Predlozi za Mesto u Nemačkom Jeziku- Sve na Jednom Mestu/ Lokale Präpositionen

U ovoj lekciji saznaćete sve o predlozima za mesto u nemačkom jeziku , koji su to predlozi, kako i kad se upotrebljavaju i uz koje padeže se upotrebljavaju.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Šta su predlozi za mesto u nemačkom jeziku?

To je vrsta predloga koji se odnose na mesto, ali mogu da se odnose i na pravac, kretanje.

Možemo postaviti pitanja na koja možemo odgovoriti pomoću predloga za mesto:

Woher? ( odakle) – Pitamo za poreklo, odakle neko ili nešto dolazi.
Wo? ( gde?) – Pitamo za mesto, gde se neko ili nešto nalazi.
Wohin? (kuda?) Pitamo za pravac, kuda neko ili nešto se kreće.

Predlozi za mesto se uglavnom upotrebljavaju sa Dativom ili Akuzativom.

Nemački predlozi za mesto

Gde?/ Wo?

Nemački predlozi za mesto odgovaraju na pitanje wo (gde) i uz njih obavezno upotrebljavamo DATIV.

an

an + dativ + vertikalna površina , koristimo i uz vodene površine i uz imenice koje asociraju na vodu – der Strand, die Küste, …

Ich bin am Strand. / Ja sam na plaži.
Er ist an der Haltestelle. / On je na autobusnom stajalištu.
Das Poster hängt an der Wand.
/ Poster visi na zidu.

bei

bei + dativ + osoba, firma

Na primer:
Mia ist bei ihrem Opa. / Mija je kod svog dede.
Er war heute beim Frisör. / On je bio kod Frizera.
Niko arbeitet bei der Firma Westinghouse. / Niko radi u firmi Westinghouse.

bei + dativ / in der Nähe von + dativ ( često uz glagole: wohnen, liegen, sich befinden …)

Na primer:
Rodha ist ein kleiner Ort bei München. / Roda je jedno malo mesto kod (u blizini) Minhena.
Der Laden befindet sich bei der Kirche. / Radnja se nalazi kod (u blizini) crkve.

auf

auf + otvorena prostranstva 

Na primer:

Die Kinder spielen auf dem Spielplatz. / Deca se igraju na igralištu.
Wir machen auf der Insel Korcula Urlaub. / Letujemo na ostrvu Korčula.
Meine Großeltern wohnen auf dem Land.
/ Moji baba i deda žive na selu.

in

in + zemlja, grad ( bez člana), zgrade i zatvorene prostorije ali i ograničene površine (predeli, strane sveta)

Na primer:
Mia wohnt in Paris. / Mia stanuje u Parizu.
Ich wohne in Großbritannien. / Stanujem u Velikoj Britaniji.

Izuzatak: Zemlje muškog i ženskog roda ili u množini:  in + određeni član u Dativu+ zemlja
Na primer:
Ich lebe in der Schweiz/ im Sudan/ in den Niederlanden. / Ja živim u Švajcarskoj/Sudanu/Holandiji.

inerhalb/ außerhalb (unutar/ izvan)

innerhalb + genitiv / innerhalb von + dativ

Na primer:
Innerhalb der Stadt sind Immobilien extrem teuer. /Unutar grada nekretnine su izuzetno skupe.
Welche Länder liegen innerhalb der EU?/ Koje su zemlje unutar EU?

außerhalb + genitiv / außerhalb von + dativ

Na primer:
Wir wohnen außerhalb von Paris. / Stanujemo izvan Pariza.
Welche Länder liegen außerhalb der EU? / Koje su zemlje van EU?

Odakle?/Woher?

Na pitanje  woher (odakle) dobijamo odgovor odakle, iz kojeg mesta se dolazi. Ovi predlozi obavezno stoje sa Dativom.

aus (iz)

aus + zemlja, grad
Na primer:
Er kommt aus Spanien./ On dolazi iz Španije.
Er kommt aus Madrid.
/ On dolazi iz Madrida.
Izuzetak: Zemlje muškog i ženskog roda ili u množini:  aus + određeni član u Dativu + zemlja
Na primer:
Ich komme aus der Schweiz/ aus dem Sudan/ aus den Niederlanden. / Ja dolazim iz Švajcarske/Sudana/ Holandije.

aus + mesto

Na primer:
Er kommt aus dem Bahnhof.
Er kommt aus der Bank.
predlog aus

von (od, iz)

von + osoba, mesto
Na primer:
Ich komme von Mia. / Dolazim od Mie.
Ich komme vom Arzt. / Dolazim od doktora.
Ich komme von Bahnhof
. (misli se i na okolinu ž.stanice, a ne samo na samu ž.stanicu)/ Dolazim od/sa Ž.stanice.
Ich komme von der Bank.predlog von /Dolazim od/iz banke.

Pravac/ Kuda?/ Wohin?

Predlozi koje smo naveli uz pitanje WO, mogu takodje i da odogovaraju na pitanje WOHIN.

Sledeći predlozi izražavaju pravac:

nach (prema, ka, za)

nach + zemlja, grad

Na primer:
Ich fahre nach Spanien. / Putujem u Španiju.
Ich fliege nach Madrid. / Letim za Madrid.
Izuzetak: Zemlje muškog i ženskog roda ili u množini:  in +određeni član u Akuzativu+ zemlja
Na primer:
Ich fahre in die Schweiz/ in den Sudan/ in die Niederlande.

zu (ka, prema,do)

zu + osoba, mesto+ dativ

Na primer:
Ich gehe zu Mia. / Idem do/kod Mie.
Ich gehe zum Laden. / Idem do radnje.
Ich gehe zur Apotheke. /Idem do apoteke.

um (oko, naokolo)

um + akuzativ

Na primer:

Gehen Sie um die Ecke (herum). / Idite iza ugla.
Sie läuft um den Spielplatz (herum).predlog um / Ona trči oko dečjeg igrališta.

durch (kroz)

durch + akuzativ

Na primer:
Sie läuft durch den Park. predlog durch / Ona trči kroz park.
Wir fahren durch die Zentrum. / Vozimo se kroz centar.

entlang (duž, uzduž)

entlang (stoji iza imenice) + akuzativ

Na primer:

Gehen Sie die Böhmstraße entlang. / Idite Bemovom ulicom. ( Misli se: dužinom te ulice)

Sie läuft den Fluß entlag.predlog entlang/ Ona trči uz reku/ duž reke.


Pogledajte još:

Predlozi u nemačkom jeziku
Predloški pridevi
Predlozi von, durch i mit
Predlog durch
Glagoli sa predlozima
Imenice sa predlozima