Slabi, jaki i mešoviti glagoli u nemačkom jeziku/ Schwache, starke und gemischte Verben

U ovoj lekciji ćete saznati sve o jakim, slabim i mešovitim glagolima, što vam je neophodno da znate.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Pravilni (slabi) glagoli
Nepravilni (jaki) glagoli
Mešoviti glagoli

Za razliku od pravilnih (= slabih) glagola  kod nepravilnih (= jakih) glagola menja se glagolska osnova u prezentu, preteritu i participu II.

Nepravilni glagoli se dele zapravo na:
jake  (starke) i
mešovite (gemischte Verben) glagole

Pravilni (slabi) Glagoli/ Regelmäßige (Schwache) Verben

Slabi/pravilni glagoli, to jest njigova osnova se nikad ne menja.

Glagol machen po licima – tabelarni prikaz

PrezentPreteritPerfekt
ichmach-emach –tehabe gemacht
dumach-stmach –testhast gemacht
er,sie,esmach-tmach –tehat gemacht
wirmach-enmach –tenhaben gemacht
ihrmach-tmach –tethabt gemacht
sie/Siemach-enmach –tenhaben gemacht

Nepravilni (Jaki) Glagoli/ Unregelmäßige (Starke) Verben

Glagolska osnova nepravilnih /jakih glagola se za razlikuju od pravilnih/slabih glagola  MENJA.

U 1. i  3. licu jednine  jaki glagoli u preteritu nemaju nikakav nastavak: /, -st, /, -en, -t, -en.

Perfekt se gradi pomoću glagola sein ili haben i participa perfekta (particip II) koji se se gradi pomoću prefiksa ge- i završetka -en.

Kod  jednostavnih glagola, to jest, glagola bez prefiksa kao što je, na primer, glagol geben, prefix ge- dolazi ispred glagolske osnove : -geb-,  i dodaje se nastavk –en, tako da dobijemo particip II – gegeben.

Za glagole sa odvojivim prefiksom,  ge-  se umeće između prefiksa i glagolske osnove: aufgegeben. U slučaju glagola sa neodvojivim prefiksom, ge- se izostavlja: ​​ergeben.

Glagol geben po licima – tabelarni prikaz

PrezentPreteritPerfekt
ichgeb-egabhabe gegeben
dugib-stgab-sthast gegeben
er,sie,esgib-tgabhat gegeben
wirgeb-engab-enhaben gegeben
ihrgeb-tgab-thabt gegeben
sie/Siegeb-engab-enhaben gegeben

Glagol gehen po licima – tabelarni prikaz

PrezentPreteritPerfekt
ichgeh-egingbin gegangen
dugeh-stging-stbist gegangen
er,sie,esgeh-tgingist gegangen
wirgeh-enging-stsind gegangen
ihrgeh-tging-tseid gegangen
sie/Siegeh-enging-ensind gegangen

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Mešoviti glagoli/Gemischte Verben (Mischverben)

Mešoviti glagoli su glagoli koji poprimaju svojstva i slabih i jakih glagola.

Mešoviti glagoli se ponašaju u preteritu i participu II kao slabi glagoli.
U preteritu dobijaju nastavke -te, -test, -te, -ten, -tet, -ten.
Particip II grade sa ge- + glagolska osnova + -t.

Pored toga, mešoviti glagoli u preteritu menjaju glagolsku osnovu, što je svojstvo jakih glagola: kennen-kannte-gekannt
denken-dachte – gedacht

Glagol denken po licima- tabelarni prikaz

PrezentPreteritPerfekt
ichdenk-edach-tehabe gedacht
dudenk-stdach-testhast gedacht
er,sie,esdenk-tdach-tehat gedacht
wirdenk-endach-tenhaben gedacht
ihrdenk-tdach-tethabt gedacht
sie/Siedenk-endach-tenhaben gedacht

Pogledajte još:
Prezent
Perfekt
Preterit
Nepravilni glagoli