Kako Da Naučite Imperativ u Nemačkom Jeziku – Geh! Geht! Gehen Sie! / Der Imperativ

U ovoj lekciji ćete dobiti sve važne informacije o imperativu  u nemačkom jeziku / Der Imperativ. Kako se gradi i kad se upotrebljava. Imperativ je u mnogim situacijama veoma koristan, samo da ne preteramo sa neljubaznošću, jer između nas i Nemaca ipak postoje male razlike u shvatanju ljubaznosti kad je imperativ u pitanju.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je imperativ?
Kako se gradi nemački imperativ ili zapovedni način?
Du
Ihr
Sie – oblik poštovanja
Bitte, doch , mal
Kako se gradi imperativ sa glagolima sa odvojivim prefiksom
Sein, haben i werden u imperativu
Izuzeci
Kako još možemo da upotrebimo imperativ?

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Šta je imperativ?

Imperativ u nemčkom jeziku ili zapovedni način je rečenični oblik kojim izražavate pre svega naredbu ( Sedite! Ustanite!), tu spada i zahtevanje ( Dodaj mi, molim te, svesku! Donesi mi, molim te,čašu vode!).

Imperativom se može izraziti i  preporuka  ( Ne pričajte glasno ovde. Ovo je biblioteka!, Budite pažljivi! Ovde ima leda na ulici.)  Negde sam stavljala magičnu reč „MOLIM“ tj na nemačkom „BITTE“ . Možemo je svuda staviti.

Mi kad zapovedamo, ne koristimo baš reč MOLIM, i ako je ubacimo u zapoved, onda tonom i te kako pokažemo da je to zapoved i da tu nema pogovora. Nemci ipak vole da čuju i BITTE. Zvuči im lepše, ljubaznije, učtivije. A vi ćete već i sami odlučiti kad dođete u priliku da koristite imperativ na nemačkom.

Kako se gradi nemački imperativ ili zapovedni način?

Imperativ u nemačkom započinje uvek sa GLAGOLOM.

Gradimo ga u tri lica:

2. lice jednine – du

2. lice množine – ihr

Oblik poštovanja – Sie

Du

Du kommst morgen um 2 Uhr!   – Komm morgen um 2 Uhr!
Du sprichst lauter!                       –  Sprich lauter!
Du stehst morgen früh auf!         –  Steh morgen früh auf!
Du fährst hier langsamer!            – Fahr hier langsamer!

Šta treba da upamtimo kad gradimo imperativ za 2. lice jednine!

  • Nema lične zamenice du
  • Nema ni nastavka – st
  • a-Umlaut se u imperativu pretvara u a

Ovo je osnovno objašnjenje. Kad izbrišemo ličnu zamenicu du i nastavak -st, ono što nam ostane od glagola je imperativ u nemačkom jeziku za 2. lice jednine.

Ihr

Ihr kommt morgen um 2 Uhr! – Kommt morgen um 2 Uhr!
Ihr sprecht bitte lauter!            – Sprecht bitte lauter!
Ihr steht morgen früh auf!      – Steht morgen früh auf!
Ihr fahrt hier langsamer!        – Fahrt hier langsamer!

Ličnu zamenicu ihr takođe brišemo. Ostaje nam glagol sa nastavkom -t. Taj glagol je imperativ za 2. lice množine.

Sie – oblik poštovanja

Sie kommen morgen um 2 Uhr!  Kommen Sie morgen um 2 Uhr!
Sie sprechen bitte lauter!            – Sprechen Sie lauter!
Sie stehen morgen früh auf!       Stehen Sie morgen früh auf!
Sie fahren hier langsamer!          Fahren Sie hier langsamer!

Ovde dolazi samo do inverzije: Sie kommen ….- Kommen Sie!

Bitte, doch , mal

Nemci vole da koriste reči kao što su bitte, doch i mal u imperativu. Zbog tih reči imperativ im zvuči ljubaznije i učtivijesmily.

