Slabi, jaki i mešoviti glagoli u nemačkom jeziku/ Schwache, starke und gemischte Verben

U ovoj lekciji ćete saznati sve o jakim, slabim i mešovitim glagolima, što vam je neophodno da znate.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Za razliku od pravilnih (= slabih) glagola  kod nepravilnih (= jakih) glagola menja se glagolska osnova u prezentu, preteritu i participu II.

Nepravilni glagoli se dele zapravo na:
jake  (starke) i
mešovite (gemischte Verben) glagole

Pravilni (slabi) Glagoli/ Regelmäßige (Schwache) Verben

Slabi glagoli, to jest njigova osnova se nikad ne menja.

Glagol machen po licima- tabelarni prikaz

PrezentPreteritPerfekt
ichmach-emach –tehabe gemacht
dumach-stmach –testhast gemacht
er,sie,esmach-tmach –tehat gemacht
wirmach-enmach –tenhaben gemacht
ihrmach-tmach –tethabt gemacht
sie/Siemach-enmach –tenhaben gemacht

Nepravilni (Jaki) Glagoli/ Unregelmäßige (Starke) Verben

Glagolska osnova nepravilnih /jakih glagola se za razlikuju od pravilnih/slabih glagola  MENJA.

U 1. i  3. licu jednine  jaki glagoli u preteritu nemaju nikakav nastavak: /, -st, /, -en, -t, -en.

Perfekt se gradi pomoću glagola sein ili haben i participa perfekta (particip II) koji se se gradi pomoću prefiksa ge- i završetka -en.

Kod  jednostavnih glagola, to jest, glagola bez prefiksa kao što je, na primer, glagol geben, prefix ge- dolazi ispred glagolske osnove : -geb-,  i dodaje se nastavk –en, tako da dobijemo particip II – gegeben.

Za glagole sa odvojivim prefiksom,  ge-  se umeće između prefiksa i glagolske osnove: aufgegeben. U slučaju glagola sa neodvojivim prefiksom, ge- se izostavlja: ​​ergeben.

Glagol geben po licima – tabelarni prikaz

PrezentPreteritPerfekt
ichgeb-egabhabe gegeben
dugib-stgab-sthast gegeben
er,sie,esgib-tgabhat gegeben
wirgeb-engab-enhaben gegeben
ihrgeb-tgab-thabt gegeben
sie/Siegeb-engab-enhaben gegeben

Glagol gehen po licima – tabelarni prikaz

PrezentPreteritPerfekt
ichgeh-egingbin gegangen
dugeh-stging-stbist gegangen
er,sie,esgeh-tgingist gegangen
wirgeh-enging-stsind gegangen
ihrgeh-tging-tseid gegangen
sie/Siegeh-enging-ensind gegangen

Mešoviti glagoli/Gemischte Verben (Mischverben)

Mešoviti glagoli su glagoli koji poprimaju svojstva i slabih i jakih glagola.

Mešoviti glagoli se ponašaju u preteritu i participu II kao slabi glagoli.
U preteritu dobijaju nastavke -te, -test, -te, -ten, -tet, -ten.
Particip II grade sa ge- + glagolska osnova + -t.

Pored toga, mešoviti glagoli u preteritu menjaju glagolsku osnovu, što je svojstvo jakih glagola: kennen-kannte-gekannt
denken-dachte – gedacht

Glagol denken po licima- tabelarni prikaz

PrezentPreteritPerfekt
ichdenk-edach-tehabe gedacht
dudenk-stdach-testhast gedacht
er,sie,esdenk-tdach-tehat gedacht
wirdenk-endach-tenhaben gedacht
ihrdenk-tdach-tethabt gedacht
sie/Siedenk-endach-tenhaben gedacht

Pogledajte još:
Prezent
Perfekt
Preterit
Nepravilni glagoli