Konjunktiv II za Sadašnjost – Jednostavno i Jasno/ Konjunktiv II Gegenwart

Konjunktiv II za Sadašnjost – Jednostavno i Jasno/ Konjunktiv II Gegenwart

U ovoj lekciji saznaćete sve o konjunktivu II i njegovoj upotrebi u sadašnjem vremenu.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Oblici konjunktiva II za sadašnjost
Würde + INFINITIV
Modalni glagoli, haben i sein
Pasiv

Oblici konjunktiva II za sadašnjost

Konjunktiv II ima samo dva vremena, za :
– sadašnjost/budućnost i
– prošlost

Oblici konjunktiva II  za sadašnjost su izvedeni od PRETERITA indikativa.
U konjunktivu dobijaju Umlaute ä, ö, ü i nastavak -e. Ako je Umlaut ili nastavak -e prisutan u indikativu, onda ostaje i u konjunktivu.

Slabi (pravilni)  glagoli tvore konjunktiv II bez umlauta (spielte, fragte).
Jaki (nepravilni)   i mešoviti glagoli koji imaju u svojoj osnovi vokale a,o,u u konjunktivu dobijaju umlaut (käme, dächte, stünde),
Neki glagoli imaju dvostruke oblike (begönne/begänne, gewönne/gewänne, stünde/ stände).
Modalni glagoli dürfen, können, mögen, müssen formiraju konjunktiv II sa Umlautom (dürfte, müsste).
Wollen i sollen nemaju Umlaut u konjunktivu II ( wollte, sollte).

Würde + INFINITIV

Würde + INFINITIV je zapravo konjunktiv II glagola werden + infinitiv.

Koristi se kada konjunktiv II i indikativ preterita imaju isti oblik (npr. spielte, gingen ) i kada se značenje konjunktiva II ne može izvesti iz konteksta.

Würde +  INFINITIV je takođe zamena za oblike konjunktiva II jakih i mešovitih glagola, koji danas nisu u upotrebi, pri čemu se umlauti ä,ö,ü čine posebno staromodnim, na primer: bräche, klänge, spränge; böte, fröre, schösse; erwürbe, schüfe, wüchse; ali i:  kennte, nennte.

U principu, würde+ INFINITIV se uvek može koristiti. Samo ih ne treba koristiti sa osnovnim glagolima haben i sein kao i modalnim glagolima (NE: würde haben/würde sein/würde wollen).

U govornom jeziku preferira se oblik würde + INFINITIV.

Ipak, neki glagoli se upotrebljavaju u obliku konjunktiva.

Na primer:
bekommen –  bekäme,
brauchen – bräuche
geben – gäbe,
gehen – ginge,
kommen – käme,
lassen – ließe,
wissen – wüsste.


U pisanom jeziku – u zavisnosti od stila – postoje i drugi oblici kao što su:  
bleiben – bliebe,
erscheinen – erschiene,
finden – fände,
fallen – fiele,
halten – hielte,
hängen – hinge,
heißen – hieße,
laufen – liefe,
nehmen –  nähme …

Primeri rečenica:
Ich fände es gut, …
Das ließe sich machen.
Das sähe gut aus.
Er käme schon zurecht.

Ostali oblici koji se upotrebljavaju u starom obliku konjunktiva II mogu se naći u literaturi. Ne morate te oblike koristiti, ali biste ih trebali znati na nivou prepoznavanja.

Oblik würde + INFINITIV se uvek preferira u pitanjima.
Na primer:
Würdest du hingehen? Umesto: Gingest du hin?

Modalni glagoli, haben i sein

Pasiv

Pogledajte još:
Konjunktiv I
Konjunktiv II
Indirektni govor