Komparacija Prideva u Nemačkom Jeziku/ Komparation der Adjektive

U ovoj lekciji saznaćete sve o komparaciji prideva u nemačkom jeziku i koje vrste poređenja i stepena postoje u precesu komparacije.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je komparacija?
Vrsta komparacije
Pravilna komparacija
Nepravilna komparacija
Poređenja
Jednako poređenje
Nejednako poređenje
Prilozi/ die Adverbien

Šta je komparacija?

Jedan broj prideva može da se poredi. Postoji tri stepena poređenja: POZITIV, KOMPARATIV i SUPERLATIV.

Pozitiv je prvi stepen i on se javlja u osnovnom obliku prideva: alt, schön, jung, groß, klein              

Komparativ je drugi stepen poređenja. Gradi se dodavanjem nastavka -er na pozitiv. NEKI, pre svega jednosložni, pridevi mogu da dobiju Umlaut: klein-er, tief-er, alt-er, kält-er, wärm-er .

Umlaut imaju još pridevi: lang, kurz, schwach, stark, warm, jung, groß, gesund i dr.

Superlativ je najviši stepen i ima dva oblika.

Prvi oblik superlativa se upotrebljava kada se pridev koristi predikativno, kao dopuna glagolu. Tada se superlativ sastoji od partikule am i nastavka -sten na pozitiv prideva:
am ältesten, am schönsten, am jüngsten, am größten, am kleinsten                                  
Ovaj oblik ostaje nepromenjen:
Sie liest am schnellsten.
Inna ist in unserer Klasse am fleißigsten.
Tina ist am ältesten.
Alex ist am jüngsten.

Drugi oblik je kad se pridev upotrebljava kao atribut uz imenicu. Superlativ se gradi dodavanjem nastavka -(e)st na pozitiv.

Na primer:
der kleinste Junge
der tiefste See
die fleißigste Schülerin

I ovde se javlja Umlaut kod istih prideva kao i u komparativu:
die älteste Frau
das  jüngste Kind
der kälteste Tag

Kod deklinacije prideva dodaju se na oblike komparativa i superlativa nastavci rod, broj i padež:
der wärmste Tag – najtopliji dan
das schnellere Auto – brži automobil
die fleißigere Schülerin – vrednija učenica

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Vrste komparacije

Postoje dve vrste komparacije

1. Pravilna komparacija
2. Nepravilna komparacija

Pravilna komparacija

Pravilna komparacija se deli na dve grupe: SA umlautom i BEZ umlauta

Nepravilna komparacija

Pridevi gut, gern, viel, hoch i nah imaju nepravilnu komparaciju:

U superlativu se ubacuje -e- između nastavka i prideva posle d, t, s, ß, sch, sk, st, tz, x, z.

Poređenja

Postoje dve vrste poređenja: jednako i nejednako

Jednako poređenje

Pozitivom se iskazuje jednako poređenje, kad su osobine kod dve strane koje se porede iste.

so/ genauso (ebenso=  + POZITIV (pridev) +  wie  = ISTOVETNOST
                              

Maxim ist genauso alt wie Lana / Мaxim und Lans sind gleich alt.
Maxim  lernt genauso fleißig wie Lana.
Tina ist ebenso groß wie ich.
Der Roman „Krieg und Frieden“  ist so dick wie ein Wörterbuch.
Du bist so faul wie dein Bruder.

Nejednako poređenje

Komparativom se iskazuje nejednako poređenje, kad su osobine kod dve strane koje se porede, nejednake:

KOMPARATIV + als

Maxim ist älter als Alex.
Lana ist jünger als Maxim.
Maxim ist nicht so alt wie Lana.
Du bist schöner als Tina.
Das Fenster ist länger als die Tür.
Mario hat eine längere Nase als Leo.

Superlativ označava najveći stepen osobine između svih uređenih pojmova ili lica.
Poredbene reči su predlozi VON (od) ili UNTER (ispod):

Lana hat in Deutsch die beste Note von uns allen bekommen.
Mein Opa ist der älteste und klügste unter ihnen.
Ich habe am längsten von allen Patienten auf die Operation gewartet.

Prilozi/ die Adverbien

Prilozi su nepromenjive reči. Oni se upotrebljavaju da u rečenici odrede vreme, mesto, uzrok, posledicu, način i još neke druge okolnosti i kao atributi uz imenice, zamenice ili prideve.

Nekoliko priloga može da se porede, ali je njihova komparacija nepravilna. To su:

Pogledajte još:

Pridevi na -ig,-lich,- isch
Nemački glagol hängen
Nemački predlog durch
TEKAMOLO