Wenn i Falls Rečenice – Jasno i Jednostavno/ Nebensätze mit Wenn und Falls

Wenn i Falls Rečenice – Jasno i Jednostavno/ Nebensätze mit Wenn und Falls

U ovoj lekciji saznaćete sve o kondicionalnim rečenicama, wenn i falls veznicima. Šta znače i način na koji se upotrebljavaju, kako funkcionišu, koji odnosi vladaju u kondicionalnim rečenicama, koje vreme možemo koristiti. Umesto kondicionalne rečenice, zvaćemo ih wenn i falls rečenice, jer se tako lakše pamte.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su kondicionalne rečenice?
Veznik wenn
Realne i irealne kondicionalne rečenice
Veznik falls
Veznik sofern
Red reči

Šta su kondicionalne rečenice?

Kondicionalna, to jest, uslovna rečenica je zavisna  rečenica koja izražava uslov. Uslov je opisan u zavisnoj rečenici, a posledica u glavnoj rečenici. Ako je u zavisnoj rečenici uslov ispunjen, onda se radnja u glavnoj rečenici može ispuniti, šta god to bilo.
Na primer:
Wenn ich Zeit habe, fahre ich Rad.
Uslov je da imam vremena, onda mogu voziti bicikl.
Možemo dodati i dann.
Na primer:
Wenn ich Zeit habe, (dann) fahre ich Rad.
Dann nije obavezan, ako se odlučimo da ga upotrebimo, onda on obavezno dolazi iza zareza na prvom mestu, a iza njega glagol u licu.

Veznici koji se upotrebljavaju u kondicionalnim/ uslovnim rečenicama su: wenn, falls,sofern.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Wenn

Wenn je veznik koji se najčešće upotrebljava u kondicionalnim rečenicama. Naravno susreli smo ga i u vremenskim/ temporalnim rečenicama. U kondicionalnim rečenicama wenn znači ako, ukoliko, a u vremenskim temporalnim kad.Pošto su wenn rečenice zavisne rečenice, onda važi staro pravilo, da se svi glagoli nalaze na kraju rečenice.
Na primer:
Ich trinke Kaffee, wenn ich Kopfschmerzen habe.

U ovom slučaju je glavna rečenica ispred zavisne,ali može i zavisna da pude ispred glavne.
Na primer:
Wenn ich Kopfschmerzen habe, trinke ich Kaffee.
Glagol stoji na prvom mestu, kad se glavna rečenica nalazi IZA zavisne. U zavisnoj rečenici je redosled uvek isti.

Realne i irealne kondicionalne rečenice

Kondicionalne (uslovne) rečenice sa veznikom wenn mogu se upotrebljavati u indikativu i to su onda realne kondicionalne rečenice, primeri su navedeni iznad, ali mogu se upotrebljavati i u konjunktivu II i tada su to irealne kondicionalne rečenice.

Irealne kondicionalne rečenice

Kondicionalne rečenice koje se odnose na sadašnjost i prošlost su često irealne, dakle, upotrebljavamo konjunktiv II.
Na primer:
Wenn es heute sonnig wäre, gehen wir spazieren. – Da je danas sunčano, išli bismo u šetnju.
Wenn es sonnig gewesen wäre, wären wir spazierengegangen. -Da je bilo sunčano, otišli ​​bismo u šetnju.

Kondicionalne rečenice koje se odnose na budućnost, mogu biti realne i  irealne. Ovde se onda pered konjunktiva II upotrebljava i indikativ.

Medjutim, danas se uglavnom upotrebljava indikativ, to je svakako mnogo lakše za one koji uče nemački.
Na primer:
Wenn es am Wochenende sonnig ist, gehen wir spazieren.

Falls

Pored wenn postoje još dva veznika, jedan od njih je falls. Falls ima isto značenje kao i wenn.
Postoji sitna razlika između falls i wenn. Pomoću falls se može izraziti smanjena verovatnoća da će se nešto desiti, ispuniti. Ali, čak i u govornom nemačkom jeziku ta se razlika gotovo izgubila. 
Na primer:
Ich werde morgen fahren, falls ich Flugticket bekomme. – Sutra putuje, ako dobijem avionsku kartu.

Zavisna rečenica može da stoji ispred glavne. Kad je u pitanju ovaj veznik, onda je ovo češća varijanta.
Na primer:
Falls ich Flugticket bekomme, werde ich morgen fahren.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Sofern

Sofern, kao i falls je varijanta veznika wenn. Sofern ima isto značenje kao wenn i falls ali njegova upotreba je uglavnom u uzvišenom govoru, što znači da se u svakodnevnom govoru vrlo retko upotrebljava. Pravila su inače ista kao i za wenn i falls. Sofern je zavisni veznik, dakle, glagoli su obavezno na kraju rečenice. Zavisna rečenica može biti IZA, ali i ISPRED glavne rečenice.
Na primer:
Sofern es morgen sonnig ist, gehen wir spazieren. – Ukoliko sutra bude sunčano, idemo u šetnju.
Die Fahrt dauert drei Stunden, sofern es an der Grenze nicht zu Verzögerungen kommt.
Vožnja traje tri sata, ukoliko ne bude zadržavanja na granici.

Red reči

Pogledajte još:

Dass rečenice
Kauzalne rečenice- weil da
Koncesivne rečenice – obwohl, trotzdem
Finalne rečenice  – um…zu, damit
Konsekutivne rečenice – sodass, als dass
Modalne rečenice – indem
Vremenske/Temporalne rečenice
Relativne rečenice
Indirektna pitanja
Infinitivne rečenice sa zu
Infinitivne rečenice um..zu, ohne..zu, anstatt..zu