Upotreba i Značenje Konjunktiva II – Jasno i Jednostavno/ Gebrauch und Bedeutung des Konjunktivs II

Upotreba i Značenje Konjunktiva II – Jasno i Jednostavno/ Gebrauch und Bedeutung des Konjunktivs II

U ovoj lekciji ćete saznati šta se sve može izraziti pomoću konjunktiva II,  u kojim sve oblastima može da se  upotrebi i šta sve može da znači.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Indikativ i Konjunktiv 
Kad upotrebljavamo konjunktiv?
Ljubaznost   ▪ würde + INFINITIV Preporuke / predlozi SavetiPretpostavke/ Mogućnosti/ Sumnje Pretpostavke sa müsste, dürfte, könnte
Rečenice u kojima se upotrebljava konjunktiv II
Željne rečenice  ▪ Kondicionalne rečenice ▪  Rečenice sa sonst/ andernfalls ▪  Uporedne rečeniceKonsekutivne i modalne rečenice Relativne rečenice Rečenice sa  fast / beinaheKoncesivne rečenice

Indikativ i konjunktiv 

Indikativ služi za izražavanje radnje koja je stvarna ili smatramo da je takva. Konjunktiv izražava radnju koja je moguća, neizvesna, stoga i nerealna. Kao što primeri, dole navedeni, pokazuju, postoji niz mogućih upotreba konjunktiva II: najčešće se javljaja u  irealnim uslovnim rečenicama. Ponekad se konjunktiv II koristi opciono u odnosu na indikativ  ili konjunktiv I.

Kad upotrebljavamo konjunktiv II

Da vidimo šta sve možemo izraziti pomoću konjuktiv II:

 1. Kad želimo da budemo ljubazni i učtivi:
  Könnte ich bitte …
  Würden Sie bitte …
 2.  Kad izražavamo želju
  Ich wäre …
  Ich hätte …
  Ich würde …
 3. Konjuktiv II se koristi takodje kad se daju saveti.
  Du solltest …
  Sie sollten …
 4.  Kad dajemo predloge
  Wir könnten  am Samstag….
  Wie wäre es mit ….

Ljubaznost

Konjunktivom II možete nešto tražiti na ljubazan, pažljiv i uzdržan način – često u obliku pitanja. Direktni zahtevi izgledaju oštriji i neljubazni.

Direktan zahtev:Bringen Sie mir eine Tasse Kaffee!
Konjunktiv II: Würden Sie mir eine Tasse Kaffee bringen!
Direktan zahtev:Ich will die Rechnung!
Konjunktiv II: Könnten Sie mir bitte die Rechnung bringen!

Vrlo često se u konjunktivu II  koristi prilog gern.Na primer:
Ich hätte gern….
Ich wüsste gern…/ Ich hätte gern gewusst , …
I kad se gern upotrebi u u poršlom vremenu, ipak se ta rečenica odnosi na sadašnjost,tako da obe rečenice: Ich wüsste gern…/ Ich hätte gern gewusst , …prevodimo: Voleo bih da znam,…
Konjunktiv II se takođe koristi u ljubaznim frazama.

Könnten / Würden Sie mir einen Gefallen tun und … – Da li biste mogli da mi učinitie uslugu i …
Wären Sie so freundlich/ nett, … -Da li biste bili ljubazni …
Würde es Ihnen etwas ausmachen …-Da li bi Vam smetalo …

Evo i primera u rečenicama:
Könnten Sie bitte das Fenster öffnen!-Da li biste molim vas mogli da otvorite prozor!
Würden Sie bitte das Fenster öffnen! – Da li bi ste molim vas otvorili prozor!
Dürfte ich Sie etwas fragen? – Da li bih mogla da Vas pitam nešto?
Wären Sie so nett, mir das noch einmal erklären.-Da li biste bili ljubazni da mi ovo ponovo objasnite.
Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? – Da li biste imali trenutak za mene?

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Würde+INFINITIV

würde + Infinitiv se često upotrebljava kad želite nešto izuzetno ljubazno da zamolite.
Na primer:
Würden Sie mir bitte einen Gefallen tun?
Würden Sie vielleicht auf meine Sachen aufpassen?

