Particip I i Particip II u Nemačkom Jeziku (Partizip I und Partizip II) – Tvorba i Upotreba

Particip u nemačkom jeziku je nelični glagolski oblik. Postoje dva participa:
Particip I ili particip prezenta u nemačkom jeziku
Particip II ili particip perfekta u nemačkom jeziku

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Da krenem od participa II ili kako ga još zovemo particip perfekta, jer je učenicima nemačkog, a i engleskog poznat kao treća kolona, jer su svi morali zbog perfekta da učile treću kolonu nepravilnih glagola. Pitate se da li je to sve što se tiče participa II i da li je to dovoljno da znate. Moram vas razočarati, nije. Moramo još par stvari naučiti da bi naše znanje bilo kompletnije, ali nije strašno, verujte mi na reč.   

Šta sve treba da znamo o participu II?

Pomoću participa perfekta se izražavaju radnje koje su se već dogodile, to jest završene su.

Gradnjenje participa II u nemačkom jeziku

 Upotreba participa II

1. Particip II služi za građenje  složenih glagolskih oblika aktiva i pasiva kao što su: perfekt, pluskvamperfekt, futur II i pasiva.

Primeri:
Er ist  angekommen. (On je stigao.)                                 
Ich habe ein interresantes Buch gelesen. ( Čitao sam interesantnu knjigu.)
Er hatte einen langen Brief geschrieben. ( On je pisao dugo pismo.)                                    
Dein Bruder wird dir  geschrieben haben. (Biće da ti je brat pisao.)             
Es wird viel darüber gesprochen. ( O tome se mnogo pričalo.)

2. Može da se upotrebljava i kao pridev.

a. kad stoji samostalno u rečenici i ostaje nepromenjen.
Das Auto ist gebraucht. ( Automobil je polovan.)

Ovde particip II u finkciji prideva nikad ne menja svoj oblik. Evo primera sa imenicom u množini:
Die Autos sind gebraucht.

Kao što vidite gebraucht je ostao nepromenjen.

b.  kad se uportrebljava kao atribut. Tad se deklinira kao pridev.
Das gebrauchte Auto ist kaputt. ( Polovan auto je pokvaren.)

Kad particip dva kao pridev stoji ispred imenice onda se prilagodjava imenici.

3. može da se upotrebljava i kao imenica

Sledeći participi perfekta se vrlo često koriste kao nezavisne imenice:

Particip IIImenicaSrpski
abgeordnetder/die Abgeordnete poslanik / poslanica
angehörigder/die Angehörigepripadnik / pripadnica
angeklagtder/die Angeklagteoptuženi / optužena
angestelltder/die Angestellte službenik / službenica
beamtetder/die Beamteslužbenik / službenica
betrogender/die Betrogene prevareni / prevarena
betrunkender/die Betrunkenepijanac / pijanica
gefangender/die Gefangenezatvorenik / zatvorenica
geliebtder/die Geliebteljubavnik / ljubavnica
verdächtigtder/die Verdächtigteosumnjičeni / osumnjičena
verheiratet der/die Verheiratete oženjeni / oženjena
verletztder/die Verletztepovređeni / povređena
verliebtder/die Verliebtezaljubljeni / zaljubljena
vermisstder/die Vermisste nestali / nestala
verstorbender/die Verstorbene pokojnik / pokojnica
vorgesetztder/die Vorgesetztenadređeni / nadređena

4. Upotrebljava se i za zapovest

Primeri:
Achtgegeben! – Pazite!
Rauchen verboten! – Zabranjeno pušenje!

Šta sve treba da znamo o participu I?

Particip I se koristi kada želite da naglasite da se različite radnje dešavaju u isto vreme ili da se radnja dešava u tom trenutku.

Gradnjenje participa I u nemačkom jeziku

Particip I poznat je i kao particip prezenta. Gradi se tako da se na infinitive glagola doda nastavak: -d.

Na primer:

singen + d = singend
gehen + d = gehend
spielen+ d = spielend

Izuzeci

Glagolima tun i sein da bi se lakše izgovarali ubacujemo e:  

tun+d = tuend
sein +d = seiend

Upotreba participa I

  1. u značenju participa:
    Er nickte zustimmend zu. (Klimao je glavom odobravajući.)
  1. u značenju imenice i tada se piše velikim početnim slovom
    Viele Angestellte waren krank. (Mnogi zaposleni su bili bolesni.)

3. U značenju prideva

a. Imamo dva nacina upotrebe. Kad particip I stoji nepromenjen obično sam u rečenici.

Sie rannte lachend zu ihren Freunden.
Er rannte weinend aus dem Haus.

b. Ali isto tako može da stoji ispred imenice i tad ima atributivnu upotrebu.

Das weinende Kind rennt gerade an uns vorbei.
Die zitternde Frau bittet um Hilfe.

Kao se prevodi:

das weinende Kind  – das Kind, das weint ( Dete, koje plače)
die singende Frau – die Frau, die singt ( Žena, koja peva)

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, rado ću vam odgovoriti na njih.

Bis zum nächsten Mal!