Deklinacija prideva – Nemački Na Jednostavan Način / Deklination der Adjektive

U ovoj lekciji saznaćete sve o deklinaciji prideva u nemačom jeziku. Kako se pridev deklinira, šta sve može stajati ispred prideva, koje sve pridevske deklinacije postoje, i koju deklinaciju treba da koristite.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Odredjeni članovi der, die, das, den, dem
Deklinacija prideva sa der, ein, kein
Nekoliko pravila koje vredi upamtiti 🙂
Odredjene zamenice i deklinacija prideva
Neodredjene zamenice

Odredjeni članovi der, die, das, den, dem

Odredjeni članovi der, die, das, den, dem služi kao odrednica roda to jest  ima funkciju određivanja roda imenice, a tad odredjuje i čitavu imeničku grupu koja stoji iza člana.

Ako član nema odrednicu kao na primer kod sledećeg primera: ein Zug. Ovde se umesto određenog člana ispred imenice Zug nalazi neodređeni član ein. On nam ne daje nikakvu informaciju, i zato se na pridev dodaje nastavak, koji je deo određenog člana, evo primera:

Kao što vidite, u prvom primeru imamo odrednicu der, i odmah znamo da je imenica muškog roda u nominativu. Kad imamo odrednicu, onda kod prideva dodajemo neutralan nastavak –e.

U drugom primeru nemamo odrednicu, tj određeni član, pa na pridev dodajemo deo odrednice: schneller, sad opet znamo da je imenica muškog roda.

Kliknite na:
Gramatika – Sadržaj

Deklinacija prideva sa der, ein, kein

Evo tabelarnog prikaza u svim padežima. Tu možete videti primere za određeni član, neodređeni član i negaciju kein. Obratite pažnju na nastavke.U akuzativu muškog roda, u množini sa članom i u dativu i genitivu pridevi imaju nastavak – n.

Nekoliko pravila koje vredi upamtiti 🙂

Genitiv muškog i srednjeg roda je izuzetak; kad ispred imenice nema člana, onda pridev dobija nastavak – n, a imenica – s.

▪ Nakon prisvojnih zamenica mein, dein ….  pridevi dobijaju isti nastavak kao kod kein.
▪ dva ili više prideva ispred imenice imaju isti nastavak
▪  Pridev koji stoji iza imenice nema nastavak: Der Zug fährt schnell. Die Staus sind lang.
▪ Pridevi viel i wenig ispred nebrojivih imenica nemaju nastavak: viel Zeit, wenig Geld.
▪ Pridev mehr se ne deklinira: Sie hat viele Bücher, er hat mehr Bücher.
▪ Kod prideva na – el otpada e: komfortabel – ein komfortables Hotelzimmer.

U govoru vam može pomoći: ako određeni član ima nastavak – n ili – m onda pridev automatski ima takodje -n ;

Odredjene zamenice i deklinacija prideva

Sve odredjene zamenice se dekliniraju kao i odredjeni član: mit diesem Kind, mit allen Kindern. Navešću primere koji imaju oblike u JEDNINI i MNOŽINI:

▪ dieser, dieses, diese, diese
▪ jeder, jedes, jede, množina: alle
▪ jener, jenes, jene, jene 
▪ welcher, welches, welche, welche
▪ mancher, manches, manche (jednina)
▪ solcher, solches, solche (jednina)

Značnenje zamenica:

dieser – ovaj
jeder – svaki
jener – onaj
welscher – koji
mancher – neki
solcher – takav

Tabelarni prikaz:

Zamenice koje imaju oblike samo u MNOŽINI:

▪ beide (oboje)
▪ die beiden
▪ alle (svi)
▪ sämtliche (sve)

Tabelarni prikaz:

Po ovoj deklinaciji mogu se i sledeće zamenice u množini menjati: alle, beide, sämtliche, irgendwelche, prisvojnih zamenica(meine, deine …) i keine.

Neodredjene zamenice

Posle neodredjene zamenice pridev se deklinira isto  kao i odredjeni član.

Primeri koji imaju oblike u JEDNINI i MNOŽINI:

was für ein, was für ein, was für eine, was für welche (kakav)
irgendein, irgenein, irgendeine, irgendwelche (ma koji, koji god)

Primeri koji imaju oblike samo u MNOŽINI:

wenige (malo)
einige (neki)
mehrere (nekoliko)
etliche (dosta)
viele (mnogo)
lauter (sam, sve sami)

Neodređene zamenice (osim: lauter) se dekliniraju kao kein :
irgendeine Schokolade,
trotz mehrerer Auffordernungen
.

Brojevi nemaju uticaja na nastavke prideva:
(drei) schwarze Katzen,
die (drei) schwarzen Katzen.

Ako su dve odredjene zamenice jedna za drugom:
dieser unser bester Freund,
alle unsere neuen Kollegen,
jeder meiner netten Freunde,

drugi član, koji stoji direktno ispred prideva, odredjuje nastavak prideva.

ALI: ako se kombinuju sa einige, viele, mehrere ponašaju se kao pridevi:
viele unserer Freunde (Genitiv) = viele von unseren Freunden.

Solch i manch mogu se povezati sa neodredjenim članom. Onda su slični kao pridevi:
ein solcher gutter Wein,
solch (ein) guter Wein,
manch (ein) guter Wein
.
U množini , gde se ne vidi neodredjeni član, javljaju se obe deklinacije:
solche gute/-n Weine,
manche gute/-n Weine.

Pridevi posle einige u množini mogu u retkim slučajevima da se dekliniraju prema odredjenom članu. U jednini varira deklinacija prema obliku, npr.:
bei einigem guten Willen/ gutem Willen.

Pogledajte još:
Šta sve treba da znate o pridevima
Slaba deklinacija/sa odredjenim članom
Mešovita deklinacija/sa neodredjenim članom
Jaka deklinacija/ bez člana
Pridevi na  -ig , -lich, – isch
Komparacija prideva
Participi kao Pridevi
Poimeničeni Pridevi i Participi