Predlozi sa Dativom i Akuzativom u Nemačkom Jeziku – Jednostavno i Lako / Wechselpräpositionen

U ovoj lekciji saznaćete sve o predlozima sa dativom i akuzativom u nemačkom jeziku. Ove predloge upotrebljavamo nekad sa dativom, a nekad sa akuzativom. Naučićete u kojim situacijama upotrebljavamo predloge sa dativom, a u kojim sa akuzativom. Pravila su jednostavna, treba ih samo naučiti.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Akuzativ
Dativ
Glagoli sa dativom i akuzativom

Predlozi an, auf, in, hinter, neben, vor, zwischen mogu da idu i uz dativ i uz akuzativ. Prevod predloga imate dole niže, u tabeli.

NE možemo ih koristiti  ISTOVREMENO, zato se i zovu na nemačkom: Wechselpräpositionen, to jest, Naizmenični predlozi. Postoje određena pravila kad ovi predlozi idu uz dativ, a kad uz akuzativ.

AKUZATIV

Predlozi sa akuzativom odgovaraju na pitanje Wohin?  i izražavaju promenu mesta, kretanje ili pravac.

Na primer:
Wohin gehst du?  – Kuda ideš?
– Ich gehe ins Theater.
– Ich gehe vor das Theater.

DATIV

Predlozi sa dativom odgovaraju na pitanje Wo? i izražavaju da se neko ili nešto nalazi na jednom mestu.

Na primer:
Wo
bist du?    – Gde si?
Ich bin im Theater.
Ich bin vor dem Theater.

Pogledajte tabelu sa primerima:

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Glagoli sa dativom i akuzativom

Na pitanje Wohin? upotrebljavaju se često glagoli: stellen, setzen, legen, hängen + naizmenični predlozi sa AKUZATIVOM.

Ovi glagoli su pravilni.

Na primer:
Ich stelle/ stellte die Lampe auf den Tisch.-Stavljam/Stavio sam lampu na sto.
Ich setze/ setzte mich auf das Sofa. -Sedam/ Seo sam na sofu.
Ich lege/ legte das Handy auf den Tisch. -Stavljam/ Stavio sam telefon na sto.
Ich hänge/ hängte  das Bild an die Wand.
-Kačim/ Okačio sam sliku na zid.

* stellen znači staviti nešto uspravno.
* legen znači poleći, staviti nešto u ležeći položaj.

Na primer:

Ich sellte die Bücher auf den Tisch.Bücher auf den Tisch stellen

Ich legte das Buch auf den Tisch. buch auf den tisch legen

Na pitanje Wo? upotrebljavaju se često glagoli: stehen, sitzen, liegen, hängen + naizmenični predlozi sa DATIVOM.

Ovi glagoli su NEpravilni.

Na primer:

Die Lampe steht/ stand auf dem Tisch. – Lampa stoji/ je stajala na stolu.
Ich sitze/ saß auf dem Sofa. – Ja sedim / sam sedela na sofi.
Das Handy liegt/ lag auf dem Tisch. –
Mobilni telefon je/bio na stolu.
Das Bild hängt/ hing an der Wand.
-Slika visi/je visila na zidu.

*hängen – postoje dva glagola hängen, pravilni i nepravilni.

hängen, hängte, h. gehängt – obesiti
hängen, hing, b/h. gehangen – visiti

Obe varijante u prezentu imaju isti oblik.

Pogledajte još:

Predlozi u nemačkom jeziku
Predlozi sa akuzativom
Predlozi sa dativom
Predlozi sa genitivom
Predlozi za mesto
Predlozi za vreme
Predlozi za način
Predlozi za uzrok
Predlozi za vreme, mesto i način