Pridevi na  -ig , -lich, – isch – Kako se grade?/ Adjektive auf -ig , -lich, – isch

U ovoj lekciji ćemo pričati o pridevima koji završavaju na -ig, -lich i -isch. Saznaćete kako se pridevi sa ovim nastavcima grade, kako se izgovaraju, i kako da odaberemo pravilan nastavak. Najveći problem je taj, što mi vrlo često čujemo različite izgovore, kao na primer kod primera na slici.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Osnovna pravila
Razlika izmedju  -ig , -lich i -isch
Razdvajanje reči
Dvostruki oblici sa -ig, -lich i -isch

photo by George Milton: https://www.pexels.com/

Pridev i jeste raziličito izgovorena, a to zavisi od toga, odakle ta osoba dolazi, tako će pridev lustig, mnogi izgovoriti sa lustich (lustih), ali postoje delovi Nemačke gde ćete sasvim sigurno čuti izgovor sa –isch (-iš): lustisch. Pravilno se piše lustig, ali pravilan izgovor je sa -ich.

Samo naš osnovni problem je kako da znamo koji nastavak je ispravan, jer postoje pridevi koji završavaju na sva tri nastavka.

U osnovi, za ove prideve važe ista gramatička pravila kao i za sve ostale – međutim, postoji nekoliko saveta koje treba imati na umu

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Osnovna pravila

Kao i svi drugi pridevi, i pridevi sa nastvakom -ig se pišu malim početnim slovom, a mogu se i komparirati. Oni detaljnije opisuju imenicu i često nastaju od imenice.

Evo primera:
nervig – od imenice: Nerv; u značenju: etwas geht auf die Nerven – nešto ide na živce,
steinig – od imenice: Stein; u značenju: Es sind viele Steine vorhanden- ima mnogo kamenja,
farbig – od imenice: Farbe; u značenju: etwas hat eine oder mehrere Farben- nešto ima jednu ili više boja

Razlika izmedju  -ig , -lich i -isch

Pošto je izgovor mnogih prideva sa nastavkom -ig veoma sličan izgovoru prideva sa završetkom -lich, u početku može biti teško prepoznati šta je pravilno, i šta se piše prema pravilima pravopisa. Regionalne razlike u izgovoru mogu ovo olakšati ili čak otežati. Ponekad  nastavak -isch (iš) može zvučati veoma slično. Međutim, postoje dva dobra trika, kako da prepoznate šta je pravilno:

Prvo: pridev se može komparirati. Po pravilu, kad je pridev u komparativu je mnogo lakše čuti da li je pridev napisan sa -ig , -lich ili -isch

Primer 1: steinig, steiniger, am steinigsten
Primer 2: schrecklich, schrecklicher, am schrecklichsten
Primer 3: launisch, launischer, am launischsten

Drugo:  pridev se može staviti ispred imenice. Nastavke možete bolje čuti i ako ih prilagodite imenici.

Primer 1: ein steiniger Weg.
Primer 2: ein schrecklicher Tag.
Primer 3: ein launischer Charakter

Uzgred, suprotno uobičajenoj pretpostavci u standardnom nemačkom, -ig se pravilno izgovara na kraju reči kao -ich!

Pokušajte izgovoriti na glas steinig (štajnih), steiniger ( štajniger), am steinigsten ( am štajnigsten). Da li ste primetili da u komparativu i superlativu ne možete izgovoriti: steiniger (štajniher), am steiniger (am štajnihsten).

Razdvajanje reči

Obratite pažnju na razdvojane reči! Pridevi se naravno mogu i odvojiti. Međutim, prilikom razdvajanja reči nastavak -ig ne čini poseban slog. Umesto toga, postaje slog zajedno sa prethodnim suglasnikom.

Primer 1: farbig, far-big
Primer 2: steinig, stei-nig
Primer 3: eilig, ei-lig

Isto važi i za nastavak -isch.

Primer 1: betrügerisch, be-trü-ge-risch
Primer2: kindisch, kin-disch

Nasuprot njima nastavak -lich gradi slog.

Primer 1: herbstlich, herbst-lich
Primer 2: friedlich, fried-lich

Dvostruki oblici sa -ig, -lich i -isch

Dvostruki oblici sa -ig i -lich znače različite stvari, posebno kada su u pitanju prilozi za vreme.

Primer 1: jährig, jährlich (Imenica: Jahr)
Primer 2: stündig, stündlich (Imenica: Stunde)
Primer 3: tägig, täglich (Imenica: Tag)

Oba prideva su ispravna i potiču od iste imenice , ipak njihovo značenje nije isto. Pridevi sa nastavkom -ig izražavaju trajanje. Pridevi sa nastavkom -lich izražavaju pravovremeno ponavljanje.

– jährig se spaja sa brojevima: achtjährig (može i ovako: 8-jährig), mehrjährig – osmogodišnji, višegodišnji
– jährlich se spaja sa brojevima: achtjährlich (može i ovako: 8-jährlich), halbjährlich – svakih 8 godina, svake pola godine
jährlich – svake godine

-stündig se spaja sa brojevim; zweistündig, achtstündig- dvočasovno, osmočasovno
stündlich – svakog časa/sata

– tägig se spaja sa brojevim; zweitägig, achttägig- dvodnevno, osmodnevno
täglich – dnevno

Dvojni oblici na -lich i -isch

Pridevi na -lich obično izražavaju puku pripadnost: bäuerlich (seoski), kindlich (detinjasti), dörflich (seoski).
Pridevi na -isch imaju negativno značenje: bäurisch (seljački), kindisch (detinjasto), dörfisch (seoski, to jest, seljački).

Ali i ovde izuzeci potvrđuju pravilo, poput nimalo pogrdnog heimisch (domaće). Heimisch ima dvojnika sa nastavkom -lich: heimlich (tajno).

launisch – launig

launisch ima negativno značenje: ćudljiv, neraspoložen
In letzter Zeit war sie so unruhig und launisch. (U poslednje vreme je tako nemirna i neraspoložena.)

launig znači: gut gelaunt, witzig, humorvoll to jest na srpskom:  raspoložen, duhovit
Er versucht, die ernste Stimmung mit einigen launigen Bemerkungen aufzuheitern. ( On je pokušao ozbiljno raspoloženje da razvedri šaljivim priredbama.)

Pogledajte još:

Glagol brauchen
Glagol lassen
Geografski pojmovi
Lista fraza za početnike