Prilozi na -weise u Nemačkom Jeziku/ Adverbien mit –weise

U ovoj lekciji ćete saznati sve o prilozima na -weise u nemačkom jeziku. Ako se pitate šta je sad pa to, kakvi prilozi na –weise, zvuči kao neka poslastica. Možda i jeste u jezičkom smislu, jer prilozi, koji završavaju nastavkom –weise, zvuče mnogima na našem jeziku neobično i pitaju se kako ovo da prevedem. Zato sam se odlučila da napravim ovu lekciju :).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta sve reč Weise može da bude?
Imenica
Pridev
Prilog
Kako da prepoznamo priloge u nemčkom jeziku
Prilozi + -er + -weise
Pregled priloga na -weise sa primerima

Reči, koje završavaju na -weise, kao što su beispielsweise, teilweise ili möglicherweise pišu se malim slovom i zajedno.

Na primer:
Das ist nicht einmal ansatzweise korrekt. -To nije ni blizu tačno.
Ich habe dummerweise meinen Pass vergessen. – Zaboravio sam nažalost pasoš.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Šta sve reč Weise može da bude?

Weise je reč koja može da ima ulogu imenice, prideva i priloga. Pa da vidimo kako to funkcioniše:

Imenica

 1. die Weise – kad je ženskog roda  ima značenje: način kako se nešto odvija, dešava, radi. Često ispred ove imnice stoje predlozi in i auf, takođe se upotrebljava u kombinaciji sa  imenicom Art i onda ima intenzivnije značenje.

  Na primer:
  Jeder lernt für die Schule auf seine eigene Art und Weise.
  Das erledige ich auf meine Weise.
  Die Schüler lernen auf spielerische Weise schreiben. 
  Wir sollten alle Fälle in gleicher Weise behandeln.
 2. der Weise / ein Weisermudrac, mudar čovek, ovo je poimeničeni pridev i može isto tako da bude u ženskom rodu, die Weise/ eine Weise  u značenju mudra ženska osoba.
  Na primer:
  die drei Weisen aus dem Morgenland (die Heiligen Drei Könige)
  den Rat eines Weisen suchen
  die Alte Weise

Pridev

Kao pridev weis ima značenje mudar i iskusan i veoma često se upotrebljava atributivno.

Na primer:
eine weise alte Frau, 
eine weise Entscheidung
jemandem einen weisen Rat geben 
weise handeln
sich weise zurückhalten

ein weiser Richter
eine weise Antwort
der weise König Salomon

Prilog

Kao prilog -weise služi, zapravo, kao sufiks, koji u kombinaciji sa pridevima i imenicama gradi posebnu vrstu priloga.

Na primer:

Sie können eine Zeitung probeweise abonnieren 
Das Wetter war teilweise ziemlich kühl.

Traurigerweise war es dafür schon zu spät. 

Kako da prepoznamo priloge u nemačkom jeziku

Najvažnije je,zapravo, da znamo razliku između priloga i prideva, jer već smo utvrdili da prilozi mogu da se koriste i kao pridevi, a razlika je jedino u upotrebi u rečenici.

Na primer:

Er verhielt sich freundlich und das gefiel mir sehr. ( Prilog)
Sein freundlicher Verhalten gefiel mir sehr.
( Pridev)

Sein Verhalten war seltsam. (Prilog)
Er zeigte ein seltsames Verhalten.
(Pridev)

U prvoj freundlich ima funkciju priloga u rečenici, dok u drugoj prideva. Dakle, freundlich kad je u funkciji priloga inda mu možemo dadati i nastavak – er+-weise.

Prilozi + -er + -weise

Grupa priloga koji se završavaju na -weise  gradi se tako što se na osnovu dodaje nastavak -er, zatim sufiks -weise.  Ponekad možemo da izostavimo nastavak -er. Ove nastavke možemo spajati sa imenicama ili pridevima i time ih pretvaramo u priloge.

Na primer:
interessant + er + weise
möglich + er + weise

Er hat es mir interessanterweise erst heute erzählt.
Können wir uns möglicherweise morgen treffen?

Nema razlike u značenju između prostog oblika priloga i novonastale alternative sa „-weise“. U sledećim primerima, međutim, možemo videti da ovi alternativni prilozi mogu nastati i od imenice. Ne postoji opšta formula poput one iznad, jer se neki primeri mogu razlikovati.

(die) Fässer + weise
(die) Schätzung + s + weise

Na primer:

Die Haringe können nur  fässerweise geliefert werden.
Die Haringe können nur in Fässern  geliefert werden.
(Haringe se mogu isporučiti samo u bačvama.)

Das wird schätzungsweise 10 Stunden dauern.
Das wird, nach einer Schätzung, 10 Stunden daurn.
(To će otprilike trajati 10 sati.)

Pregled priloga na -weise sa primerima

anständig (pristojan) – anständigerweise (iz pristojnosti, iz obzira)
ärgerlich (ljutit,ljut) – ärgerlicherweise (kao u inat, da stvar bude gora)
bedauerlich (žalosno) – bedauerlicherweise (na žalost)
bekannt (poznat) – bekannterweise (poznato, na poznat način)
berechtigt (legitiman) – berechtigterweise (legitimno, na legitiman način)
dankenswert (vredan hvale) – dankenswerterweise (vredno hvale, na način vredan hvale)

Ansatz (početak) – Aansatzweise (malo, tek naslućeno, u grubim crtama)
Beispiel ( primer)  – beispielsweise (na primer)
Beziehung ( odnos) – beziehungsweise (odnosno)
Schritt (korak) – schrittweise (korak po korak)
Probe ( proba) – probeweise ( probno)
Stelle ( mesto) – stellenweise (mestimično)
Teil (deo) – teilweise (delimično)
Vergleich (usporedba) –  vergleichsweise (usporedivo)
Wahl (izbor) – wahlweise (izborno)
Zeit (vreme) – zeitweise (povremeno)
Schätzung ( procena) – schätzungsweise ( prema proceni, otprilike, približno)

Pogledajte još:
Prilozi u nemačkom jeziku
Prilozi za mesto
Prilozi za vreme
Prilozi za uzrok
Predlozi sa akuzativom
Predlozi sa dativom
Predlozi sa genitivom
Predlozi sa dativom i akuzativom