Zamenice u Nemačkom Jeziku/ Pronomen

U ovoj lekciji ćete naučiti sve o zamenicama, koje zamenice postoje i kako funkcionišu.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Sigurna sam da ste već naišli na reči kao što su er, sie, es ili mein, dein, sein. Pa makar bili i na samom početku, već ste ih morali upoznati. I sigurna sam da znate da su to lične i prisvojne zamenice.  Iako izgleda da ih je lako naučiti  i da ne bi trebalo biti nikakvih problema pri njihovoj upotrebi, ipak sam primetila da nekim učenicima upotreba  zamenica stvara probleme. Pa hajde da razjasnimo neke stvari.

Šta su zamenice u nemačkom jeziku?

Zamenice su reči koje zamenjuju imenice, upućuju na njih, ali nekad stoje i umesto čitave rečenice. Kad stoje umesto imenica, one se ne mogu pojaviti zajeno s njima, stoji ili imenica ili zamenica.

Gotovo sve zamenice se menjaju u rodu, broju i padežu, a neke od njih i u licu.

Ali isto tako zamenice, poput prisvojnih mogu da prate imenicu i tada se prilagođavaju imenici. Ponašaju se poput člana i dobijaju nastavke poput člana.
Zato i postoje dva naziva na nemačkom jeziku, prema ulozi prisvojne zamenice:
Possessivpronomen – kad prisvojna zamenica stoji samostalno
Possessivartikel – kad  prisvojna zamenica stoji uz imenicu
Mi ćemo ih jednostavno zvati prisvojne zamenice.

Zamenice se dele na:
Lične zamenice (Personalpronomen)
Prisvojne zamenice (Possessivpronomen)
Pokazne zamenice (Demonstrativpronomen)
Neodređene zamenice (Indefinitpronomen)
Povratne zamenice (Reflexivpronomen)   
Relativne zamenice (Relativpronomen)
Upitne zamenice (Interrogativpronomen)

Lične zamenice/ Personalpronomen

Lične zamenice se često koriste za zamenu imenice i veoma su pogodne  da se izbegnu ponavljanja. Lične zamenice se ne odnose samo na ljude, već se mogu odnositi i na predmete ili činjenice.

ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie

Primeri:

Das ist MirkoEr kommt aus Italien. 
Ich gehen ins Konzert. Kommst du mit?
Lea hat ein neues KleidSie hat es 90 Euro bezahlt. 

Prisvojne zamenice/ Possessivpronomen

Prisvojne zamenice mogu biti zamene ali i pratioci neke druge reči. Oni ukazuju na vlasništvo ili pripadnost.

mein, dein, sein/ihr/sein, unser, euer, ihr/Ihr

Primeri:

Kennst du meine Schwester?
Unsere Eltern heißen Marko und Gordana.
Das ist mein Sohn Dario.

Pokazne zamenice/ Demonstrativpronomen

Pokazne ili demonstrativne zamenice upućuju na bića ili predmete, njihove osobine i veličinu po udaljenosti i zamenjuju druge reči.

der/die/das,  diese/-r/-s, jene/-r/-s, solche/-r/-s, derjenige/diejenige/dasjenige, derselbe/dieselbe/dasselbe,

Primeri:

Ich möchte  diese Jacke kaufen.
Diese Jacke!? Jene ist schöner.
Wem gehört dieser Rucksack?

Neodređene zamenice/ Indefinitpronomen

Neodređene zamenice imaju funkciju upućivanja na neodređene ljude ili stvari. Uz pomoć neodređenih zamenica mogu se davati izjave o nečemu za šta se ne zna tačno ko ili šta ili koliko je učestvovalo u određenoj radnji. Neodređena zamenica man se takođe koristi kao pasivna zamena.

alle, einige/-r/-s, etliche, etwas, jede/-r/-s, jemand, man, manche/-r/-s, niemand

Primeri:

Es gibt noch mehrere Probleme.
Alle sind schon angekommen. 
Ich lese jedes Buch, dass sie schreibt. 

Povratne zamenice/ Reflexivpronomen

Povratne zamenice upućuju na subjekat u rečenici. Povratna zamenica se koristi da se vrati na subjekat rečenice da ukaže da se radnja rečenice odnosi na samog aktera.

mich, dich, sich, uns, euch, sich 

Primeri:

Er ärgert sich über seinen Chef. 
Sie kümmert sich um ihre Schwester. 
Ich freue mich  auf deinen Besuch.

Relativne zamenice/ Relativpronomen

Odnosne/relativne zamenice uvode relativne rečenice i odnose se na prethodnu imenicu. Oni uvode relativnu rečenicu i daju više informacija o imenici na koju se odnose. Relativna zamenica usklađuje rod i broj sa odnosnom imenicom. Padež zavisi od funkcije relativne zamenice u zavisnoj rečenici.  Povratne zamenice idu uz povratne glagole.

der, die, das, welche/-r/-s, wer/was

Primeri:

Das ist die Frau, die ich gestern gesehen habe.
Gestern habe ich Freunde getroffen, denen ich Geld geliehen habe. 
Wo ist der Mann, dem du geholfen hast?

Upitne zamenice/ Interrogativpronomen

Upitne zamenice  u nemačkom jeziku su:

wer, was, welche/-r/-s, was für ein? 

Sa wer se pita za lica i živa bića, a sa was  se pita za stvari, stanja, pozive ili za celokupni rečenični sadržaj

Primeri:

Wer kommt?
Welcher Tag ist heute?
Was ist hier los?

Pogledaj još:

Deklinacija prideva
Predlozi za vreme, mesto i način
Imenice sa predlozima
Poimeničeni pridevi i participi