Konjunktiv II u Nemačkom Jeziku – Želje, Molbe, Saveti i Predlozi

U ovoj lekciji ćete saznati sve o konjunktivu II u nemačkom jeziku za sadašnje i prošlo vreme , kad se koristi u nemačkom jeziku, u kojim sve situacijama, kako se gradi, i šta znači.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je konjunktiv II u nemačkom?
Kako se gradi konjunktiv II za sadašnje vreme?
Pomoćni glagoli
Modalni glagoli
Pravilni glagoli
Nepravilni glagoli
Kako se gradi konjunktiv II za prošlo vreme?
Kad i kako se upotrebljava konjunktiv II
Würde + Infinitiv umesto konjunktiva II

Šta je konjunktiv II u nemačkom ?

Konjunktiv u nemačkom jeziku za nas može biti stvarno zbunjujući. Ponekad ne možemo razgraničiti šta je sve zapravo konjunktiv i kad ga treba koristiti u nemačkom.  Nekad nam se čini da ga oni koriste i tamo gde ne treba.

Konjunktiv u nemačkom možemo uporediti sa našim potencijalom. To jest izražava se želja, mogućnost i namera, to su rečenice koje počinju u srpskom sa : Ja bih želo, voleo, hteo, išao …

Ali hajde da vidimo gde se sve upotrebljava konjuktiv II u nemačkom jeziku.

Postoje dve vrste konjuktiva II: za sadašnjost i za prošlost.

Kako se gradi Konjuktiv II za sadašnje vreme?

Pomoćni glagoli se grade na sledeći način:
sein – wäre
haben – hätte
werden – würde

Da li već naslućujete da se konjuktiv II za sadašnjost zapravo gradi od preterita. Samo smo dodali Umlaut i kod sein smo dodali nastavke: – e, – est, – e, – en, – et, – en. I ako ste odlično naučili oblike u preteritu onda ne bi trebalo biti nikakvih problema.

dürfen – dürfte
können – könnte
müssen – müsste
sollen – sollte
wollen – wollte
mögen – möchte

Kao što vidite konjunktiv II modalnih glagola se gradi kao i preterit (imperfekt) modalnih glagola u nemačkom jeziku. Razlika je u tome što dürfen, können, müssen i mögen dobijaju Umlaut za razliku od preterita indikativa.  Sollen i wollen su isti i u preteritu indikativa i u preteritu konjunktiva.

Evo tabelarnog prikaza za sve modalne glagole u konjuktivu II :

Pravilni glagoli se u indikativu i konjunktivu II preklapaju, onda se konjunktivu II gradi pomoću  würde + Infinitiv.

Pogledajte u tabeli primer glagola kaufen za indikativ preterita i konjunktiv II. Dakle, kaufen je potpuno isti i u indikativu preterita i u konjunktivu II.

I zato ćemo umesto običnog konjunktiva II:
Ich kaufte gerne ein Haus.
upotrebiti würde+ Inifnitiv:
Ich würde gerne ein neues Haus kaufen.

Nepravilni glagoli se grade tako sto se na preteritski oblik glagola dodaju nastavci: – e, – est, – e, – en, – et, – en.

Na primer: gehen – ging

ich ginge
du gingest
er ginge
wir gingen
ihr ginget
sie gingen

Glagoli koji u osnovi imaju a, o ili u dobijaju pride i Umlaut (ä, ö, ü). Pa, na primer, glagol kommen glasi ovako:

ich käme
du kämest
er käme
wir kämen
ihr kämet
sie kämen

Konjunktiv II ćemo koristiti kad želimo da opišemo neku nerealnu situaciju ili kad izražavamo želje. Koristimo ga i u kondicionalnim/ uslovnim rečenicama, a takodje se može koristiti i u indirektnom govoru.
Na primer:
Wenn ich heute Zeit hättekäme ich ins Kino mit.
Mia: ” Ich kann morgen um 20 Uhr kommen. “
Mia sagte, sie könnte heute um 20 Uhr kommen.

