Predlozi sa Dativom i Akuzativom u Nemačkom Jeziku – Jednostavno i lako / Wechselpräpositionen

U ovoj lekciji saznaćete sve o predlozima sa dativom i akuzativom u nemačkom jeziku. Ove predloge upotrebljavamo nekad sa dativom, a nekad sa akuzativom. Naučićete u kojim situacijama upotrebljavamo predloge sa dativom, a u kojim sa akuzativom. Pravila su jednostavna, treba ih samo naučiti.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Predlozi an, auf, in, hinter, neben, vor, zwischen mogu da idu i uz dativ i uz akuzativ. Prevod predloga imate dole niže, u tabeli.

NE možemo ih koristiti  ISTOVREMENO, zato se i zovu na nemačkom: Wechselpräpositionen, to jest, Naizmenični predlozi. Postoje određena pravila kad ovi predlozi idu uz dativ, a kad uz akuzativ.

AKUZATIV

Predlozi sa akuzativom odgovaraju na pitanje Wohin?  i izražavaju promenu mesta, kretanje ili pravac.

Na primer:
Wohin gehst du?  – Kuda ideš?
– Ich gehe ins Theater.
– Ich gehe vor das Theater.

DATIV

Predlozi sa dativom odgovaraju na pitanje Wo? i izražavaju da se neko ili nešto nalazi na jednom mestu.

Na primer:
Wo
bist du?    – Gde si?
Ich bin im Theater.
Ich bin vor dem Theater.

Pogledajte tabelu sa primerima:

Glagoli sa naizmeničnim predlozima

Na pitanje Wohin? upotrebljavaju se često glagoli: stellen, setzen, legen, hängen + naizmenični predlozi sa AKUZATIVOM.

Ovi glagoli su pravilni.

Na primer:
Ich stelle/ stellte die Lampe auf den Tisch.-Stavljam/Stavio sam lampu na sto.
Ich setze/ setzte mich auf das Sofa. -Sedam/ Seo sam na sofu.
Ich lege/ legte das Handy auf den Tisch. -Stavljam/ Stavio sam telefon na sto.
Ich hänge/ hängte  das Bild an die Wand.
-Kačim/ Okačio sam sliku na zid.

* stellen znači staviti nešto uspravno.
* legen znači poleći, staviti nešto u ležeći položaj.

Na primer:

Ich sellte die Bücher auf den Tisch.Bücher auf den Tisch stellen

Ich legte das Buch auf den Tisch. buch auf den tisch legen

Na pitanje Wo? upotrebljavaju se često glagoli: stehen, sitzen, liegen, hängen + naizmenični predlozi sa DATIVOM.

Ovi glagoli su NEpravilni.

Na primer:

Die Lampe steht/ stand auf dem Tisch. – Lampa stoji/ je stajala na stolu.
Ich sitze/ saß auf dem Sofa. – Ja sedim / sam sedela na sofi.
Das Handy liegt/ lag auf dem Tisch. –
Mobilni telefon je/bio na stolu.
Das Bild hängt/ hing an der Wand.
-Slika visi/je visila na zidu.

*hängen – postoje dva glagola hängen, pravilni i nepravilni.

hängen, hängte, h. gehängt – obesiti
hängen, hing, b/h. gehangen – visiti

Obe varijante u prezentu imaju isti oblik.

Pogledajte još:

Predlozi u nemačkom jeziku
Predlozi sa akuzativom
Predlozi sa dativom
Predlozi sa genitivom
Predlozi za mesto
Predlozi za vreme
Predlozi za način
Predlozi za uzrok
Predlozi za vreme, mesto i način