Preterit u Nemačkom Jeziku / Jednostavno i Lako / Das Präteritum

U ovoj lekciji ćete naučiti sve što treba da znate o preteritu u nemačkom jeziku.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je to preterit u nemačkom jeziku?
Kako se gradi preterit u nemačkom jeziku?
Glagolska osnova
Preterit pravilnih glagola
Preterit nepravilnih glagola
Sein i haben u preteritu
Kad se preterit upotrebljava

Šta je to preterit u nemačkom jeziku?

Preterit je prošlo vreme, koji se još naziva i imperfekt. Označava trajnu radnju. To je vreme koje služi za pripovedanje u nemačkom jeziku. Upotrebljava se više u pisanom nego u govornom jeziku.

Postoje još dva vremena u nemačkom pomoću kojih izražavamo prošlost, a to su perfekt i plukvamperfekt. Perfekt je prošlo vreme koje se mnogo češće upotrebljava u govornom jeziku, nego u pisanom.

Evo dva primera za preterit i perfekt:

  • Er saß auf der Bank. (Preterit)
  • Er hat auf der Bank gesessen. (Perfekt)

Pluskvamperfekt je treće vreme u nemačkom jeziku, koje služi da izrazimo prošlost, ali ono se ne upotrebljava tako često.

Kako se gradi preterit u nemačkom jeziku?

Naravno, da biste formirali rečenicu u preteritu potreban vam je glagol sa ispravnim nastavkom koji je vezan uz glagolsku osnovu. Nastavak glagola zavisi od toga da li je u pitanju pravilan glagol ili nepravilan glagol.

Da se podsetimo šta je glagolska osnova?

Glagolska osnova je onaj deo koji ostane kad odbacimo nastavke: -n/ -en:

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Preterit pravilnih glagola

Ovo je lako, sve je lako sa pravilnim glagolima :). Na glagolsku osnovu dodamo nastavke: -te, -test, -te, -ten, -tet, -ten

Kod glagola, kod kojih osnova završava na t, d, m ili n dodajemo ispred nastavaka slovo e, radi lakšeg izgovora: – ete, – etest, – ete, – eten, – etet, – eten, –eten

*atmen i rechnen menjamo takodje po ovim pravilima

Preterit nepravilnih glagola

I kod nepravilnih glagola je isti princip. Dodaju se nastavci na osnovni glagol. Samo kod nepravilnih glagola nema pravila, preterit od glagola gehen je ging, a od fahren nastaje fuhr.

Prosto se moraju učiti napamet. Nastavci za nepravilne glagole su: -,st, -, en, -t, -en, oni se dodaju na nepravilni glagol u preteritu:

Dole možete da vidite isečak iz tabele nepravilnih glagola.

Evo i tabelarnog prikaza glagola gehen u preteritu:

Sein i haben u preteritu

Glagoli haben i sein su nepravilni. Verovatno već znate kako se  pomoćni glagoli haben i sein menjaju u prezentu. Da vidimo kako se menjaju u preteritu:

Preterit glagola haben

ich          hatte
du          hattest
er/sie/es hatte
wir         hatten
ihr          hattet
sie/Sie   hatten

Preterit glagola sein

ich         war
du          warst
er/sie/es war
wir         waren
ihr          wart
sie/Sie   waren

Važno je da naučite preterit glagola haben i sein, isto to važi i za modalne glagole, jer se u govoru ovi glagoli najviše koriste u preteritu.

Kad se preterit upotrebljava?

Preterit se češće upoutrebljava u pisanom jeziku. Upotrebljava se za pripovedanje i prepričavanje, u pisanim dokumentima, izveštajima, novinama, može se čuti u službenom govoru, u vestima na TV-u, radiju.

Modalni glagoli, kao i glagoli haben i sein upotrebljavaju se skoro uvek u preteritu.

Pre ćete naići na rečenicu u preteritu nego u perfektu, kad koristimo glagol sein, na primer:
Letzten Monat war ich in Rom.
umesto:
Letzten Monat bin ich in Rom gewesen.

Isto stvar je i sa glagolom haben.
Ich hatte viel Stress letzte Woche.
umesto:
Ich habe viel Stress letzte Woche gehabt.

I primer za modalne glagole:
Ich wollte Pilot werden.
umesto:
Ich habe Pilot werden wollen.

Ako želite možete pogledati još: