Građenje Pasiva u Nemačkom Jeziku – Koji Glagoli ne Grade Pasiv?

U ovoj lekciji saznaćete koji glagoli ne mogu da grade pasiv u nemačkom jeziku.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Indikativ Pasiv
1. SLIKA: Das Publikum klatscht. Es wird (von den Zuschauern) geklatscht.
2. SLIKA: Er hilft dem Vater. Dem Vater wird geholfen.
3. SLIKA: Er sorgt für die Großeltern. Für die Großeltern wird gesorgt.

Već smo spomenuli da pasiv može da se gradi sa prelaznim glagolima, to jest onima koji imaju objekat u akuzativu. Ali postoje glagoli koji ne mogu formirati pasiv. To su uglavnom glagoli koji nemaju objekat u akuzativu.

Pasiv ne mogu da grade

1. Glagoli koji nemaju aktivan subjekat:
     besitzen (posedovati), haben (imati), es gibt (ima, postoji), erhalten (dobiti, primiti), bekommen (dobiti) , kriegen (dobiti) …
Na primer:
Zum Geburtstag werden Geschenke gekriegt.

Glagol bekommen, a i kriegen imaju ipak određenu ulogu u nemačkom pasivu zato pogledajte lekciju: Upotreba glagola bekommen u nemačkom pasivu

2. Ako objekat u akuzativu označava osobu koja doživljava neko psihičko ili fizičko stanje: sich freuen ( radovati se), sich ärgern (ljutiti se), frieren (smrznuti se), sich jucken (češati se)itd.
Na primer:
Beim Schlittschuhlaufen wird man meistens nicht gefroren.

3. glagoli koji izražavaju promenu stanja: wachsen (rasti), sterben (umreti) …
Na primer:
    Die Kinder werden schnell gewachsen.

4. glagoli koji izražavaju stanja: dauern (trajati), wohnen (stanovati), sein (biti)…
Na primer:
Wir werden in Kiel gewohnt

5. Kad  je objekat u akuzativu podatak o veličini, ceni, vremenu: enthalten (sadržavati), umfassen ( obuhvatati) …
Na primer:
Ein Liter Saft wird von der Flasche enthalten.

6. glagoli koji obeležavaju znanje: wissen (znati), kennen (poznavati), erfahren (saznati), kennenlernen (upoznati)…
Na primer:
Von ihren Sorgen wurde vom jungen Man erfahren.

7. kad je objekat u akuzativu vlastiti deo tela.
Na primer:
Der Kopf wurde von ihm geschüttelt.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

8. glagoli, koji grade perfekt sa sein kao što su: gehen (ići), laufen (trčati), kriechen (puzati), rennen(juriti, trčati), fahren (voziti, putovati), kommen (dolaziti)
Na primer:
Die Autokolonne wird an der Baustelle vorbeigekrochen.

9. povratni (refleksivni) glagoli: sich ärgern (ljutiti se), sich beeilen ( požuriti), sich freuen ( radovati se), sich waschen ( prati se), …
Na primer:
Er wird sich beeilt.

10. Modalni glagoli – dürfen, können, möchten, müssen, sollen, wollen,…

11. Funkcionalni glagoli , kao i bezlični* –  in Ordnung bringen, Spaß machen, sich Sorgen
machen, es gibt, es regnet, …

Pogledajte još:

Pasiv
Pasiv sa modalnim glagolima
Modalni glagoli
Particip I i II
Povratni glagoli

Nadam se da vam ova lekcija pomaže u učenju nemačkog jezika.

Bis zum nächsten Mal!