Glagol Lassen i Šta je Važno da Znamo o Njemu

U ovoj lekciji ćete saznati sve o glagolu lassen, koje funkcije u rečnici ima, šta sve može da znači, kako se konjugira. Ovaj glagol zahteva posebnu pažnju jer se veoma često upotrebljava u nemačkom jeziku, a za one koji uče nemački jezik stvara probleme, jer je njegova upotreba zaista raznovrsna.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Značenja i funkcije glagola lassen
Kako se gradi glagol lassen
Kako se gradi perfekt sa lassen

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Značenja i funkcije glagola lassen

Glagol lassen ima dve funkcije u rečenici.

1. Lassen, dakle, može da funkcioniše u rečenici kao  glavni glagol, u nemačkom se ovaj glagol zove Vollverb (punoznačni glagol) i tada ima značenje:  prestati sa nečim, ostaviti.

Ich lasse das Rauchen. (Prestajem sa pušenjem.)
Ich lasse meine Schlüssel im Auto. (Ostavio sam ključeve u kolima.)
Lass die Koffer einfach im Flur. (Ostavi kofere u hodniku!)
Lass bitte noch etwas Kaffee in der Kanne! (Molim te ostavi malo kafe u loncu!)

2. Lassen  takođe može da se ponaša i kao modalni glagol i tada stoji sa još jednim glagolom  u rečenici, taj drugi glagol stoji u infinitivu.

Ovde lassen ima sasvim drugo značenje: dajemo ili naručujemo da se nešto uradi za nas što ne možemo ili ne želimo da uradimo sami:
Ich lasse das Fahrrad reparieren.

Mi u ovom slučaju drugačije razmišljamo. Mi jednostavno kažemo: „Popravljam bicikl.“ Dok oni daju da im se bicikl popravi. Kad bi popravljali sami, bilo bi:

Ich repariere mein Fahrrad selbst, wenn es kaputtgeht. (Sam popravljam svoj bicikl kada se pokvari.)

Drugo značenje je dozvoliti:
Mein Vater lässt mich oft sein Auto nehmen. (Otac mi često dozvoljava da uzmem njegov auto.)

Sich lassen služi u 3. licu  kao zamena za pasiv. Lasse sa sich kao zamena za pasiv se koristi onda kad subjekat označava nešto što nije živo. Ova konstrukcija odgovara pasivu sa modalnim glagolom können. Na primer:
Das Fahrrad lässt sich reparieren.
Isto tako možemo reći:
Das Auto kann repariert werden.

Obe rečenice se prevode na Srpski isto: Bicikl se može popraviti.

lass/lasst uns + Infinitiv

Ova konstrukcija je zapravo imperativ, kad nešto zahtevamo od našeg društva, ali vrlo učtivo. Na primer:

Es ist schon spät – lasst uns doch nach Hause gehen!
Lasst uns morgen eine Radtour machen.

Ovo isto možemo da kažemo pomoću wollen + infinitiv:

Es ist schon spät – wollen wir nach Hause gehen!
Wollen wir morgen eine Radtour machen!

Ovde možete naći vežbe sa glagolom lassen: https://docplayer.org/50080376-Das-verb-lassen-uebungen-i-ergaenze-die-saetze.html

Kako se gradi glagol lassen

Kako se gradi perfekt sa lassen

Perfekt sa lassen u funkciji glavnog glagola gradimo sa pomoćnim glagolom haben i participom II.

Perfekt  = haben + gelassen

Prezent: Ich lasse das Rauchen.
Perfekt: Ich habe das Rauchen gelassen.

2. kao Modalni glagol

Ovde gradimo perfekt slično kao i sa modalnim glagolima, sa pomoćnim glagolom haben i sa dva infinitiva. Evo primera:

haben + Infinitiv (glavni glagol) + Infinitiv (lassen)


Prezent: Ich lasse mein Fahrrad reparieren.
Perfekt: Ich habe mein Fahrrad reparieren lassen.

Primer sa sich:

Prezent: Das Auto lässt sich gut reparieren.
Perfekt: Das Auto hat sich gut reparieren lassen.

U govornom jeziku se ipak često može čuti particip II umesto infinitiva, iako ne sa svim glagolima.

Pogledajte još:

Pasiv modalnih glagola
Konjuktiv I
Konjuktiv II
Indirektni govor
Modalni glagoli
Glagoli sa odvojivim i neodvojivim prefiksom
Povratni glagoli
Imperativ