Poimeničeni Pridevi i Participi u Nemačkom Jeziku/ Adjektive und Partizipien als Nomen

U ovoj lekciji saznaćete sve o poimeničavanju prideva i participa u nemačkom jeziku. Kako se grade, šta znače, kad i kako ih upotrebljavamo.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su to poimeničeni pridevi i participi?
Deklinacija poimeničenih prideva i participi
Izuzeci
Das
Nichts, etwas …
Poimeničeni pridevi bez nastavka -e
Poimeničeni pridevi – Tabelarni prikaz

Foto: Pexels

Šta su to poimeničeni pridevi participi?

Pridevi i participi se mogu koristiti i kao IMENICE. Obično označavaju ljude ili apstrakte (stvari koje se ne mogu dodirnuti). Iako spadaju u imenice, ipak se dekliniraju kao pridevi. Imenica je izostavljena jer je očigledna i/ili opštepoznata, a umesto nje dolazi poimeničeni pridev ili particip. Pogledajte kako to izgleda u primerima:

Ein alter Mann geht im Park spazieren. Ein Alter geht im Park spazieren.
Ein obdachloser Mann liegt auf der Bank. Ein Obdachloser liegt auf der Bank.

Poimeničeni pridevi i participi su imenice nastala iz drugih vrsta reči, kao što su pridev, particip I, particip II. Pogledajte kako to izgleda.

Primeri:
Poimeničeni pridev:        arm      = der Arme, ein Armer, die Arme
Poimeničeni particip I:   reisend   = der Reisende, ein Reisender, die Reisende
Poimeničeni particip II: verletzt   = der Verletzte, ein Verletzter, die Verletzte

Deklinacija poimeničenih prideva i participi

Poimeničeni pridevi i participi u nemačkom jeziku se pišu velikim početnim slovom i ispred njih stoji član, ali se i dalje menjaju po pridevskim deklinacijama:

muški rodsrednji rodženski rodmnožina
N: der Deutsche
ein Deutscher
kein Deutscher
N: das Kleine
ein Kleines
kein Kleines
N: die Deutsche
eine Deutsche
keine Deutsche
N: die Deutschen
— Deutsche
keine Deutschen
G: des Deutschen
eines Deutschen
keines Deutschen
G: des Kleinen
eines Kleinen
keines Kleinen
G: der Deutschen
einer Deutschen
keiner Deutschen
G: der Deutschen
— Deutscher
keiner Deutschen
D: dem Deutschen
einem Deutschen
keinem Deutschen
D: dem Kleinen
einem Kleinen
keinem Kleinen
D: der Deutschen
einer Deutschen
keiner Deutschen
D: den Deutschen
–Deutschen
keinen Deutschen
A: den Deutschen
einen Deutschen
keinen Deutschen
A: das Kleine
ein Kleines
kein Kleines
A: die Deutsche
eine Deutsche
keine Deutsche
A: die Deutschen
–Deutsche
keine Deutschen

Pridevska deklinacija je česta kod osoba.

Na primer:
eine Deutsche, ein Deutscher
der Verletzte, die Verletzte

Pridevska deklinacija je retka kod stvari.

Na primer:
alles Liebe, etwas Neues, alles Gute

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Izuzeci

Izuzetak je:
der Beamte (menja se po pridevskoj deklinaciji)
die Beamtin (deklinira se kao imenica)

Das

Ako ispred poimeničenih prideva stoji član das, onda se pridev najčešće prevodi sa ono što je, ali i samim pridevom:
Wir haben das Unmögliche erreicht. – Postigli smo nemoguće.
Das Teuerste ist nicht immer das Beste.
– Najskuplje nije uvek najbolje.

Nichts, etwas …

Iza: nichts,etwas,alles, manches, allerlei, wenig pišu se pridevi velikim početnim slovom:
Es gibt nichts Neues. – Nema ništa novo.
Ich wünsche dir alles Gute. – Želim ti svako dobro.

Poimeničeni pridevi bez nastavka -e

Poimeničeni pridevi bez -e u upotrebi su bez člana i bez atributa, a sa članom i atributom sa – e:
Ich lerne Deutsch und Englisch. – Učim nemački i engleski.
Ich spreche kein Italienisch.  – Ne govorim italijanski.
Übersetzen Sie das ins Deusche.  Prevedite to na nemački

Poimeničeni pridevi – Tabelarni prikaz

2. neki poimeničeni pridevi su sasvim izgubili značenje prideva, ali su zadržali pridevsku deklinaciju:

ein Angestellterder Angestellte (službenik)
ein Arbeitsloseder Arbeitslose (nezaposleni)
ein Bekannteder Bekannte (poznanik)
eine Alte die Alte (starica)
ein Ganzes das Ganze (celo, celina)
ein Reisender der Reisende (putnik)
ein Deutscherder Deutsche (Nemac)
eine Deutsche die Deutsche (Nemica)
ein Verwandter der Verwandte (rodjak)

Primeri:
Ein Reisender kam zur Polizei.  –Jedan putnik je došao u policiju.
Der Reisende verlor seine Dokumente. –Putnik je izgubio svoja dokumenta.
Viele Reisende sind angekommen. –Stiglo je mnogo putnika.
Reisende müssen sich bei der Polizei anmelden. –Putnici moraju da se prijave u policiji.

Pogledajte još:
Participi kao pridevi
Šta su to Pridevi
N-deklinacija