Razlike Između Preterita I Perfekta/ Unterschied zwischen Präteritum und Perfekt

U ovoj lekciji saznaćete sve o preteritu i perfektu u nemačkom jeziku i koje razlike postoje između njih.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Pexels: Foto

SADRŽAJ

Preterit i Perefekt
Kad se upotrebljavaju Perfekt i Preterit
Kad je perfekt obavezan
Kad perfekt izražava Futur II
Kad se preferira upotreba preterita

Preterit i Perefekt

I preterit i perfekt opisuju radnju u prošlosti. Perfekt se u osnovi može zameniti sa preteritom bez ikakve razlike u značenju, i obrnuto.

Na primer:
Preterit: Er kam gestern um 6 Uhr nach Hause.
Perfekt: Er ist gestern um 6 Uhr nach Hause gekommen.

Kad se upotrebljavaju Perfekt i Preterit

Prava razlika između perfekta i preterita leži u tome kako se koriste. Perfekt se češće koristi za izražavanje prošlih događaja u govornom jeziku, dok se preterit češće koristi u pisanim tekstovima i posebno u pričama. U govornom jeziku preterit zvuči strano i preformalno.

Na primer:
Ich habe zuerst das Frühstück gemachat und dann die Wohnung aufgeräumt.

Opis svakodnevne situacije kao u primeru gore je tipičan za perfekt.
Preterit, s druge strane, često nalazi u novinskim izveštajima o aktuelnim događajima.

Na primer:
Izveštaj iz novina:
Demonstranten hatten Polizisten mit Steinen attackiert, die Einsatzkräfte reagierten mit Tränengas. Protestierende stürmten zudem den Flughafen der Stadt und setzten ihn teilweise in Brand…

Uz glagole sein i haben i modalne glagole, preterit se često koristi u svim situacijama.

Primeri:
sein: Ich war gestern im Kino.
haben: Ich hatte keine Zeit, die Hausaufgaben zu machen.
Modalni glagol: Ich konnte gestern nicht arbeiten.

Klikni na:
Gramatika Sadržaj

Kad je perfekt obavezan

Perfekt je obavezan samo kada se govori u sadašnjem vremenu o radnji koja je upravo završena i čije značenje se proteže na sadašnje vreme:

Primeri:
Ich sehe, dass du alles für das Mittagessen vorbereitet hast.
Ich habe mich heute Morgen sehr warm angezogen. Letzte Nacht hat es geschneit.
Seitdem ich die Nachrichten gesehen habe, ärgere ich mich über die globale Erwärmung.

Kad perfekt izražava Futur II

Perfekt se takođe može odnositi na događaj koji će biti završen ili izvršen u budućnosti. Vremenski prilog mora jasno pokazati da se radi o budućem događaju.

Bis Montag habe ich meine Diplomarbeit erledigt.
Im Juni hat er sein Studium beendet.
In drei Wochen habe ich den Deutschkurs abgeschlossen.

Perfekt koji se odnosi na budućnost se može zameniti sa Futurom II bez ikakve razlike u značenju.

Bis Montag habe ich meine Diplomarbeit erledigt haben.
Im Juni  wird er sein Studium beendet haben.
In drei Wochen werde ich den Deutschkurs abgeschlossen haben.

Kad  se preferira upotreba preterita

Neki glagoli se često koriste u preteritu jer kraća forma izgleda lepše . Ali oni su ispravni i u perfektu. Evo nekoliko primera:

denken:

Preterit: Ich dachte, du bist mein Freund!
Perfekt: Ich habe gedacht, du bist mein Freund!

finden:

Preterit: Ich fand Filip lustig.
Perfekt:  Ich habe Filip lustig gefunden.

heißen:

Preterit: Er hieß sein Schiff „Evia“ !
Perfekt: Er hat sein Schiff „Evia“ geheißen.

wissen:

Preterit: Ich wusste nicht, dass du so gut Deutsch sprichst?
Perfekt: Ich habe nicht gewusst, dass du so gut Deutsch sprichst?

Postoje takođe glagoli koji idu uz predlog ili infinitivnu konstrukciju i koji zbog tih osobina idu u preteritu, kao što su: 

stammen aus, pflegen zu, scheinen zu, …

Na primer:
Mein Vater stammte aus der Türkei.
Mein Großvater pflegte nach dem Essen einen kurzen Mittagsschlaf zu machen.
Es schien ihm in Deutschland zu gefallen.

Pogledajte još:

Perfekt
Perfekt sa haben
Perfekt sa sein
Uporeba glagola sa prefiksom u perfektu
Preterit