Pasiv Modalnih Glagola u Nemačkom Jeziku i Šta je Važno da Znate/ Passiv mit Modalverben

U ovoj lekciji ćete saznati sve o pasivu modalnih glagola u nemačkom jeziku i naučiti kako da formirate pasiv sa modalnim glagolom. Pored saveta o tome kako da gradite pasivni oblik, naći ćete i savete kako da ga koristite.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Pasiv modalnih glagola u:
prezentu
preteritu
perfektu
pluskvamperfektu
futuru I
futuru II

 U sledećoj tabeli ćete naći pregled aktivnih i pasivnih rečenica u svim vremenima.

Pasiv sa modalnim glagolima u prezentu

Pasiv prezenta sa modalnim glagolima se gradi pomoću modalnog glagola u prezentu, participa II glavnog glagola i pomoćnog glagola werden.Kako se grade modalni glagoli možete saznati u lekciji Modalni glagoli.

modalni glagol u prezentu + particip 2 + werden

Mesto u rečenici

U glavnoj rečenici:
Der Mann muss sofort operiert werden.  

Modalni glagol se u glavnoj rečenici nalazi na drugom mestu i obavezno ga stavljamo u odgovarajuće lice, dok particip II i werden dolaze na kraj rečenice.

U zavisnoj rečenici:
Der Arzt sagt, dass der Mann sofort operiert werden muss.

U zavisnoj rečenici modalni glagol dolazi na kraj rečenice i opet ga stavljamo u odgovarajuće lice, a ispred njega se nalaze particip II i werden.

Kao što vidite, u zavisnoj rečenici se modalni glagol premešta na poslednje mesto.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Pasiv sa modalnim glagolima u preteritu

Pasiv preterita sa modalnim glagolima se gradi pomoću modalnog glagola u preteritu , participa 2 glavnog glagola i pomoćnog glagola werden.

modalni glagol u preteritu + particip 2 + werden

Mesto u rečenici

Red reči u rečenici je isti kao i kod prezenta.

U glavnoj rečenici:
Der Mann musste sofort operiert werden.  

U zavisnoj rečenici:
Der Arzt sagte, dass der Mann sofort operiert werden musste.

Pasiv sa modalnim glagolima u perfektu

Pasiv perfekta sa modalnim glagolima se gradi pomoću pomoćnog glagola haben u prezentu, participa 2 glavnog glagola i pomoćnim glagolom werden i modalnog glagola u infinitivu.

haben u prezentu + particip 2 + werden + modalni glagol u infinitivu

Mesto u rečenici

U glavnoj rečenici:
Der Mann hat sofort operiert werden müssen.  

Pomoćni glagol haben se nalazi na drugom mestu u rečenici, i obavezno ga stavljamo u odredjeno lice, na kraj rečenice dolaze particip II+werden + modalni glagol, i to baš ovim redom.

U zavisnoj rečenici:
Der Arzt sagte, dass der Mann sofort hat operiert werden müssen.

U zavisnoj rečenici dolazi do preokreta, haben nije otišao na kraj rečenice kako smo možda očekivali nego ispred participa II. Dakle ide ovim redom haben+particip II+ werden + modalni glagol u infinitivu.

Pasiv sa modalnim glagolima u pluskvamperfektu

Pasiv pluskvamperfekta sa modalnim glagolima se gradi pomoću pomoćnog glagola haben u preteritu, participa 2 glavnog glagola i pomoćnim glagolom werden i modalnog glagola u infinitivu.

 haben u preteritu + Particip 2 + werden + Modalni glagol u infinitivu

Mesto u rečenici

Red reči u rečenici je isti kao i kod perfekta.

U glavnoj rečenici:
Der Mann hatte sofort operiert werden müssen.  

U zavisnoj rečenici:
Der Arzt sagte, dass der Mann sofort hatte operiert werden müssen.

Pasiv sa modalnim glagolima u Futuru I

Pasiv Futura I sa modalnim glagolima se gradi pomoću pomoćnog glagola werden u prezentu, participa 2 glavnog glagola + werden+ modalni glagol u infinitivu.

werden u prezentu + Particip 2 + werden + Modalni glagol u infinitivu

Mesto u rečenici

U glavnoj rečenici:
Der Mann wird sofort operiert werden müssen.  

U zavisnoj rečenici:
Der Arzt sagt, dass der Mann sofort wird operiert werden müssen.

Futur I u pasivu sa modalnim glagolom može se zameniti prezentom:

Der Arzt sagt, dass der Mann sofort operiert werden muss.

Da biste ukazali na budućnost, možete upotrebiti priloške odredbe za vreme koje ukazuju na budućnost: morgen, in zwei Wochen, ab kommenden Montag, … :

Der Arzt sagt, dass der Mann in zwei Wochen operiert werden muss.

Pasiv sa modalnim glagolima u Futuru II

Pasiv Futura II sa modalnim glagolima je prekomplikovan i za govornike nemačkog jezika i ne koriste ga uopšte. Iskreno rečeno nije vam ni potreban. Tako da ćemo ga jednostavno zaobići:).

Pogledajte još:

Pasiv
Perfekt
Preterit
Prezent
Futur I
Futur II
Glagoli sa odvojivim i neodvojivim prefiksima
Povratni glagoli
Nepravilni glagoli

Ako imate nedomumica, postavite pitanje u komentaru, rado ću vam odgovoriti.

Bis zum nächsten Mal!