopuštanje

Šta zapravo znači dopuštenje/ ustupak? Ovi prilozi služe i kao veznici dopusnih rečenica (Konzessivsätze).  A u dopusnim rečenicama se dopušta vršenje radnje glavne rečenice, iako se to NE OČEKUJE. Dakle vrši se neka vrsta ustupka.  

Evo primera:
Die Arbeit war schwer, dennoch hatte ich Spaß daran. = Posao je bio težak, ali sam ipak uživao.
Šta bi bio ustupak u ovoj rečenici? Taj da sam ja, iako je posao bio težak, uživao u njemu. Dešava se nešto SUPROTNO OD OČEKIVANOG.
Na primer:
dennoch: Die Arbeit war schwer, dennoch hatte ich Spaß daran.
nichtdestotrotz: Es regnet zwar, aber nichtsdestotrotz gehe ich spazieren.
trotzdem: Die Sonne schien, aber trotzdem war es kalt

Sva tri priloga imaju izto značenje: ipak, uprkos tome.
Na primer:
dennoch: Posao je bio težak, ali sam ipak uživao.
nichtdestotrotz: Pada kiša, ali ipak idem u šetnju.
trotzdem: Sunce je sijalo, uprkos tome je i dalje bilo hladno.

Prilozi za uzrok koji izražavaju ograničenje

Pomoću ovih priloga možemo izraziti ograničenje neke radnje.
Na primer:
Er ist sehr stark, allerdings wenig geschick.
– On je veoma jak, ali ipak ima ograničenje, nije baš vešt.
Drugi primeri:
kaum: Ich habe kaum damit gerechnet, eine Gehaltserhöhung zu bekommen.
allerdings: Er ist sehr stark, allerdings wenig geschickt.
insofern: Er war zur diesen Zeit verreist und gilt insofern nicht als Täter.

Prilozi za uzrok koji izražavaju suprotnost

Oni su vam potrebni, na primer, da biste detaljnije opisali dve suprotstavljene okolnosti.

Na primer:
Im Süden ist es schon warm, im Norden dagegen schneit es noch.
U ovoj rečenici su izražene dve suprotnosti, dok je na jugu toplo, nasuprot tome na severu pada sneg. Prilog koji izražava suprotnost je dagegen. Postoje i drugi uzročni prilozi koji detaljnije opisuju takve suprotnosti.
Na primer:
jedoch: Alles verlief nach Plan,er verlor jedoch die Nerven.
dagegen: Er sprach fließend Französisch, dagegen konnte er kein Deutsch.
doch: Er sagte, er würde es ihr nicht sagen, aber er hat es doch gemacht.

Pogledajte još:

Prilozi u nemačkom jeziku
Prilozi za mesto
Prilozi za vreme
Prilozi za način
Predlozi sa akuzativom
Predlozi sa dativom
Predlozi sa genitivom
Predlozi sa dativom i akuzativom