Nehmen Sie bitte Platz!
Iss doch noch etwas!
Sprich bitte mal lauter!
Hab doch keine Angst!
Komm bitte schnell!
Hilf mir doch mal!

Kod imperativa je veoma važna i pravilna intonacija. Intonacija i brzina govora mogu učiniti da izgovoreni imperativ izgleda pristojno ili zapovedački . Ukoliko govorite brzo i glasno, to se onda smatra nepristojnim i računa se kao naredba.

Kako se gradi imperativ sa glagolima sa odvojivim prefiksom

Prefiks se odvaja i stavlja na kraj rečenice.

Ruf mich bitte an!  
Ruht euch aus!
Machen Sie bitte das Licht an!
Räumt doch bitte auf!
Kommen Sie doch rein!

 Sein, haben i werden u imperativu

Ovi glagoli nisu pravilni. Tako se grade i u imperativu. Zato ih je najbolje naučiti napamet.

sein

du: Sei still!
ihr: Seid still!
Sie: Seien Sie still!

haben

du: Hab Geduld!
ihr: Habt Geduld!
Sie: Haben Sie Geduld!

werden

du: Werde geduldig!
ihr: Werdet geduldig!
Sie: Werden Sie geduldig!

Izuzeci

Glagoli čija osnova završava na -d, -t, -n, -m dobijaju u imperativ slovo e.
Na primer:

du

du arbeitest nicht so viel! – Arbeite nicht so viel!
du redest mit ihm! – Rede mit ihm!
du atmest tief ein! – Atme tief ein!
du öffnest die Tür! – Öffne die Tür!

ihr

Ihr arbeitet nicht so viel! – Arbeitet nicht so viel!
Ihr redet mit ihm!   – Redet mit ihm!
Ihr atmet tief ein!   – Atmet tief ein!
Ihr öffnet die Tür!  – Öffnet die Tür!

Primeri sa a – Umlautom

Du fährst mit! – Fahr mit.
Du schläfst gut.  – Schlaf gut.
Du läufst schneller.- Lauf schneller.

Kako još možemo da upotrebimo imperativ?

U drugom licu jednine i množine imperativa javlja se ponekad i lična zamenica du odnosno ihr. Tada je naglašena i ima pokazni karakter.

Mach du weiter! Ich kann es nicht mehr.
Helft ihr der Oma! Peter ist noch zu klein dafür.

Zapovest se može izraziti ne samo oblicima imperativa nego i:

1. infinitivom prezenta: Einsteigen und Türe schließen!, Zimmer aufräumen!, Zähne putzen!

2. participom II: Rauchen verboten!, Abgemacht!

3. izjavnom rečenicom u prezentu i futuru: Ihr geht jetzt! , Du wirst jetzt aber schlafen!

4. upitnom rečenicom u prezentu ili futuru: Gehst du schon einmal!, Werdet ihr endlich arbeiten!

5. modalnim glagolima wollen, sollen i mögen  u izjavnim i upitnim rečenicama:
Willst du jetzt endlich kommen!,  Das sollt ihr nicht tun!

6. Konstrukcijom haben + zu + infinitiv: Du hast das zu machen!, Du hast jetzt zu schlafen!

7. Konstrukcijom sein + zu + infinitiv: Das ist zu machen!

8. Glagolom lassen: Laß uns tanzen!

9. Prezentom pasiva radnjeJetzt wird gegessen!, Jetzt wird ins Bett gegangen!

10. Sporednom rečenicom sa dass: Dass du sofort kommst!

Da li želite da naučite još više? Ovde ćete naći i druge teme koje bi vas takođe mogle zanimati:
Prezent
Preterit
Perfekt
Pluskvamperfekt
Futur I
Futur II
Particip I i II
Glagoli sa odvojivim i neodvojivim prefiksom
Pomoćni glagoli sein, haben i werden
Nepravilni glagoli
Pravilni glagoli
Modalni glagoli