Predlozi u Nemačkom Jeziku – Sve na Jednom Mestu/ Deutsche Präpositionen

U ovoj lekciji ćete saznati sve o predlozima u nemačkom jeziku, šta su to predlozi, koje vrste predloga postoje u nemačkom jeziku i za svaku vrstu predloga dobićete ukratko opis i link do lekcije, gde možete saznati više o pojedinim predlozima.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su predlozi u nemačkom jeziku?
Koji predlozi postoje?
Predlozi za mesto/ Lokale Präpositionen
Vremeski predlozi/Temporale Präpositionen
Predlozi za način/Modale Präpositionen
Predlozi za uzrok/ Kausale Präpositionen
Spajanje predloga sa članom /Zusammensetzung mit Artikeln

Šta su predlozi u nemačkom jeziku?

Predlozi spadaju u nepromenjive reči. Oni nikad ne stoje samostalno, već u kombinaciji sa nekom drugom reči, kao što je imenica ili zamenica. One određuju padež reči na koju se odnose. Svaki predlog zahteva neki određeni padež (genitiv, dativ ili akuzativ)  i to se zove u gramatici rekcija.

Na primer:

Das Bild hängt an der Wand.das bild hangt an der wand

Gotovo svi predlozi stoje ispred reči sa kojom su u kombinaciji. Upotreba nemačkih predloga ponekad nije tako laka. Prevod pomaže samo delimično, jer se koriste drugačije nego u našem maternjem jeziku. Trebalo bi da naučite koji predlog da koristite u kojoj situaciji.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Koji predlozi postoje?

Razlikujemo:

Predloge za mesto (Lokale Präpositionen)
Predloge za način (Modale Präpositionen)
Predloge za vreme (Temporale Präpositionen)
Predloge za uzrok (Kauzale Präpositionen)

Predlozi za mesto/ Lokale Präpositionen

Predlozi za mesto opisuju mesto i kretanje.
Odgovaraju na pitanje: Wo? Wohin? Woher?

 Wo seid ihr? –  Wir sind  im Garten. Der Garten ist hinter dem Haus.

Najčešći predlozi za mesto su: an, auf, aus, bei, hinter, in, neben, von, vor, zu.

Idite na lekciju: Predlozi za mesto/ Lokale Präpositionen

Naizmenični predlozi (sa dativom i akuzativom)/ Wechselpräpositionen:

Sa dativom i akuzativom se slažu sledeći predlozi: an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen:

Na pitanje wo stoje predlozi sa dativom, a glagol pri tom može da označava mirovanje ili kretanje u određenom prostoru.

Primer: 

Mona und Jan sitzen in dem Garten.
Wir sind in der Schule.
Die Kinder spielen auf der Straße.

Na pitanje wohin stoje predlozi sa akuzativom, i to kad glagol izražava kretanje ili radnju upravljenu prema nekom cilju.

Primer: 
Mona und Jan gehen in den Garten.
Wir gehen in die Schule.
Ich gehe in die Stadt.


Idite na lekciju: Predlozi sa dativom i akuzativom / Wechselpräpositionen

Vremeski predlozi/Temporale Präpositionen

Vremenski predlozi opisuju vreme. Kad se nešto desi ili koliko dugo nešto traje.
Odgovarju na pitanje: Wann? Wie lange?

Primer: 

Wann kommst du nach Hause?
Ich komme um 17 Uhr nach Hause.

Najčešči predlozi za vreme su: an, ab, bis, gegen, in, nach, seit, um, von, vor.

Idite na lekciju: Vremenski predlozi/ Temporale Präpositionen

Predlozi za način/Modale Präpositionen

Predlozi za način opisuju  kako ili na koji način se nešto desilo. Odgovaraju na pitanje: Wie? Najčešći predlozi za način su: auf, für, gegen, mit, ohne, statt.

Primer: 

Wie kommst du zur Arbeit?
Ich fahre mit dem Bus.

Idite na lekciju: Predlozi za način / Modale Präpositionen

Predlozi za uzrok/ Kausale Präpositionen

Predlozi za uzrok opisuju razlog ili cilj neke radnje.  Zašto/ Zbog čega se nešto dešava? (Warum / Wieso / Weswegen passiert etwas?) Najčešći predlozi za uzrok su: anlässlich, aufgrund, dank, trotz, ungeachtet, wegen, … zufolge

Primer:

Wir müssen wegen des Streiks länger arbeiten.
Dank seiner Hilfe habe ich einen besseren Job bekommen.

Idite na lekciju: Predlozi za uzrok/ Kausale Präpositionen

Spajanje predloga sa članom /Zusammensetzung mit Artikeln

Spajanje predloga sa članom /Zusammensetzung mit Artikeln

Neki predlozi se spajaju sa određenim članom.

an + demam
an + das ans
bei + dem = beim
in + dem = im
in + das = ins
von + dem = vom
zu + dem = zum
zu + der = zur

Idite na lekciju: Spajanje predloga sa članom/ Zusammensetzung mit Artikeln

Pogledajte još:

Predlozi sa akuzativom
Predlozi sa dativom
Predlozi sa dativom i akuzativom
Predlozi sa genitivom
Prilozi sa predlogom
Glagoli sa predlogom
Imenice sa predlogom