Pasiv u Nemačkom Jeziku i Šta  je Važno da Znamo/ Das Passiv

U ovoj lekciji saznaćemo sve važne informacije o pasivu u nemačkom jeziku. Sta je pasiv zbivanja, a šta pasiv stanja. Kako se gradi i kad se upotrebljava.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je zapravo nemački pasiv?
PASIV RADNJE – Werden + Partizip II
Pretvaranje aktivne rečenice u pasivu
Neodređena zamenica man
Koja je razlika između pasiva radnje i pasiva stanja?
Kako se pasiv gradi?
Koji glagoli ne mogu da grade pasiv?
Može li se pasiv graditi samo sa objektom u akuzativu?
Da li se i objekat u dativu pretvara u subjekat?
Kako se nemački pasiv prevodi na srpski jezik?

Šta je zapravo nemački pasiv?

Nemački Pasiv je trpno stanje i izražava radnju koja se vrši na subjektu pasivne rečenice. Koristi se u slučajevima kada ne želimo da navedemo vršioca radnje, odnosno ako je on nepoznat ili nebitan.
Primeri:

Ich werde operiert.
Der Kuchen wird gebacken.

Pravi vršilac radnje se javlja u obliku predložnog objekta (sa predlogom von ili durch) ili se izostavlja.

U nemačkom jeziku pasiv se mnogo češće koristi nego u srpskom jeziku i zbog toga se pasivne rečenice na srpski jezik najčešće prevode aktivom.

 Pasiv mogu da grade tranzitivni/prelazni glagoli, sa određenim izuzecima,

Nemački Pasiv je trpno stanje i izražava radnju koja se vrši na subjektu pasivne rečenice. Koristi se u slučajevima kada ne želimo da navedemo vršioca radnje, odnosno ako je on nepoznat ili nebitan.
Primeri:

Ich werde operiert.
Der Kuchen wird gebacken.

Pravi vršilac radnje se javlja u obliku predložnog objekta (sa predlogom von ili durch) ili se izostavlja.

U nemačkom jeziku pasiv se mnogo češće koristi nego u srpskom jeziku i zbog toga se pasivne rečenice na srpski jezik najčešće prevode aktivom.

Pasiv mogu da grade tranzitivni/prelazni glagoli, sa određenim izuzecima kao što su: bekomen,  erhalten, empfangen, haben…

Bezlični pasiv (pasiv sa rečicom es) mogu da grade i neprelazni glagoli, kao što su: lachen, tanzen, singen…, dok refleksivni i modalni glagoli po pravilu ne mogu da grade pasiv.

Postoje dve vrste pasiva: Pasiv radnje (das Vorgangpassiv) i pasiv stanja (das Zustandspassiv)

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

PASIV RADNJE – Werden + Partizip II

On se gradi od pomoćnog glagola werden u odgovarajućem vremenu i participa perfekta glavnog  glagola. Particip perfekta glagola werden u pasivu ima skraćeni oblik worden.

werden + particip perfekta = pasiv radnje

Pretvaranje aktivne rečenice u pasivu

Prilikom transformacije aktivne rečenice u pasivnu subjekat aktivne rečenice postaje predložni objekat pasivne rečenice (sa von ili durch), dok objekat aktivne rečenice postaje subjekat pasivne. Ali često se ne navodi aktivni činilac.

Na primer:

Aktiv: Der Arzt operiert den Patienten.

Pasiv: Der Patient wird (von dem Arzt) operiert.

Der Arzt je subjekt aktivne rečenice. Subjekt se u pasivnoj rečenici odbacuje. Objekat aktivne rečenice je u akuzativu. Kad ga pretvorimo u subjekat pasivne rečenice, onda je subjekat naravno u nominativu.  den Patienten   →   Der Patient

Ako ipak želimo da imenujemo vršioca radnje, to radimo onda pomoću predloga von, durch i mit.

Predlog von se upotrebljava za živa bića i kad se označava vinovnik radnje.

Predlog durch obeležava uzrok ili uzročnika radnje kad je on vrši samo kao posrednik.

Moguć je i predlog mit ( umesto durch) kada se radi o sredstvu.

Primeri:

Die Aufgaben werden (von den Schülern) gelöst.
Die Natur wird (durch den Müll) verschmutzt.

Primer upotrebe oba predloga i von i durch:

Wir weurden vom Chef durch eine E-Mail informiert.

Neodređena zamenica man

Ako je subjekat aktivne rečenice neodređena zamenica man, subjekat pasivne recenice se izostavlja. Tada pasivna recenica može da počne sa es ili nekim drugim rečeničnim elementom. Es se ne slaže sa licnim glagolskim oblikom.

Aktiv: Man arbeitet sonntags nicht.
Pasiv: Es wird sonntags nicht gearbeitet.
Sonntags wird nicht gearbeitet.