Pored Konjunktiva II  postoji i Konjunktiv I.

Kako se gradi Konjunktiv II za prošlo vreme?

Konjunktiv II  za prošlo vreme se gradi od pomoćnih glagola sein ili haben  i  Particip II . Particip II se nikad ne menja. Sein i haben prilagođavamo, to jest stavljamo u odgovarajuće lice.

Sie sagte, sie hätte gerne ein neues Auto gekauft.
Wir sagten, wir hätten gerne ein neues Auto gekauft.
Ich meinte, ich wäre gerne ans Meer gefahren.
Sie meinten, sie wären gerne ans Meer gefahren.

Kad i kako se upotrebljava Konjunktiv II?

 1. Kad pričamo o željama i snovima.
  Na primer:
  Ich wünschte, ich könnte ein freies Wochenende haben.
  Er hätte gern mehr Freizeit.
 2. Može se raditi i o nestvarnim željama ili tvrdnjama. One onda naravno ni nisu ostvarljive. Ali to može biti i zato što su se desile u prošlosti i više se ne mogu promeniti. Takva rečenice se zove uslovne  ili kondicionalne rečenica.
  Na primer:
  Wenn ich Präsident wärehätte ich viele  Angestellte. (ali nisam predsednik, tako da je želja nerealna)
  Wenn Mia besser gelaufen wärehätte sie jetzt eine Medaille. (ovo pripada prošlosti, ne može se izmeniti)
 3. Možete ga koristiti i za irealna poređenja koja ne odgovaraju stvarnosti. Pretpostavljate kao da je nešto istina i upotrebljavate tada veznik als ob. I ovde glagoli dolaze na kraj rečenice.
  Na primer:
  Er verhält sich so, als ob er mich nicht gesehen hätte.  (On se ponaša tako, kao da me nije video, ali zapravo me je video)
 4. Takodje se koristi i za indirektni govor, kad konjuktiv I nije moguće upotrebiti. U indirektnom govoru ponavljate svojim rečima ono što je druga osoba rekla.
  Na primer:
  „Ich habe viel zu tun.“ → Ich sage, ich hätte keine Zeit. ( Umesto habe (Konjuktiv I) stavili smo hätte (konjuktiv II))
 5. Kad želite da pitate nekoga nešto na učtiv način ili da zamolite za nešto takođe bi bilo dobro da se upotrebi konjuktiv II.
  Na primer:
  Könnten Sie bitte die Tür zumachen?
 6. Ponekad ga možete koristiti i da izrazite nagađanje, iznenađenje, preporuku ili sumnju.
  Na primer:
  Er sollte jetzt schon zu Hause sein. (Do sada bi trebao biti kod kuće.)
  Sie sollten sich mehr bewegen. (Trebalo bi da se krećete više.)

Würde + Infinitiv umesto konjuktiva II

U govornom jeziku se često koristi würde + Infinitiv umesto konjunktiva II. Würde se gradi od pomoćnog glagola werden.  Evo glagola werden u konjuktivu II.

Na primer:
Ich würde meine Wohnung heute Nachmittag aufräumen, aber ich muss arbeiten.

Würde + Infinitiv se koristi i kad se glagol u konjuktivu podudara sa indikativom preterita. Evo primera sa glagolom spielen:

Infinitiv glasi: spielen . Indikativ preterita: spielte. Konjuktiv II: spielte

Er meinte, er würde später Schach machen.

Danas se u govornom nemačkom jeziku würde + infinitiv sve više upotrebljava i za nepravilne glagole.

Pogledajte još:
Konjunktiv I
Indirektni govor
Željne rečenice
Prezent
Nepravilni glagoli u prezentu
Perfekt
Pluskvamperfekt
Futur I
Futur II
Modalni glagoli

Bis zum nächsten Mal!