Relativne Zamenice i Relativne Rečenice u Nemačkom Jeziku / Relativpronomen und Relativsätze

U ovoj lekciji objasniću vam sve o relativnim zamenicama u nemačkom jeziku, kako glase u svim padežima u nemačkom jeziku i kako se upotrebljavaju, takođe ću objasniti kako se grade relativne rečenice u nemačkom jeziku.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Sadržaj

Vrste relativnih zamenica
Relativna rečenica/ Der Relativsatz
Kako da odaberemo pravu relativnu zamenicu?
Relativne rečenice koje se odnose na IMENICU
Relativne rečenice koje se odnose na ZAMENICU
Relativne rečenice koje se odnose na ČITAVU REČENICU

Vrste relativnih zamenica

der, die das, die
welcher, welche, welches, welche
wer, was

DEKLINACIJA

Najčešće se upotrebljavaju ove zamenice, naročito u govornom jeziku:

Zamenica welche ima iste nastavke kao i relativna zamenica der, die das, jedino se oblici genitiva ove zamenice više ne upotrebljavaju, već ih zamenjuju oblici zamenice der, die , das. 

Zamenica wer obeležava lica, was se odnosi na neodređene zamenice, prideve srednjeg roda u superlativu, neodređene brojeve i na čitavu rečenicu. O ovim zamenicama ću posle pisati detaljnije.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Relativna rečenica/ Der Relativsatz

Pomoću relativne rečenice može se neka osoba ili stvar preciznije opisati. Ona se može odnositi na imenicu, zamenicu ili na čitavu rečenicu.

Freundin  je imenica na koju se relativna zamenica odnosi, pa ćemo je zvati ODNOSNA REČ.

Imenica je u glavnoj rečenici, a zamenica koja opisuje imenicu je u relativnoj rečenici, pa ćemo je zvati RELATIVNA ZAMENICA.

Relativna rečenica ( der Relativsatz) je zavisna rečenica i kao takva, služi da objasni neku drugu rečenicu ili reč u njoj.  Relativna rečenica skoro uvek dolazi neposredno iza imenice na koju se odnosi i stoga je ponekad u sredini glavne rečenice:

Die Frau, die auf der Straße steht, sieht sehr jung aus.

Pošto spada u zavisne rečenice glagol je obavezno na kraju rečenice.

Relativne zamenice izgledaju kao određeni član der, die das , međutim one imaju sasvim drugu funkciju.

Das ist mein bester Freund. Ich kenne ihn seit dem Kindergarten.
Das ist mein bester Freund, den ich seit dem Kindergarten kenne.

Kako da odaberemo pravu relativnu zamenicu?

ODNOSNA REČ određuje rod i broj to jest, jedninu i množinu RELATIVNE ZAMENICE.
PADEŽ relativne zamenice zavisi od toga koji rečenični deo u zavisnoj rečenici zamenjuje RELATIVNA ZAMENICA. Tako relativna zamenica može da bude u nominativu, akuzativu, dativu, ili genitivu, konbinacija predloga i relativne zamenice,… Hajde da ih svrstamo:

Relativne rečenice koje se odnose na IMENICU

One mogu da budu u nominativu, akuzativu, dativu, genitivu, zajedno sa predlogom. Relativna zamenica was stoji posle alles, etwas, nichts i poimeničenih imenica.
Relativna zamenica wo stoji posle mesta.
Relativna zamenica wer stoji posle nepoznatih osoba.

 Na primer:

NOMINATIV
 Das ist die Freundin, die sehr gut Gitarre spielt.
AKUZATIV
Das ist mein bester Freund, den ich seit dem Kindergarten kenne.
Ako želite da saznate više o  ovoj temi onda kliknite na: Relativne zamenica u nominativu i akuzativu
DATIV
Das ist die Freudin, der ich immer beim Lernen helfe.
Ako želite da saznate više o  ovoj temi onda kliknite na:  Relativne zamenice u dativu i sa predlozima
GENITIV
Das ist der Freud, dessen Haus du gekauft hast.
Ako želite da saznate više o  ovoj temi onda kliknite na:  Relativne zamenice u genitivu

GLAGOL + PREDLOG
Das ist die Frau, mit der ich letzte Woche über dich gesprochen habe.
Ako želite da saznate više o  ovoj temi onda kliknite na:  Relativne zamenice u dativu i sa predlozima
MESTO
Das ist das Haus, in dem/wo ich aufgewachsen bin.
Das ist die Stadt, wo meine Mutter geboren ist.

POIMENIČENI PRIDEV/SUPERLATIV
Das ist das Beste, das du machen konntest.

Ako želite da saznate više o  ovoj temi onda kliknite na:  Relativne zamenica was, wo i wer

Relativne rečenice koje se odnose na ZAMENICU

Posle das, etwas, nichts, alles, vieles …
Sie erzählte mir alles, was sie wusste.

Glagol + predlog
Es gibt Vieles, wofür sie sich interessiert.

Posle jemand, niemand, einer, keiner …
Da steht jemand, der mit dir sprechen möchte.

Glagol + predlog
In der Firma gibt es niemand, mid dem ich sprechen kann.

Relativne rečenice koje se odnose na ČITAVU REČENICU

Endlich hat mein Burder meinen Laptop repariert, was ich mir seit langem gewünscht habe.

Glagol + predlog
Endlich hat mein Burder meinen Laptop repariert, worauf  ich seit langem gewartet habe.

Relativna rečenica sledi što je moguće direktnije iza ODNOSNE REČI. Međutim, ako je rečenica veoma dugačka i/ili slede samo jedna ili dve reči posle odnosne reči, bolje je prvo završiti glavnu rečenicu.

Wir haben endlich Jans neue Freundin, von der er uns so viel erzählt hat, kennengelernt.
bolje je ovako:
Wir haben endlich Jans neue Freundin kennengelernt, von der er uns so viel erzählt hat.

Pogledajte još:
Prisvojne zamenice
Red reči u rečenici
Značenje predloga durch
Značenje predloga bezüglich