Dass Rečenice  – Jednostavno i Jasno / Dass – Satz

Dass Rečenice  – Jednostavno i Jasno / Dass – Satz

U ovoj lekciji saznaćete sve o Dass rečenicama, šta znače, kako se upotrebljavaju i šta znači veznik dass.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je dass rečenica?
Dass rečenice
Dass i ob rečenice
Infinitivne rečenice sa zu
Red reči

Šta je Dass rečenica?

Zavisne rečenice, koje su uvedene sa veznikom dass ili ob su zapravo subjekatske rečenice.

Šta to znači?
To znači da se subjekat glavne rečenice razvio u zavisnu rečenicu, zato se i zovu subjekatske rečenice.
Ali mi ćemo ih zvati, jednostavno, dass rečenice, jer je ovaj veznik najviše u upotrebi kod subjekatskih rečenica.
Bez zavisne dass rečenice, glavna rečenica nema smisla, da bi informacija u glavnoj rečenici bila potpuna, moramo je dopuniti sa dass rečenicom.

Zavisne rečenice sa dass vrlo retko stoje ispred glavne rečenice.  Ukoliko se zavisna stavi ispred glavne, obično se želi istaći njen sadržaj ili prilagoditi celokupnom sadržaju obe rečenice.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Na primer:
Dass es schon ziemlich spät ist, weiß ich. – Znam da je već prilično kasno.
Dass du mir geschrieben hast, hat mich sehr gefreut.
– Veoma me obradovalo, da si mi pisao.

U govornom jeziku često se veznik dass izostavlja, tako da se stvaraju dve glavne rečenice.

Na primer:
Es ist sicher, dass er heute um 11 Uhr kommt.
Es ist sicher, er kommt heute um 11 Uhr.

Zavisne rečenice sa dass može se uvesti zajedno sa zamenickim prilogom.

sich freuen auf: Er freut sich darauf, dass seine Eltren fürs Wochenende kommen.
träumen von: Ich träume davon, dass wir entlich Urlaub in Spanien machen.

Dass rečenice

Dass rečenice su zavisne rečenice, a to znači, da glagoli stoje na kraju rečenice. Veznik dass ima značenje: da.

Zavisne rečenice počinju često veznikom dass posle:

određenih glagola i izraza: hoffen(nadati se), sagen(kazati), glauben(verovati,misliti), wissen(znati), antworten(odgovarati), meinen(misliti), finden(smatrati)

Na primer:
Ich hoffe, dass sie rechtzeitig kommen. – Nadam se da će doći na vreme.
Ich glaube, dass er Mitarbeiter des Monats ist.
Verujem da je on radnik meseca.

izraza: der Ansicht sein(biti mišljenja), der Meinung sein(biti mišljenja), ich freue mich, dass …(radujem se da …), ich finde, dass(smatram da…)

Na primer:
Wir freuen uns, dass Sie uns bald besuchen. – Radujemo se što ćete nas uskoro posetiti.
Ich bin mir sicher, dass sie ihn bald heirate.
Siguran sam da će se uskoro udati za njega.

bezličnih izraza sa es: es freut mich(raduje me), es ist schön(lepo je), es ist wichtig(važno je), es macht mich glücklich(to me čini sretnim),…

Na primer:
Es macht mich glücklich, dass du jeden Tag Deutsch lernst. – Čini me srećnim da ti svaki dan učiš nemački.
Es ist wichtig, dass du bald einen guten Job findest.
Važno je da uskoro nađeš dobar posao.

Dass i ob rečenice

Dass i ob su veznici koji u našem jeziku imaju isto značenje: da (li). A kako da znamo kad se koji upotrebjava?

Veznik ob možemo upotrebiti kao odgovor na Da/Ne pitanja, to jest, na pitanja bez upitne reči.

Na primer:
Kommst du am Samstag auf meine Party?
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich kommen kann.
Nisam još uvek siguran, da li mogu doći.

Kommt Peter heute zur Arbeit?
Ich weiß nicht, ob er kommt. (Er hat mir nichts gesagt.
) – Ne znam da li on dolazi. ( Ništa mi nije rekao.)

Infinitivne rečenice sa zu

Često od dass rečenice možemo da napravimo infinitivnu rečenicu sa zu. ( zu + INFINITIV)

Kad je to moguće:

kad je subjekat glavne i zavisne rečenice isti,

Na primer:
dass rečenica: Ich hoffe, dass ich den Zug noch erreiche.
infinitivna rečenica: Ich hoffe, den Zug noch zu erreichen.

  • kad je subjekat glavne rečenice IDENTIČAN sa objektom zavisne rečenice

Na primer:      subjekt                     objekt
dass rečenica: Er bat mich, dass ich ihn anrufe.
infinitivna rečenica: Er bat mich, ihn anzurufen.

Ako želite da saznate više o infinitivnim konstrukcijama kliknite na lekciju: Infinitivske konstrukcije.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Red reči

Zavisna dass rečenica, isto tako i infinitivna konstrukcija može da stoji ISPRED i IZA glavne rečenice.
Na primer:
Dass er einen neuen Job findet, finde ich toll.
Iche finde toll, dass er einen neuen Job findet.
Eine Einladung zur Party zu bekommen, freut mich sehr.

Mich freut sehr, eine Einladung zur Pary zu bekommen.

Kad glavna rečenica stoji iza zavisne, onda ona obavezno počinje sa glagolom.

Pogledajte još:

Kauzalne rečenice- weil da
Koncesivne rečenice – obwohl
Finalne rečenice  – um zu damit
Kondicionalne rečenice – wenn, falls
Konsekutivne rečenice – sodass als dass
Modalne rečenice – indem dadurch dass
Vremenske/ Temporalne rečenice
Relativne rečenice
Indirektna pitanja
Infinitivne rečenice sa zu
Infinitivne rečenice um..zu, ohne..zu, anstatt..zu