Modalne Rečenice u Nemačkom Jeziku – Sve na Jednom Mestu/ Der Modalsatz

U ovoj lekciji ćete sve saznati o modalnim rečenicama u nemačkom jeziku i modalnim veznicima na jednostavan i lak način.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su modalne rečenice?
Wie/ als –  Komaparativne rečenice
Indem / dadurch dass
Als ob i als wenn
Ohne dass / ohne… zu…
(An)statt dass / (an)statt… zu…
Red reči u modalnim rečenicama

Šta su modalne rečenice?

Modalne rečenice u nemačkom jeziku opisuju način na koji se realizuje radnja glavne rečenice. One su zavisne rečenice, što znači da glagol dolazi na kraju rečenice.
Počinju zavisnim veznicima: indem, dadurch dass, wie, anstatt dass, ohne dass,
Takođe možemo da pravimo i infinitivne konstrukcije s veznicima anstatt … zu i ohne … zu.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Wie/ als –  Komaparativne rečenice

Modalne rečenice mogu da pokažu odnos jednakosti ili nejednakosti, a to zavisi od glavne rečenice.
Zovu se, zapravo,  uporedne rečenice ili na nemačkom die Vergleichsätze.

 • Jednakost se iskazuje veznikom wie.
  Na primer:
  Im Januar war es (genau) so kalt, wie es im Dezember war.

Genau možemo dodati da pojačamo tvrdnju. Ako su glagoli isti u obe rečenice onda zavisnu rečenicu možemo i da skratimo.
Na primer:
Im Januar war es (genau) so kalt, wie im Dezember

 • Nejednakost se iskazuje veznikom als. U glavnoj rečenici stoji pridev u komparativu.
  Na primer:
  Er läuft schneller, als ich dachte.
  Die Preise sind höher, als sie letzten Monat waren.


 • Als ob + konjunktiv
  ukoliko se radi o  nerealnom poređenju, onda upotrebljavamo veznik als ob ili samo als. U als ob rečenicama upotrebljavamo konjunktiv. U glavnoj rečenici obavezno stoji so.
  Na primer:
  Im Oktober war es so warm, als ob es Sommer wäre.
  Im Oktober war es so warm, als wäre es Sommer.
  Sie tut so, als ob sie Ärztin wäre.


  Pogledajte redosled reči posle veznika. Kad upotrebimo samo veznik als lični glagol dolazi odmah iza njega, a u rečenicama sa veznikom als ob lični glagol je obavezno na kraju rečenice.

Posle određene grupe glagola, koji stoje u glavnoj rečenici, možemo da gradimo als ob rečenice.
To su sledeći glagoli:
Er tut so, als ob … (Pretvara se, kao da …)
Er sagt das so, als ob … (On to kaže tako, kao da …)
Es/Er sieht so aus, als ob … (Izgleda/ On izgleda tako, kao da …)
Es scheint so, als ob … (Izgleda tako, kao da …)
Es hört/fühlt sich so an, als ob … (Zvuči/ oseća se, kao da …)
Es klingt (mir, uns ..) so, als ob … (Zvuči mi, nama tako, kao da …)

Indem / dadurch dass

Indem je zavisni veznik koji uvodi modalnu/načinsku rečenicu. U zavisnim rečenicama glagoli uvek dolaze na kraju rečenice. Sam naziv ovih rečenica nam govori da se radi o načinu kako se nešto radi.
Na primer:
Er verbesserte seine Leistungskapazität, indem er regelmäßig trainierte.
– On je poboljšao svoju kondiciju, trenirajući redovno. / tako što je trenirao redovno.
Wie verbesserte er seine Leistungskapazität? Indem er regelmäßig trainierte.
Kako je on poboljšao kondiciju? Tako što je redovno trenirao./ Trenirajući redovno.

Veznik indem može se izraziti participom, to jest glagolskim prilogom sadašnjim ( pevajući, crtajući, hodajući,…), a isto tako se može prevesti: dok, time što, tako da, tako što.
Na primer:
Du kannst deinen Eltern eine Freude bereiten, indem du sie anrufst.
Du kannst mir helfen, indem du den Tisch deckst. 


