Nemačka Abeceda sa Izgovorom Umlauta / Das Alphabet

U ovoj lekciji saznaćete o nemačkoj abecedi/ alfabetu, koliko ima glasova, kako se izgovaraju i koliko se razlikuju od našeg jezika.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je Alfabet u nemačkom jeziku?
Umlauti i njihov izgovor
Izgovor samoglasnika Yp-si-lon
Oštro s ili ß
Spelovanje

das Alphabet

Šta je Alfabet u nemačkom jeziku?

Vrlo je važno da odmah na početku naučimo alfabet. Nemačka abeceda ima mnogo sličnosti sa našim jezikom, tako da će vam biti lako da je savladate. Nemačka abeceda se  sastoji od 26 slova koja su i u našem jeziku itekako poznata. Samo je izgovor malo drugačiji. Ovako to izgleda:

  A    Be    Ce    De    E    eF     Ge    Ha   I    Jott
 Ka   eeeN   
O   Pe  Qu   eR    eS    Te
U    V(fau)    We    iX   Ypsilon   Z(cet)

Mala slova su dodata da biste znali kako da izgovorite pravilno velika slova.

Pomoću ovog zvučnog zapisa možete vežbati alfabet:

Umlauti i njihov izgovor

Takodje postoje i pomućeni vokali (na nemačkom: die Umlaute). Moji đaci ih zovu „slova sa dve tačke gore“, mislim da su ih oni najživopisnije opisali. Ima ih tri: ä, ö i ü.  Glavno pitanje je kako se izgovaraju. Objašnjenje sledi:

a – Umlaut (ä) – se izgovara kao vrlo otvoreni vokal e, namestite usta kao da će te 
    izgovoriti slovo a, ali ne izgovarajte a nego e.

Evo par primera bez umaluta i sa umlautom:

der Saal (za:l)  – die Säle (ze:le)
lang (lang)      – länger (leŋer  )

Poslušajte zvučni zapis i vežbajte:

   o – Umlaut (ö) – se izgovara na taj način što se jezik namesti za izgovor vokala e, a
usne za izgovor vokala o, ali ne izogovorite o nego  e.

Primeri:

der Sohn (zo:n  ) – die Söhne (zø:nə)
schon (šo:n  )      – schön (šø:n)


u – Umlaut (ü) – se izgovara na taj način što se usne nameste za izgovor vokala u, a jezik za izgovor vokala i, ali ne izgovarate u nego i.

Primeri:

      der Flug (flu:k) – die Flüge (fly:gə)
jung
(jung)         – jünger (jʏngɐ)

Pokušajte nije tako strašno. Transkripciju smo malo prilagodili. Zvučni zapis za u – Umlaut

Izgovor samoglasnika Yp-si-lon

Ovde bih još spomenula izgovor samoglasnika y.

y – se izgovara kao dugo i zatvoreno ü i javlja se samo u rečima stranog porekla.

Primeri:

das Gymnasium (gʏmˈna:zi̯ʊm) 
der/das Pyjama (pyˈdʒa:ma)

Poslušajte primere za y:

Oštro s ili ß

ß – se na nemačkgom zove es-zet, a izgovara se kao naše slovo s.

Primeri:

die Straße (štra:sə)
heißen (haisn̩)

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Spelovanje

Naučite alphabet napamer. To je veoma važno jer u komunikaciji sa izvornim govornicima se može desiti da ne razumemo  reč koja nam je važna u tom trenutku, neki lični podatak ili slično. A može se isto tako desiti da oni ne razumeju naše ime ili neki drugi podatak koji dajemo, na primer, na razgovoru za posao ili u sličnoj situaciji. Zato uvek možemo da kažemo:


Buchstabieren Sie das bitte!
( Spelujte to, molim Vas! )

Buchstabieren Sie bitte Ihren Namen!
(Spelujte molim Vas Vaše ime!)
ili

Entschuldigung, wie ist Ihr Name? 
( Izvinite, koje je Vaše ime?) – Ich buchstabiere: eM- A- Jott –A.  ( Spelujem: …..)

Ako želite da naučite pravila čitanja, možete ih pronaći na mom postu Nemački Pravopis – Slova I Glasovi.

Zasad toliko od mene, do sledećeg puta, ako imate bilo kakvo pitanje, nedoumicu ili sugestiju slobodno postavite pitanje u komentarima, tu sam za Vas da Vam odgovorim, da dam dodatna objašnjenja i razmotrim Vaše sugestije.

Pogledajte još:
Nekoliko saveta kako naučiti nemački
Nemački pravopis
Pozdravi na nemačkom jeziku
Hvala, molim, izvolite
Prisvojne zamenice
Određeni i neodređeni član
Rod imenice
Prezent pravilnih glagola
Pravilni glagoli
Brojevi u nemačkom

Nikolina