Značenje predloga bezüglich u nemačkom jeziku

Moji učenici, i bivši i sadašnji, mi uvek daju ideju za novu lekciju. U ovoj lekciji obrađujemo reč bezüglich. Saznaćete sve što vam je potrebno o ovoj reči, koje funkcije može bezüglich imati u rečenici, sa kojim padežom se upotrebljava, i koje sinonime možemo upotebiti umesto ove reči. Ovo je posebno korisno za one koji su već došli do visokog nivoa znanja nemačkog jezika.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

bezüglich + GENITIV

Bezüglich , kad u rečenici ima funkciju predloga, koristi se sa GENITIVOM.

Na primer:
Bezüglich Ihres Antrags möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen …
Bezüglich ihrer Frage kann ich nur sagen, dass …
Bezüglich seines Planes hat er sich nicht geäußert
Bezüglich Ihres Schreibens vom 01.01. können wir Ihnen mitteilen,…

Predlog bezüglich se uglavnom koristi u službenom jeziku i zato spada u pisani nemački (Papierdeutsch), u govornom nemačkom se dakle ne koristi. Prema Dudenu je  predlog bezüglich bolje zameniti drugim predlozima kao što su wegen, in, über, nach, von  itd.

Mehr kann ich bezüglich dieses Briefes / zu diesem Brief nicht sagen.
Ihre Anfrage bezüglich / wegen der Bücher

Sa predlogom  bezüglich srodni su imenica der Bezug i glagol sich beziehen auf (+Akk) .

Bezug [nehmend] / in Bezug auf se takođe mogu svrstati u istu kategoriju sa bezüglich. U svakom slučaju imaju isto značnenje. Na primer:
“In Bezug auf Ihre Anfrage …… “
„Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom …“
„Unter Bezugnahme auf …“
„Bezüglich Ihrer Anfrage vom …“

Svi izgrazi gorenavedeni imaju isto značenje, vaše je samo da izaberete izraz koji želite.
Isto tako možemo da kažemo:
Mit Bezug auf / Bezug nehmend auf unser Schreiben …


Izraz Bezug nehmend može da se piše i zajedno: bezugnehmend.

U množini bezüglich  stoji sa dativom ukoliko genitiv nije prepznatiljiv, ali to se dešava veoma retko.

Na primer:

Bezüglich Kinderspielplätzen hat sich nichts geändert.
Endlich hat sich auch der Minister bezüglich Kryptowährungen zu Wort gemeldet

Značenje predloga bezüglich

Predlog bezüglich  znači:
koji se tiče neke stvari- (eine Sache) betreffend
koji se odnosi na (neku stvar) – (sich auf eine Sache) beziehend

zbog- wegen

Značenje predloga bezüglich  odgovara takođe i značenju predlogabetreffs.
Na primer: 

Bezüglich Ihrer Nachfrage müssen wir Ihnen leider eine Absage erteilen.
Betreffs
 Ihrer Nachfrage müssen wir Ihnen leider eine Absage erteilen.
Ihrer Nachfrage betreffend müssen wir Ihnen leider eine Absage erteilen.
Wegen Ihrer Nachfrage müssen wir Ihnen leider eine Absage erteilen.

Skraćenice

U pisanoj poslovnoj komunikaciji bezüglich se skraćuje na bezgl. 

Na primer:
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, wie zu bezahlen oder jede Anfragen bezgl. der Zahlung.

Jedna od mogućih skraćenica može biti  bzgl. osnosno bez.

Na primer:
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, wie zu bezahlen oder jede Anfragen bzgl. der Zahlung.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, wie zu bezahlen oder jede Anfragen bez.der Zahlung.

Bezüglich kao pridev

Kao pridev bezüglich ima značenje sich beziehend, odnosno koji se odnosi na.
Na primer:
das darauf bezügliche Schreiben -pismo koje se odnosi na to
ili
sämtliche Gesetzestexte und sich darauf beziehende Dokumente -svi pravni tekstovi i srodni dokumenti
takođe možemo uptrebiti i izraz bezugnehmend, na primer:
auf Bergleute bezugnehmende Texte
 
für persönlich bezugnehmende Werbung

Pogledajte još:
lassen
hängen
schaffen
Glagoli sa prefiksom be-