Nemački Pravopis – Slova I Glasovi

Nemačko pismo je poprilično jednostavno, no ipak ne važi pravilo jedan glas – jedno slovo kao kod nas. Za jedan glas ponekad su potrebna dva, tri, pa i četiri slova. To važi za suglasnike. Kod samoglasinka je najvažnije da se nauče pravila kad se izgovara dug, a kad kratak samoglasnik.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Podela glasova
Samoglasnici
Umlauti
Suglasnici /konsonanti
Diftonzi/dvoglasi

Podela glasova

Ovako izleda podela glasova po kategorijama:

            Samoglasnici/ volali:              a, e, i, o, u

                                   Umlauti:           ä/ae/, ö/oe/,  ü/ui/

                   Diftonzi/ dvoglasi:           ai /aj/,  ei /aj/, au /au/,  äu/eu /oj/

          Suglasnici/konsonanti:          b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

1. SAMOGLASNICI

Samoglasnike izgovaramo DUGO ukoliko:

1.dva samoglasnika stoje zajedno
samoglasnik + samoglasnik   
Staat,  Tee,  liegen*
2. iza samoglasnika stoji slovo  „h“, koje se ne izgovara. tzv. nemo h
samoglasnik + h                           
zehn, wohnen, Sahne, fühlen**
3. iza samoglasnika stoji jedan suglasnik
samoglasnik + 1 suglasnik    
Tag, Name, lesen, Brot

Samoglasnike izgovaramo KRATKO ukoliko:

1. iza samoglasnika stoji VIŠE suglasnika
samoglasnik + više suglsanika
Heft, Ordner, kosten, billig

* (kod ”ie” , e se ne izgovara, a ”i” se izgovara dugo ”liiigen”)

** kad h stoji iza samoglasnika, onda se ne izgovara, a samoglasnik je dug npr. zehn- ‘ceen‘

  2. UMLAUTI

Ista pravila kao i za vokale, važe i za umlaute.

3. SUGLASNICI

SUGLASNICI
IZGOVOR
PRIMERI

ch

hich, dich

-chs

ks

sechs

ck/k

k

Ecke, Kaffee

-dtt

Stadt

   

-ig

ih

 billig, lustig

h (na početku reči)

h

Haus, woher (wo+her)

ph

f

Alphabet

qu

kv

bequem

   

s /ss

s*Haus   Kassette

s

z

sehr,zusammen

ß

s

heißen, Straße

sch

 š

schön,schwimmen

sp(na početku reči)

    šp**

sprechen

st(na početku reči)    št**

Stadt, bestellen(be- je prefiks)

   

v

f

Vater, vier, voll

v

v

Violine, Vase ( reči stranog porekla)

w

v

Wien , Wasser, zwei

z

c

Zimmer, zu

tz

c

Platz, Katze

tsch

č

Deutsch, Tschechien

*“s“ se izgovara na kraju reči

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

4.DIFTONZI (dvoglasi)

Diftonzi su dva vokala koja se izgovaraju kao jedan glas.

DIFTONGIZGOVORPRIMERI
auauHaus, auch
aiajMai
äuojHäuser
eiajein, Seite
euojheute, Euro

Nadam se da će Vam ova pravila koristiti pri učenju pravopisa nemačkog jezika.

Nikolina

Pogledajte još:
Nekoliko saveta kako naučiti nemački
Lista fraza za početnike
Nemačka abeceda
Nemački pravopis
Pozdravi na nemačkom jeziku
Hvala, molim,, izvolite
Freizeitaktiviteten/ Slobodne aktivnosti