Povratni glagoli u nemačkom i kako ih najlakše naučiti/ Reflexive Verben

U ovoj lekciji ćete naučiti sve što treba da znate o povratnim glagolima u nemačkom jeziku. Kako se grade, koji glagoli spadaju u povratne glagole, kako izgleda povratna zamenica u nemačkom jeziku. I još poneke važne stvari.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su refeleksivni glagoli u nemačkom jeziku?
Kad se upotrebljava povratna zamenica u akuzativu a kad u dativu?
Red reči u rečenici
Koji je najbolji način da naučite povratne glagole?

Šta su refleksivni glagoli u nemačkom jeziku?

Postoje dve vrste povratnih glagola. Povratni glagoli koji uvek uz sebe imaju povratnu zamenicu (sich) . I glagoli koji mogu biti sa povratnom zamenicom sich, ali mogu biti i bez nje.

A Glagoli sa povratnom zamenicom sich:

sich beeilen            – Beeile dich!
sich kümmern um  – Ewa kümmert sich um ihren Bruder.

ovde spadaju i: sich wohl/gut/schlecht fühlen, sich erkälten, …

B glagoli sa i bez povratne zamenice sich:

waschen + akuzativ – Ich wasche mein Kleid.
sich ( A) waschen   – Ich wasche mich.
sich (D) waschen + A*   – Ich wasche mir die Haare.

Ovde spadaju i: (sich) anziehen, (sich) ausziehen, (sich) kämmen, …

*Ukoliko je objekat u akuzativu prisutan u rečenici , onda povratna zamenica stoji u dativu

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Kad se upotrebljava povratna zamenica u akuzativu a kad u dativu?

Povratna zamenica u srpskom je sebe, se. U nemačkom, medjutim, svako lice ima svoju zamenicu.

Postoje refleksivni glagoli koji uvek idu zajedno sa povratnom zamenicom u akuzativu. I tih ima najviše. Kao recimo glagoli: sich beeilen, sich freuen, sich erholen, …

Ich freue mich.
Du musst dich beeilen.
Wir freuen uns schon auf den Urlaub in Spanien.
Er muss sich unbedingt erholen.

Postoje i glagoli koji idu samo uz povratnu zamenicu u dativu. Kao što su: sich wünschen
Ich wünsche mir nichts mehr als die Zeit anhalten zu können.

Ako želite da pogledate listu povratnih glagola  u akuzativu i dativu sa prevodom kliknite ovde.

Ipak neki glagoli idu sa povratnim zamenicama i u akuzativu i u dativu, ali i bez njih. Pogledajte primer sa glagolom waschen:

Glagol waschen (prati) ima više mogućnosti.  U prvoj rečenici je refleksivan, subjekat obavlja radnju na sebi: „Ja se perem.“

U drugoj rečnici perem deo svog tela, u ovom primeru  perem ruke. Ruke je objekat nad kojim subjekat vrši radnju,i to objekat u akuzativu  i zato moramo upotrebiti povratnu zamenicu u dativu: Ja perem sebi ruke.

U trećoj rečenici: „ Ja perem svoje dete.“  Ovde mi ne treba povratna zamenica, jer ne radim ništa na sebi lično, pa nema ni povratne radnje. Perem nekoga ili nešto.

Red reči u rečenici

Kao što vidite  glagol u izjavnoj rečenici zauzima 2. MESTO, ne drugu reč, ovo ističem, jer moji učenici, često poistovete drugo mesto i drugu reč. Povratna zamenica se nalazi neposredno iza glagola.

Koji je najbolji način da naučite povratne glagole?

Nema nekog posebnog pravila, koje vam može olakšati prepoznavanje povratnih glagola u dativu i akuzativu, zato, nema druge nego ih učiti zajedno sa povratnom zamenicom.  Dobra stvar je da naučite jednostavno čitavu rečenicu sa primerom u prvom ili drugom licu.

Na primer:

Ich freue mich auf deinen Besuch.
Ich kann mir Namen schlecht merken.

Pogledajte još:

 1. Nemački za početnike
 2. Nekoliko saveta kako naučiti nemački
 3. Lista fraza za početnike
 4. Nemačka abeceda
 5. Nemački pravopis
 6. Pozdravi na nemačkom
 7. Hvala, molim, izvolite
 8. Prisvojne zamenice
 9. Određeni i neodređeni članovi
 10. Rod imenica u nemačkom
 11. Prezent pravilnih glagola
 12. Pravilni glagoli u prezentu, preteritu, perfektu
 13. Preterit
 14. Perfekt
 15. Pluskvamperfekt
 16. Nepravilni glagoli podeljeni po grupama
 17. Geografski pojmovi u nemačkom
 18. Particip I i II
 19. Lista nepravilnih glagola
 20. Nepravilni glagoli u prezentu, preteritu, perfektu
 21.  Imperativ
 22. Modalni glagoli
 23. Brojevi u nemačkom
 24. Redni brojevi u nemačkom
 25. Glagol brauchen u nemačkom
 26. Deklinacija prideva

Bis zum nächsten Mal! 🙂