Uvek možemo postaviti pitanje kako?. Kako mogu prirediti radost mojim roditeljima? Pozivajući ih/ Tako što ćeš ih pozvati. Ili, na primer: Kako ti mogu pomoći? Možeš mi pomoći, tako što ćeš postaviti sto.

Razlike između veznika dadurch, dass i indem skoro da i nema. Ipak postoje neke razlike. Da vidimo koje.
Dadurch, dass može da stoji na požetku rečenice, dadurch se odvaja zarezom od dass.
Na primer:
Dadurch, dass er regelmäßig trainierte, verbesserte er seine Leistungskapazität.Tako što je redovno trenirao, poporavio je svoju kondiciju.

Dadurch se može odvojiti od dass i tad dadurch stoji  u glavnoj rečenici a dass na početku zavisne rečenice. Glavna rečenica onda stoji na prvom mestu.
Na primer:
Dadurch, dass man kleine Wohnungen sparsam und hell möbliert, wirken sie größer.
Kleine Wohnungen wirken dadurch größer, dass man sie sparsam und hell möbliert.

Als ob i als wenn

Pomoću veznika als ob i als wenn izražava se mogućnost izvršenja radnje i nestvarnost. Iza oba veznika stoji po pravilu konjunktiv.
ZA SADAŠNJOST: konjunktiv preterita (u novije vreme i konjunktiv prezenta i indikativ prezenta)
ZA PROŠLOST: konjunktiv pluskvamperfekta a ređe i konjunktiv perfekta
ZA BUDUĆNOST: konjunktiv imperfekta, obično opisan konjunktivom imperfekta modalnih glagola  sollen i wollen.
Ob i wenn mogu se izostaviti. Tada na njihovo mesto iza als dolazi lični glagol.

Na primer:
Benehmen Sie sich so, als ob/als wenn Sie zu Hause wären.
Benehmen Sie sich so, als wären Sie zu Hause.
Sie sprechen so gut Deutsch, als ob/wenn Sie lange in Deutschland gelebt hätten.
Sie sprechen so gut Deutsch, als hätten Sie lange in Deutschland gelebt.

Als wenn i als ob izražavaju više irealnu pa čak i suprotnu radnju, dok veznik wie wenn više realnu.

Ohne dass / ohne… zu…

Ohne dass rečenica opisuje izostanak radnje koja se zapravo očekivala. Ovo su takođe zavisne rečenice. Glagoli dolaze na kraju rečenice.

Na primer:
Die alte Frau überquert die Straße, ohne dass sie auf den Verkehr achtet. – Starica prelazi ulicu ne obraćajući pažnju na saobraćaj.

Ukoliko su subjekti u obe rečenice isti ohne dass rečenica se može skratiti i pretvoriti u infinitivnu konstrukciju: ohne + zu + infinitiv
Na primer:
Er löste eine Matheaufgabe, ohne dass er um Hilfe bat.
Er löste eine Matheaufgabe,
ohne um Hilfe zu bitten.

(An)statt dass / (an)statt… zu…

U glavnoj rečenici se opisuje radnja koja se odvija umesto ili kao zamena neostvarene radnje u zavisnoj rečenici.
Na primer:
Wir arbeiten die ganze Zeit, (an)statt dass wir ab und zu eine Pause machen.
Radimo sve vreme, umesto da ponekad napravimo pauzu.

Ukoliko su u obe rečenice subjekti isti, onda se (an)statt dass rečenica može skratiti i pretvoriti u infinitivnu konstrukciju: (an)statt + zu + infinitiv.
Na primer:
Wir arbeiten die ganze Zeit, (an)statt dass wir ab und zu eine Pause machen.
Wir arbeiten die ganze Zeit, (an)statt ab und zu eine Pause zu machen.

Red reči u modalnim rečenicama

Pogledajte još:

Kauzalne rečenice – weil da
Koncesivne rečenice – obwohl, trotzdem, zwar…, aber
Finalne rečenice  – damit um…zu
Kondicionalne rečenice – wenn, falls, sofern
Kondicionalne rečenice – wenn, falls, sofern
Temporalne rečenice
Relativne rečenice
Indirektna pitanja
Infinitivne rečenice sa zu
Infinitivne rečenice um..zu, ohne..zu, anstatt..zu
Dass rečenice