Indirektni govor u nemačkom jeziku – Sve što treba da znate

Indirektnim govorom ponavljate ono što je druga osoba rekla. Kako tačno to radite i kako pretvarate direktni govor u indirektni možete saznati u ovoj lekciji.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Šta je indirektan govor u nemačkom jeziku?

Indirektan govor koristite kada iskaz druge osobe prenosite svojim rečima. Često možemo naići na  indirektan govor u izveštajima, na primer u novinama ili na televiziji i obično se izveštava samo o onome što je činjenično važno. Za oblikovanje indirektnog govora potreban nam je konjunktiv I i II.

Kako se gradi indirektni govor u nemačkom jeziku?

Ako želite da pretvorite rečenicu iz direktnog govora u indirektni govor, morate da prilagodite nekoliko stvari, jer vi možda imate drukačije mišljenje od onoga što je rečeno.  Da vidimo na šta to moramo obratiti pažnju:

Zamenice

Kod zamenica obično menjamo 1. lice jednine u 3. lice jednine.
Sie sagt: „Ich muss heute früh aufstehen.“ → Sie sagt, sie müsse heute früh aufstehen.

Glagoli

Glagole moramo takodje preoblikovati iz indikativa u konjuktiv I ili II.
Er sagt: „Ich gehe gerne ins Theater.“ → Er sagt, er ginge gerne ins Theater.

Prilozi za mesto

Moramo obratiti pažnju da promenimo priloge kao što je hier u dort ili an jenem Ort itd.
Mia sagt: „Ich arbeite seit einem Jahr hier.“ → Mia sagt, sie arbeite seit einem Jahr dort.

Prilozi za vreme

Heute menjamo za an diesem Tag, damals, … gestern menjamo za damals, am Tag zuvor, …
Leon hat mir vorgehalten: „Du bist heute Morgen zu spät zur Arbeit gekommen.“ → Leon hat mir vorgehalten, ich wäre am Tag zuvor zu spät zur Arbeit gekommen.

Kako se gradi konjunktiv u indirektnom govoru?

Da biste oblikovali indirektni govor, potreban vam je glagol u konjunktivu I ili II. Obično se upotrebljava  konjunktiv I, ali ako se indikativ i konjunktiv I poklapaju ili su veoma slični, umesto njega koristite konjunktiv II. Evo primera u tabeli.

U govornom jeziku se ipak ne drže strogo ovih pravila. Tako možete čuti konjuktiv II i u drugom licu jednine i množine: du kämest, ihr kämet.

Oblici koji su obeleženi žutom bojom ne razlikuju se od prezenta indikativa, pa ih zamenjujemo sa konjuktivom II. Pogledajte tabelu sa primerima za indikativ prezenta i konjuktiv I tj konjuktiv prezenta. Isto pravilo važi i za pomoćne glagole haben i werden i modalne glagole:

Za gradjenje konjuktiva potrebni su sledeći nastavci: ‚-e, – est, – e, – en, – et,  –en. Te nastavke u konjuktivu I  dodate na  infinitivnu glagolsku osnovu.

Leon: „Ich bin Mitglied im Verein „Basketballprofi.“
→ Leon sagt, er spiele Fußball im Verein „Basketballprofi.“.

U svakodnevnom govoru često se upotrebljava konstrukcija würde + Infinitiv umesto konjuktiva. Ova konstrukcija se koristi takodje i kada se Konjunktiv II preklapa sa preteritom. To jest u slučajevima kada konjuktiv II i preterit izgledaju isto. Ako je konjuktiv II isti kao i preterit , onda ga često zamenjujemo sa konstrukcijom würde + infintiv. U tabeli iznad je obeleženo plavom bojom.

Na primer: ich spielte → ich würde spielen

Denis sagt: „Meine Großeltern wohnen auf dem Land.“
→ Denis sagt, seine Großeltern würden auf dem Land wohnen.
(umesto: wohnten)

Izjavne rečenice u indirektnom govoru

Indirektni govor se može uvesti sa veznikom dass. Tad glagoli stoje na kraju rečenice.

Mein Bruder sagt: „Wir fahren in den Urlaub nach Paris .“
→  Mein Bruder sagt, dass er und seine Familie Urlaub in Paris machen würden.

Indirektni govor se može uvesti i bez veznika. To znači da je ta rečenica glavna rečenica sa glagolom u konjunktivu. Glagol se tad nalazi na drugom mestu u rečenici.

Mein Bruder sagt: „Wir fahren in den Urlaub nach Paris .“
→  Mein Bruder sagt, er und seine Familie würden Urlaub in Paris machen.

Upitne rečenice u indirektnom govoru

Upitne rečenice u indirektnom govoru uvode se sa upitnom reči

Mutti fragte: „Wann gehst du zum Training?“
→Mutti  fragte, wann du zum Training gingest?.

Ukoliko se radi o upitnoj rečenici bez upitne reči, onda se umesto upitne reči, rečnenica započinje sa ob.

Mutti fragt: „Willst zum Training gehen?“
→ Mutti fragt, ob du zum Training gehen wollest.

Imperativ u indirektnom govoru

Naredenje u direktnom govoru prenosi se u indirektni pomoću konjunktiva glagola sollen. Rečenica može početi veznikom dass ili bez njega.

Er sagte: „Inna, komm um 8 Uhr!!“
Er sagte zu Inna, sie solle um 8 Uhr kommen.
– Er sagte den Kindern: „Kommt nach Hause!“
Er sagte den Kindern, dass sie nach Hause kommen sollten.

Molba u direktnom govoru prenosi se u indirektni pomoću konjunktiva glagola mögen.
Ich bat ihn: „Komm um 8 Uhr!“
Ich bat ihn, dass er um 8 Uhr kommen möge.
Sie bat mich: „Komm um 8 Uhr!“
Sie bat mich, ich möge um 8 Uhr kommen.

Pretvaranje direktnog u indirektni govor:

Prilikom navođenja tuđih reči treba upotrebiti odgovarajuće oblike konjuktiva, i to:

Pogledajte još:

Bis zum nächsten Mal!