Particip I i Particip II u Nemačkom Jeziku (Partizip I und Partizip II) – Tvorba i Upotreba

U ovoj lekciji saznaćete sve o participu I i participu II u nemačkom jeziku, kako se grade, gde se sve upotrebljavaju i šta znače.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je particip u nemačkom jeziku?
Šta sve treba da znamo o participu II?
Građenje participa II u nemačkom jeziku
Upotreba participa II
Šta sve treba da znamo o participu I?
Građenje participa I u nemačkom jeziku
Upotreba participa I

Šta je particip u nemačkom jeziku?

Particip u nemačkom jeziku je nelični glagolski oblik.
Postoje dva participa:
Particip I ili particip prezenta u nemačkom jeziku
Particip II ili particip perfekta u nemačkom jeziku

Da krenem od participa II ili kako ga još zovemo particip perfekta, jer je učenicima nemačkog, a i engleskog poznat kao treća kolona, jer su svi morali zbog perfekta da uče treću kolonu nepravilnih glagola.

Pitate se da li je to sve što se tiče participa II i da li je to dovoljno da znate. Moram vas razočarati, nije. Moramo još par stvari naučiti da bi naše znanje bilo kompletnije, ali nije strašno, verujte mi na reč.   

Šta sve treba da znamo o participu II?

Pomoću participa perfekta se izražavaju radnje koje su se već dogodile, to jest završene su.

Graђenje participa II u nemačkom jeziku

 Upotreba participa II

1. Particip II služi za građenje  složenih glagolskih oblika aktiva i pasiva kao što su: perfekt, pluskvamperfekt, futur II i pasiva.

Primeri:
Er ist  angekommen. – On je stigao.                                
Ich habe ein interresantes Buch gelesen. – Čitao sam interesantnu knjigu.
Er hatte einen langen Brief geschrieben. – On je pisao dugo pismo.             
Es wird viel darüber gesprochen. – O tome se mnogo pričalo.

2. Može da se upotrebljava i kao pridev.

a. kad stoji samostalno u rečenici i ostaje nepromenjen.
Na primer:
Das Auto ist gebraucht. – Automobil je polovan.

Ovde particip II u finkciji prideva nikad ne menja svoj oblik.
Evo primera sa imenicom u množini:
Die Autos sind gebraucht. – Automobili su polovni.

Kao što vidite gebraucht je ostao nepromenjen.

b.  kad se uportrebljava kao atribut. Tad se deklinira kao pridev.
Na primer:
Das gebrauchte Auto ist kaputt. – Polovan auto je pokvaren.

Kad particip dva kao pridev stoji ispred imenice onda se prilagodjava imenici.

3. može da se upotrebljava i kao imenica

Sledeći participi perfekta se vrlo često koriste kao nezavisne imenice:

Particip IIImenicaSrpski
abgeordnetder/die Abgeordnete poslanik / poslanica
angehörigder/die Angehörigepripadnik / pripadnica
angeklagtder/die Angeklagteoptuženi / optužena
angestelltder/die Angestellte službenik / službenica
beamtetder/die Beamteslužbenik / službenica
betrogender/die Betrogene prevareni / prevarena
betrunkender/die Betrunkenepijanac / pijanica
gefangender/die Gefangenezatvorenik / zatvorenica
geliebtder/die Geliebteljubavnik / ljubavnica
verdächtigtder/die Verdächtigteosumnjičeni / osumnjičena
verheiratet der/die Verheiratete oženjeni / oženjena
verletztder/die Verletztepovređeni / povređena
verliebtder/die Verliebtezaljubljeni / zaljubljena
vermisstder/die Vermisste nestali / nestala
verstorbender/die Verstorbene pokojnik / pokojnica
vorgesetztder/die Vorgesetztenadređeni / nadređena

4. Upotrebljava se i za zapovest

Primeri:
Achtgegeben! – Pazite!
Rauchen verboten! – Zabranjeno pušenje!

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Šta sve treba da znamo o participu I?

Particip I se upotrebljava kada želite da naglasite da se različite radnje dešavaju u isto vreme ili da se radnja dešava u tom trenutku.

Građenje participa I u nemačkom jeziku

Particip I poznat je i kao particip prezenta. Gradi se tako da se na infinitive glagola doda nastavak: -d.

Na primer:

singen + d = singend
gehen + d = gehend
spielen+ d = spielend

Izuzeci

Glagolima tun i sein da bi se lakše izgovarali dodajemo –e-.

Na primer:  
tun+d = tuend
sein +d = seiend

Upotreba participa I

Particip I se upotrebljava:

 1. u značenju participa prezneta
  Na primer:
  Er nickte zustimmend zu. – Klimao je glavom odobravajući.
  habend – imajući
  werdend – postajući
  singend – pevajući
 2. u značenju imenice i tada se piše velikim početnim slovom
  Na primer:
  Viele Angestellte waren krank. – Mnogi zaposleni su bili bolesni.
  Viele Reisende warten am Flughafen. – Mnogi putnici čekaju na aerodromu.
 3. u značenju prideva
  a. Imamo dva načina upotrebe. Kad particip I stoji nepromenjen, obično sam u rečenici.
  Na primer:
  Sie rannte lachend zu ihren Freunden.
  Er rannte weinend aus dem Haus.

  b. Ali isto tako može da stoji ispred imenice i tad ima atributivnu upotrebu.
  Na primer:
  Das weinende Kind rennt gerade an uns vorbei.
  Die zitternde Frau bittet um Hilfe.


  Kako se prevodi particip I u atributivnoj upotrebi:
  das weinende Kind  – das Kind, das weint (Dete, koje plače)
  die singende Frau – die Frau, die singt (Žena, koja peva)

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, rado ću vam odgovoriti na njih.

Bis zum nächsten Mal!