Preporuke / predlozi

Za predloge se upotrebljava können u konjunktivu II + INFINITIV.

Na primer:
Wir könnten ein Picknik machen.

Prošlo vreme uglavnom služi za prigovore i žalbe.
Na primer:
Wir hätten ein Picknik machen können, aber du hast ja nichts vorbereitet.

Saveti

Ovde se upotrebljava sollen u konjunktivu II + INFINITIV i an deiner Stelle + Konjunktiv II
Na primer:
1.Wie wäre es, wenn wir dieses Mal pünktlich abreisen. – Kako bi bilo, da ovaj put krenemo na vreme.
2. An deiner Stelle würde  ich nicht so viel arbeiten.- Da sam na tvom mestu ne bih toliko radio.
3. Sie hätte das Verkehrszeichen beachten müssen/sollen und hätte nicht so schnell fahren dürfen. –
Trebalo je da poštuje saobraćajni znak i da ne vozi tako brzo.
4.Es wäre besser (gewesen), wenn wir nach der Party alles aufräumen würden. – Bilo bi bolje kad bismo posle žurke sve pospremili.

Prošlo vreme uglavnom služi za prigovore i žalbe.

Na primer:
Du hättest dich mehr bewegen sollen, dann hättest du jetzt keine Kopfschmerzen.

Pretpostavke/ Mogućnosti/ Sumnje

Na primer:
Vielleicht hätte sie keine Zeit. – Možda nije imala vremena.

Pretpostavke sa müsste, dürfte, könnte

Na primer:
Oma müsste beim Fernsehen eingeschlafen sein. – Baka je sigurno zaspala dok je gledala TV.
Das dürfte ihn ziemlich ärgern.- To bi trebalo zaista da ga razljuti.

Rečenice u kojima se upotrebljava konjunktiv II

Na primer:
Hätte ich doch nur die Wohnung aufgeräumt. – Da sam barem spremila stan.
Wäre ich bloß nicht aufgewacht.- Da se barem nisam probudio!

Kondicionalne rečenice

Na primer:
Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich ständig reisen. – Da imam više novca, stalno bih putovao.
Wenn er weniger arbeiten würde, wäre er ausgeruht.- Da je manje radio, bio bi odmoran.

Rečenice sa sonst/ andernfalls

Na primer:
Ich habe schnell reagiert, sonst hätte es einen schweren Unfall gegeben.- Brzo sam reagovao, inače bi došlo do teške nesreće.

Uporedne rečenice

Na primer:
Er benimmt sich so, als ob er überhaupt keine Probleme hätte.- Ponaša se kao da nema nikakvih problema.

Konsekutivne i modalne rečenice

Na primer:
Er war zu müde, als dass er weiterfahren könnte. – Bio je previše umoran, a da je mogao dalje da vozi.

Relativne rečenice posle negativne izjave

Na primer:
Es gibt keinen Menschen, der für ein so geringes Gehalt arbeiten würde. – Nema čoveka, koji bi za tako malu platu radio.

Rečenice sa fast / beinahe

Na primer:
Es wäre fast zu einer großen Katastrophe gekommen.- Umalo se desila velika katastrofa.
Fast hätten wir keinen Flug mehr bekommen.-
Skoro da nismo dobili let.

Koncesivne rečenice

Na primer:
Auch wenn er der schönste Mann der Welt wäre, würde ich ihn nicht heiraten.- Čak i da je najlepši čovek na svetu, ne bih se udala za njega.

Prošlo vreme uglavnom služi za prigovore i žalbe.
Na primer:
Du hättest dich mehr bewegen sollen, dann hättest du jetzt keine Kopfschmerzen.

Pogledajte još:

Dass rečenice
Kauzalne rečenice – weil, da
Koncesivne rečenice – obwohl, trotzdem
Finalnerečenice  – damit um…zu
Kondicionalne rečenice – wenn, falls
Konsekutivne rečenice – sodass, als dass
Modalne rečenice – indem, als ob, als wenn,ohne dass, anstatt dass, wie/als
Temporalne rečenice
Relativne rečenice
Indirektna pitanja
Infinitivne rečenice sa zu
Infinitivnerečenice um..zu, ohne..zu, anstatt..zu