Konjunktiv II za Prošlo Vreme u Nemačkom Jeziku –  Jasno i Jednostavno / Konjunktiv II Vergangenheit

Konjunktiv II za Prošlo Vreme u Nemačkom Jeziku –  Jasno i Jednostavno / Konjunktiv II Vergangenheit

U ovoj lekciji saznaćete sve o konjunktivu II za prošlo vreme u nemačkom jeziku, koji oblici postoje, i kad i kako se upotrebljavaju.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Prošlo vreme za konjunktiv II se izvodi od pluskvamperfekta indikativa.
Postoji samo jedno vreme za prošlost u konjuktivu II.

S obzirom da su svi oblici jasni i ne preklapaju se sa indikativom, würde + INDIKATIV se NE upotrebljava za prošlo vreme.
To bi izgledalo ovako: würde gesagt haben, würde gemacht worden sein. Ovi oblici se NE upotrebljavaju.

Pluskvamperfekt  indikativ = Konjunktiv II prošlo vreme
Ich war gekommen = Ich wäre gekommen
Du warst gekommen = Du wärest gekommen

Pregled svih lekcija možete pogledati pod: Gramatika Sadržaj/ Grammatik Inhalt

Tabelarni prikaz:

Sa haben

Na primer:
Sie haben/ hatten gearbeitet. – Oni su radili.
Sie hätten gearbeitet. – Oni bi radili.

Sa sein

Na primer:
Er ist / war gekommen. – On je / je bio došao.
Er wäre gekommen. – On bi došao.

Modalni glagoli

Na primer:
Sie haben/ hatten arbeiten müssen. – Morali su da rade.
Sie hätten arbeiten müssen. – Morali bi da rade.

Pasiv

Na primer:
Sie ist/war gelobt worden. – Ona je pohvaljena.
Sie wäre gelobt worden. – Bila bi pohvaljena.

Pogledajte još:
Pasiv
Pasiv modalnih glagola
Aktiv i pasiv
Pasivne rečenice bez subjekta