Zu + Infinitiv – Infinitivske Konstrukcije na Nemačkom Jeziku / Infinitivkonsturktionen

Zu + Infinitiv – Infinitivske Konstrukcije na Nemačkom Jeziku / Infinitivkonsturktionen

U ovoj lekciji ćete saznati sve o konstrukciji  zu + infinitiv, to jest, infinitivskim konstrukcijama, kako se skraćuju i koja su pravila za stvaranje infinitivnih kontrukcija.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je infinitivna konstrukcija?
Infinitiv + zu
Kad su infinitivne konstrukcije moguće
Predloški prilozi darum, dafür, …  + zu + Infinitiv
Redosled rečenica

Šta je infinitivna konstrukcija?

Infinitivna konstrukcija je skraćena verzija određenih zavisnih rečenica, zato i nju svrstavamo u zavisne rečenice.
Iako se infinitivne konstrukcije ne sviđaju učenicima nemačkog jezika na početku. Iz nekog razloga im je vrlo komlikovano skraćivati zavisne rečenice, koje je ionako, po njihovom mišljenju, bilo dovoljno teško naučiti.
Ipak, s vremenom se ispostavi da su one daleko lakše za upotrebu.
Infinitivne konstrukcije zovemo još i infinitivne rečenice.

Postoji više vrsta infinitivnih rečenica, kao što su:
zu + INFINITIV
um…zu + INFINITIV
ohne…zu + INFINITIV
anstatt…zu + INFINITIV
Mi ćemo u ovoj lekciji pričati samo o zu + INFINITIV konstrukciji.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

zu + Infinitiv

zu + INFINITIV dolazi na kraju rečenice
zu stoji ispred glagola u INFINTIVU
– Infintivna kostrukcija nema vlastiti subjekat. Ona se odnosi na subjekat u glavnoj rečenici.
Dass rečenice možemo pretvarati o infinitivnu konstrukciju zu+INFINITIV.

određenih glagola: anfangen (početi), aufhören (prestati), beginnen (početi), erlauben (dozvoliti), sich freuen (radovati se), hoffen (nadati se), verbieten (zabraniti), vergessen (zaboraviti), versuchen (pokušati), vorhaben (nameravati), sich (D) vorstellen (zamisliti)…

prideva + sein/finden: Es ist… (To je…), Ich finde es stressig/toll/schwer/ schwierig/ inderessant/ anstrengend/ leicht/ … (Smatram da je stresno/odlično/teško/interesantno/ naporno/lako…), Es ist langweilig, … ( Dosadno je, …) Es ist schade, … ( Šteta je, …),  Es ist leicht/schwer/ unmöglich, … ( Lako/teško/nemguće je, …)

IMENICA + haben:
Hast du Lust, … ( Imaš li volju/želju/ Hoćeš li,….)
Zeit (vreme)/ Interesse ( interesovanje)/ Angst (strah)/ die Erlaubnis (dozvola)/ die Möglichkeit ( mogućnost/ … haben (imati)

Na primer:
Es ist gefärlich, bei Rot die Straße zu überqueren.
Bei Rot die Straße zu überqueren, ist gefärlich.


Es se gubi kad je glavna rečenica IZA zavisne.

Kad su infinitivne konstrukcije moguće

 • kad je subjekat glavne i zavisne rečenice ISTI.
  Na primer:
  dass rečenica: Wir freuen uns, dass wir bald wieder zu Hause sind.
  infinitivna rečenica: Wir freuen uns, bald wieder zu Hause zu sein.

  Subjekat glavne rečenice (wir) je isti kao i subjekat zavisne rečenice (wir). To je znak da možemo da napravimo infinitivsku konstrukciju. Izbacimo veznik (dass) i subjekt (wir), a glagol (sind) pretvorimo u infinitiv (sein) ispred ide zu.

 • kad je subjekat glavne rečenice identičan sa objektom zavisne rečenice

  Na primer:      subjekt                    objekt
  dass rečenica: Er bat mich, dass ich ihn anrufe.
  infinitivna rečenica: Er bat mich, ihn anzurufen.

 • Zu stoji ispred infinitiva, ali ako se radi o glagolu sa odvojivim prefiksom onda između prefiksa i infinitiva.

  Na primer: zu sehen ALI: anzusehen

 • Kad u dass rečenici na kraju rečenice stoji modalni glagol, onda modalni glagol pretvaramo u infinitiv: fahren zu können.

  Na primer:
  Ich hoffe, dass ich bald nach Hause fahren kann.
  Ich hoffe, bald nach Hause fahren zu können.

 • Kad je dass rečenica u perfektu, onda zu stavljamo između participa i pomoćnog glagola (getroffen zu haben).

  Na primer:
  Ich glaube, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.
  Ich glaube, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

 • Konstrukcija gerade/schon dabei sein + infinitvna rečenica  ima značenje da se trenutno nešto dešava ili radi.

  Na primer:
  Er ist gerade dabei, einen neuen Job zu finden.

 • Kad se objekat u zavisnoj rečenici nalazi iza glagola, koji izražavaju želju, pretpostavku, zahtev, obećanje, molbu, zaposvest, kao što su, na primer: auffordern (pozvati, zahtevati), befehlen (narediti), bewegen/bewogen (podstaknuti), bitten (moliti), drängen (gurati), empfehlen (preporučiti), (er)mahnen (opomenuti), ersuchen (zatražiti), raten (savetovati), verbieten (zabraniti), verlangen (zahtevati), warnen (upozoriti), zwingen (prisliti).
  Na primer:
  Ich bat ihn, dass er nicht raucht.
    —    Ich bat ihn, nicht zu rauchen.
  Er empfielt mir, dass ich am Abend spazierngehe.
      Er empfielt mir, am Abend spazierenzugehen.
  Die Eltern verbieten den Kindern, dass sie ins Kino gehen.
       Die Eltern verbieten den Kindern, ins Kino zu gehen.

 • Ako u rečenici imamo više infinitiva, onda ispred svakog ide zu.
  Na primer:
  Die Eltern erlauben den Kindern, auf den Spielplatz zu gehen und dort mit andern Kindern zu spielen.

Predloški prilozi darum, dafür,… + zu+ Infinitiv

Predloški prilozi ili na nemačkom Pronominaladverbien, a to su na primer darin, davon, darum, dafür, …, nastaju spajanjem predloga i da(r), stoje u rečenici ukoliko upotrebimo glagol sa predlogom. O njima možete saznati više u lekciji Predloški prilozi.
Na primer:
bitten um: Er bittet darum, ihm beim Lernen zu helfen.
— Ich bitte ihn darum, das Fenster zu öffenen.
— Die Lehrerein bittet die Schüler darum, still zu sein.

hoffen auf: Er hofft darauf, bald einen besseren Job zu finden.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Redosled rečenica

Infinitivna rečenica može da stoji ISPRED i IZA glavne rečenice.
Na primer:

Es se izostavlja, kad glavna rečenica stoji IZA zavisne.

Pogledajte još:

Dass rečenice
Kauzalne rečenice – weil, da
Koncesivne rečenice – obwohl, trotzdem
Finalnerečenice  – damit um…zu
Kondicionalne rečenice – wenn, falls
Konsekutivne rečenice – sodass, als dass
Modalne rečenice – indem, als ob, als wenn,ohne dass, anstatt dass, wie/als
Temporalne rečenice
Relativne rečenice
Indirektna pitanja
Infinitivne rečenice sa zu
Infinitivne rečenice um..zu, ohne..zu, anstatt..zu