Obwohl  i Trotzdem u Nemačkom Jeziku – Sličnosti i Razlike/  Jasno  i Jednostavno / Obwohl  und Trotzdem – Klar und Einfach

U ovoj lekciji ćete saznati sve o koncesivnim rečenicama i njihovom značenju, kao i upotrebi, o veznicima obwohl i trotzdem u nemačkom jeziku, njihovom značenju i kad se upoterbljavaju i kako.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Koncesivne rečenice
Zavisne rečenice sa obwohl
Glavne rečenice sa trotzdem
Trotzdem rečenice sa tačkom ili zarezom
Aber trotzdem
Zwar…, aber
Predlog trotz

Koncesivne rečenice

I obwohl i trotzdem spadaju u konzesivne veznike. Konzesivne rečenice izražavaju smetnju, to jest, uslov koji se postavlja za ostvarenje radnje u glavnoj rečenici, ali se ta radnja ipak ostvaruje. Obwohl i trotzdem nisu jedini koncesivni veznici, ali su najčešći.

Zavisne rečenice sa obwohl

Obwohl u našem jeziku ima značenje: iako. Obwohl rečenica može da stoji ispred i iza glavne rečenice. Kad je obwohl rečenica na prvom mestu, glavna rečenica počinje sa glagolom.

Na primer:
Sie gingen spazieren, obwohl es regnete. – Išli su u šetnju, iako je padala kiša.
Obwohl es regnete, gingen sie spazieren.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Glavne rečenice sa trotzdem

Koncesivni odnos moguć je i između dve glavne rečenice, koje su povezane sa veznicima trotzdem. Trotzdem rečenica iskazuje neočekivani obrt. Glagol stoji odmah iza veznika trotzdem, koji ima značenje: uprkos tome.
Na primer:
Meine Frau will abnehmen, trotzdem isst sie viel Schokolade. Moja žena hoće da smrša, uprkos tome jede mnogo čokolade.
Sa obwohl bi isti rečenični sadržaj išao ovako:
Obwohl meine Frau abnehmen will, isst sie viel Schokolade.
Iako moja žena hoće da smrša, jede mnogo čokolade.

Trotzdem rečenice sa tačkom ili zarezom

Rečenice sa trotzdem mogu da se stoje i sa tačkom i sa zarezom.
Na primer:
Ich war gestern Abend müde, trotzdem bin ich ins Konzert gegangen.
Ich habe überhaupt keine Lust. Trotzdem gehe ich mit dir ins Teather.

Aber trotzdem

Trotzdem ide često u paru sa aber. Aber daje još veći naglasak vezniku trotzdem. Zajedno imaju značenje: ali uprkos tome.
Na primer:
Ich war gestern Abend müde, aber trotzdem bin ich ins Konzert gegangen.Juče naveče sam bila umorna, ali uprkos tome sam išla na koncert.

Zwar …, aber

Zwar…, aber je dvodelni veznik i stoji u dve glavne rečenice. Zwar stoji u prvoj, a aber u drugoj glavnoj rečenici. Na našem jeziku ovaj veznik ima značenje: doduše…, ali. Zwar zauzima različita mesta u rečenici, a aber stoji uglavnom nakon zareza.

Na primer:
Die Wohnung ist zwar klein, aber sie ist sehr gemütlich.
Mein Vater ist zwar sehr alt, aber noch immer fit.
Zwar ist ihr Kleid modern, aber es ist nicht schön.

Iza aber može da stoji trotzdem ili dennoch, da bi se pojačalo značenje.
Na primer:
Die Wohnung ist zwar klein, aber trotzdem sie ist sehr gemütlich. – Stan je doduše malen, ali uprkos tome je veoma udoban.
Die Wohnung ist zwar klein, aber sie ist trotzdem sehr gemütlich.

Zwar…, aber  može da povezuje i rečenične delove.
Na primer:
Zwar müde, aber sehr glücklich ging sie nach Hause.
Doduše umorna, ali veoma srećna je otišla kući.

Trotz

Predlog trotz + genitiv, a u govornom jeziku možete često čuti i dativ izražava takođe suprotnost. U našem jeziku ima značenje: uprkos.
Na primer:
Trotz des schlechten Wetters, machten wir eine Radtour. – Uprkos lošem vremenu išli sma na vožnju biciklom.
U govornom jeziku:
Trotz dem schlechten Wetters, machten wir eine Radtour.

Pogledajte još:

Kauzalne rečenice- weil da
Finalne rečenice  – damit um…zu
Kondicionalne rečenice – wenn, falls
Konsekutivne rečenice – so dass
Modalne rečenice – indem
Temporalne rečenice
Relativne rečenice
Indirektna pitanja
Infinitivne rečenice sa zu
Infinitivne rečenice um..zu, ohne..zu, anstatt..zu
Dass rečenice