Deklinacija prideva – Nemački Na jednostavan način / Deklination der Adjektive

Odredjeni članovi der, die, das, den, dem služi kao odrednica roda to jest  ima funkciju određivanja roda imenice, a tad odredjuje i čitavu imeničku grupu koja stoji iza člana.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Ako član nema odrednicu kao na primer kod sledećeg primera: ein Zug. Ovde se umesto određenog člana ispred imenice Zug nalazi neodređeni član ein. On nam ne daje nikakvu informaciju, i zato se na pridev dodaje nastavak, koji je deo određenog člana, evo primera:

Kao što vidite, u prvom primeru imamo odrednicu der, i odmah znamo da je imenica muškog roda u nominativu. Kad imamo odrednicu, onda kod prideva dodajemo neutralan nastavak –e.

U drugom primeru nemamo odrednicu, tj određeni član, pa na pridev dodajemo deo odrednice: schneller, sad opet znamo da je imenica muškog roda.

Evo tabelarnog prikaza u svim padežima. Tu možete videti primere za određeni član, neodređeni član i negaciju kein. Obratite pažnju na nastavke.U akuzativu muškog roda, u množini sa članom i u dativu i genitivu pridevi imaju nastavak – n.

Nekoliko pravila koje vredi upamtiti 🙂

Genitiv muškog i srednjeg roda je izuzetak; kad ispred imenice nema člana, onda pridev dobija nastavak – n, a imenica – s.

▪ Nakon prisvojnih zamenica mein, dein ….  pridevi dobijaju isti nastavak kao kod kein.
▪ dva ili više prideva ispred imenice imaju isti nastavak
▪  Pridev koji stoji iza imenice nema nastavak: Der Zug fährt schnell. Die Staus sind lang.
▪ Pridevi viel i wenig ispred nebrojivih imenica nemaju nastavak: viel Zeit, wenig Geld.
▪ Pridev mehr se ne deklinira: Sie hat viele Bücher, er hat mehr Bücher.
▪ Kod prideva na – el otpada e: komfortabel – ein komfortables Hotelzimmer.

U govoru vam može pomoći: ako određeni član ima nastavak – n ili – m onda pridev automatski ima takodje -n ;

Odredjene zamenice i deklinacija prideva

Sve odredjene zamenice se dekliniraju kao i odredjeni član: mit diesem Kind, mit allen Kindern. Navešću primere koji imaju oblike u JEDNINI i MNOŽINI:

▪ dieser, dieses, diese, diese
▪ jeder, jedes, jede, množina: alle
▪ jener, jenes, jene, jene 
▪ welcher, welches, welche, welche
▪ mancher, manches, manche (jednina)
▪ solcher, solches, solche (jednina)

Značnenje zamenica:

dieser – ovaj
jeder – svaki
jener – onaj
welscher – koji
mancher – neki
solcher – takav

Tabelarni prikaz:

Zamenice koje imaju oblike samo u MNOŽINI:

▪ beide (oboje)
▪ die beiden
▪ alle (svi)
▪ sämtliche (sve)

Tabelarni prikaz:

Po ovoj deklinaciji mogu se i sledeće zamenice u množini menjati:alle, beide, sämtliche, irgendwelche, prisvojnih zamenica(meine, deine …) i keine.

Neodredjene zamenice

Posle neodredjene zamenice pridev se deklinira isto  kao i odredjeni član.

Primeri koji imaju oblike u JEDNINI i MNOŽINI:

▪ was für ein, was für ein, was für eine, was für welche ( kakav)
▪ irgendein, irgenein, irgendeine, irgendwelche (ma koji, koji god)

Primeri koji imaju oblike samo u MNOŽINI:

▪ wenige (malo)
▪ einige (neki)
▪ mehrere (nekoliko)
▪ etliche (dosta)
▪ viele (mnogo)
▪ lauter (sam, sve sami)

Neodređene zamenice (osim: lauter) se dekliniraju kao kein :
irgendeine Schokolade,
trotz mehrerer Auffordernungen
.

Brojevi nemaju uticaja na nastavke prideva:
(drei) schwarze Katzen,
die (drei) schwarzen Katzen.

Ako su dve odredjene zamenice jedna za drugom:
dieser unser bester Freund,
alle unsere neuen Kollegen,
jeder meiner netten Freunde,

drugi član, koji stoji direktno ispred prideva, odredjuje nastavak prideva.

ALI: ako se kombinuju sa einige, viele, mehrere ponašaju se kao pridevi:
viele unserer Freunde (Genitiv) = viele von unseren Freunden.

Solch i manch mogu se povezati sa neodredjenim članom. Onda su slični kao pridevi:
ein solcher gutter Wein,
solch (ein) guter Wein,
manch (ein) guter Wein
.
U množini , gde se ne vidi neodredjeni član, javljaju se obe deklinacije:
solche gute/-n Weine,
manche gute/-n Weine.

Pridevi posle einige u množini mogu u retkim slučajevima da se dekliniraju prema odredjenom članu. U jednini varira deklinacija prema obliku, npr.:
bei einigem guten Willen/ gutem Willen.