Koja je razlika između pasiva radnje i pasiva stanja?

Pasiv radnje (werden +Particip II) koristite kada želite da naglasite radnju ili proces. Nije bitno ko je vršilac radnje.

Primer:
Das Fenster wird geöffnet. 
→ Nije važno ko je otvorio prozor, bitna je informacija da je otvoren.

Ako i dalje želite da imenujete osobu koja je izvršila radnju, potreban vam je predlog von + dativ: Das Fenster wird von der Lehrerin geöffnet. 

Kada je radnja završena i želite da opišete stanje nakon radnje, koristite pasiv stanja (sein+Particip II).

Primer: 
Das Fenster ist seit einer Stunde geöffnet. 
  Ovde je izraženo stanje. Prozor je već sat vremena otvoren.

Kako se pasiv gradi?

Prilikom formiranja pasiva u nemačkom, postoje razlike između pasiva radnje i pasiva stanja. Da biste opisali radnju sa pasivom radnje, potreban vam je pomoćni glagol werden, koji se menja po licima i particip II glavnog glagola.

 • Das Mittagessen wurde auf den Tisch gestellt.
 • Das Mittagessen wird gegessen. 

Da biste opisali stanje pomoću pasiva stanja, treba vam pomoćni glagol sein, koji se menja po licima i particip II glavnog glagola. 

 • Das Mittagessen war gekocht gewesen.
 • Das ganze Mittagessen ist schon aufgegessen.

Pasiv radnje ( werden + particip II)

Pogledajte u tabeli primer kako se pasiv radnje formira u različitim vremenima u nemačkom jeziku.

Pasiv stanja (sein + Particip II)

Takođe možete formirati pasivno stanje u različitim vremenima. Kako ovo funkcioniše, možete videti u tabeli.

Koji glagoli ne mogu da grade pasiv?

Već smo spomenuli da pasiv može da se gradi sa tranzitivnim/prelaznim glagolima, to jest onima koji imaju objekat u akuzativu. Ali postoje glagoli koji ne mogu formirati pasiv. To su uglavnom glagoli koji nemaju objekat u akuzativu. A tu spadaju: 

 • glagoli, koji grade perfekt sa sein kao što su: gehen, laufen, kriechen, rennen, fahren, …
 • povratni (refleksivni) glagoli: sich ärgern, sich beeilen, sich freuen, sich waschen, …
 • Glagoli sa objektom u akuzativu koji obeležava deo tela
 • Modalni glagoli
 • Glagoli koji ukazuju na posedovanje- bekommen, besitzen, empfangen, erhalten, haben, …
 • Funkcionalni glagoli, kao i bezlični* – in Ordnung bringen, Spaß machen, es gibt, es regnet, …
 • Drugi glagoli- wissen, kennen, kosten, …

Može li se pasiv graditi samo sa objektom u akuzativu?

Ne. Ako u aktivnoj rečenici nema objekta u akuzativu, morate razlikovati rečenice u kojima bi teoretski mogao postojati objekat u akuzativu i one u kojima to nije moguće (kao recimo u slučaju povratnih glagola i glagola koji se formiraju sa sein u perfektu).

U sledećem primeru nedostaje  objekat u akuzativu:

Die Mutter hat gestern geputzt.
→ ovde nema objekta u akuzativu

Die Mutter hat gestern die Wohnung geputzt. 
→ 
ovde postoji objekat u akuzativu

Još uvek možete da formirate pasivnu rečenicu od ovoga koristeći ličnu zamenicu es ili stavljanjem priloške odredbe na početak rečenice:

Es wurde gestern geputzt. 
Gestern wurde geputzt.

Da li se i objekat u dativu pretvara u subjekat?

Ne. Samo se objekat u akuzativu pretvara u pasivnoj rečenici u subjekat. Objekat u dativu ostaje u dativu i u pasivnoj rečenici. Evo primera:

Aktiv: Er hilft  der alten Frau beim Einsteigen ins Auto.
Pasiv: Der alten Frau wird beim Einsteigen ins Auto geholfen.

Kako se nemački pasiv prevodi na srpski jezik?

Prevodi se:

 1. rečcom se: Die Schultasche wird im ersten Schuljahr auf dem Rücken getragen. ( U prvoj školskoj godini torba se nosi na leđima.)
 2. aktivom: Die Aufgaben werden von den Schülern gelöst. (Učenici rešavaju zadatke.)
 3. pasivom: Der Schlüssel wurde nicht gefunden. ( Ključ nije nađen.)

Pogledajte još:

Pasiv sa modalnim glagolima
Glagoli koji ne grade pasiv
Aktiv i pasiv u nemačkom jeziku
Glagol bekommen
Von, durch i mit u pasivu
Pasivne rečenice bez subjekta
Glagol lassen