Zamenice u Nemačkom Jeziku/ Pronomen

U ovoj lekciji ćete naučiti sve o zamenicama, koje zamenice postoje i kako funkcionišu.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su zamenice u nemačkom jeziku?
Lične zamenice/ Personalpronomen
Prisvojne zamenice/ Possessivpronomen
Pokazne zamenice/ Demonstrativpronomen
Neodređene zamenice/ Indefinitpronomen
Povratne zamenice/ Reflexivpronomen
Relativne zamenice/ Relativpronomen
Upitne zamenice/ Interrogativpronomen

Sigurna sam da ste već naišli na reči kao što su er, sie, es ili mein, dein, sein. Pa makar bili i na samom početku, već ste ih morali upoznati. I sigurna sam da znate da su to lične i prisvojne zamenice.  Iako izgleda da ih je lako naučiti  i da ne bi trebalo biti nikakvih problema pri njihovoj upotrebi, ipak sam primetila da nekim učenicima upotreba  zamenica stvara probleme. Pa hajde da razjasnimo neke stvari.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Šta su zamenice u nemačkom jeziku?

Zamenice su reči koje zamenjuju imenice, upućuju na njih, ali nekad stoje i umesto čitave rečenice. Kad stoje umesto imenica, one se ne mogu pojaviti zajeno s njima, stoji ili imenica ili zamenica.

Gotovo sve zamenice se menjaju u rodu, broju i padežu, a neke od njih i u licu.

Ali isto tako zamenice, poput prisvojnih mogu da prate imenicu i tada se prilagođavaju imenici. Ponašaju se poput člana i dobijaju nastavke poput člana.
Zato i postoje dva naziva na nemačkom jeziku, prema ulozi prisvojne zamenice:
Possessivpronomen – kad prisvojna zamenica stoji samostalno
Possessivartikel – kad  prisvojna zamenica stoji uz imenicu
Mi ćemo ih jednostavno zvati prisvojne zamenice.

Zamenice se dele na:
Lične zamenice (Personalpronomen)
Prisvojne zamenice (Possessivpronomen)
Pokazne zamenice (Demonstrativpronomen)
Neodređene zamenice (Indefinitpronomen)
Povratne zamenice (Reflexivpronomen)   
Relativne zamenice (Relativpronomen)
Upitne zamenice (Interrogativpronomen)

Lične zamenice/ Personalpronomen

Lične zamenice se često koriste za zamenu imenice i veoma su pogodne  da se izbegnu ponavljanja. Lične zamenice se ne odnose samo na ljude, već se mogu odnositi i na predmete ili činjenice.

ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie

Primeri:

Das ist MirkoEr kommt aus Italien. 
Ich gehen ins Konzert. Kommst du mit?
Lea hat ein neues KleidSie hat es 90 Euro bezahlt. 

Prisvojne zamenice/ Possessivpronomen

Prisvojne zamenice mogu biti zamene ali i pratioci neke druge reči. Oni ukazuju na vlasništvo ili pripadnost.

mein, dein, sein/ihr/sein, unser, euer, ihr/Ihr

Primeri:

Kennst du meine Schwester?
Unsere Eltern heißen Marko und Gordana.
Das ist mein Sohn Dario.

Pokazne zamenice/ Demonstrativpronomen

Pokazne ili demonstrativne zamenice upućuju na bića ili predmete, njihove osobine i veličinu po udaljenosti i zamenjuju druge reči.

der/die/das,  diese/-r/-s, jene/-r/-s, solche/-r/-s, derjenige/diejenige/dasjenige, derselbe/dieselbe/dasselbe,

Primeri:

Ich möchte  diese Jacke kaufen.
Diese Jacke!? Jene ist schöner.
Wem gehört dieser Rucksack?

Neodređene zamenice/ Indefinitpronomen

Neodređene zamenice imaju funkciju upućivanja na neodređene ljude ili stvari. Uz pomoć neodređenih zamenica mogu se davati izjave o nečemu za šta se ne zna tačno ko ili šta ili koliko je učestvovalo u određenoj radnji. Neodređena zamenica man se takođe koristi kao pasivna zamena.

alle, einige/-r/-s, etliche, etwas, jede/-r/-s, jemand, man, manche/-r/-s, niemand

Primeri:

Es gibt noch mehrere Probleme.
Alle sind schon angekommen. 
Ich lese jedes Buch, dass sie schreibt. 

Povratne zamenice/ Reflexivpronomen

Povratne zamenice upućuju na subjekat u rečenici. Povratna zamenica se koristi da se vrati na subjekat rečenice da ukaže da se radnja rečenice odnosi na samog aktera.

mich, dich, sich, uns, euch, sich 

Primeri:

Er ärgert sich über seinen Chef. 
Sie kümmert sich um ihre Schwester. 
Ich freue mich  auf deinen Besuch.

Relativne zamenice/ Relativpronomen

Odnosne/relativne zamenice uvode relativne rečenice i odnose se na prethodnu imenicu. Oni uvode relativnu rečenicu i daju više informacija o imenici na koju se odnose. Relativna zamenica usklađuje rod i broj sa odnosnom imenicom. Padež zavisi od funkcije relativne zamenice u zavisnoj rečenici.  Povratne zamenice idu uz povratne glagole.

der, die, das, welche/-r/-s, wer/was

Primeri:

Das ist die Frau, die ich gestern gesehen habe.
Gestern habe ich Freunde getroffen, denen ich Geld geliehen habe. 
Wo ist der Mann, dem du geholfen hast?

Upitne zamenice/ Interrogativpronomen

Upitne zamenice  u nemačkom jeziku su:

wer, was, welche/-r/-s, was für ein? 

Sa wer se pita za lica i živa bića, a sa was  se pita za stvari, stanja, pozive ili za celokupni rečenični sadržaj

Primeri:

Wer kommt?
Welcher Tag ist heute?
Was ist hier los?

Pogledaj još:

Deklinacija prideva
Predlozi za vreme, mesto i način
Imenice sa predlozima
Poimeničeni pridevi i participi