Kako Učiti Nove Reči i Nemački Izgovor- Tipps für Wortschatz und Aussprache

Pitate se kako ućiti nove reči i izgovor u nemačkom jeziku. U ovoj lekciji možete da nađete savete kako da naučite nemačke reči i izgovor. Ovi saveti vam mogu pomoći da ih sa lakoćom savladate.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Učenje novih rečni i rečenica
Izgovor

Učenje novih rečni i rečenica

Učite često i pomalo.
Zapisujte sve nove reči na list papira ili napravite kartice koje možete nositi sa sobom.

Ponavljajte reči dok čekate u redu, kod lekara ili dok čekate autobus, dok se vozite u autobusu, tramvaju

Imenice uvek učite sa članom i množinom. Npr: das Haus, die Häuser

Glagole uvek učite u infinitivu, 3. licu jednine i perfektu. Npr: sprechen, er spricht, er hat gesprochen.

Napišite rečenice sa rečima koje učite i pokušajte da ih naučite. Reči se lakše pamte sa kontekstom.
Na primer:
sprechen
Er hat gestern mit dem Chef gesprochen.
Er spricht jetzt mit dem Chef.

Učite reči po temama, na primer tema: U restoranu. Sakupite reči i fraze vezane za restoran, rezervisanje stola, naručivanje, plaćanje…
Zamislite situacije u kojima se možete naći i koji vam vokabular treba za tu situaciju. Zapitajte se koje reči znate, na primer, u vašem stanu. Da li znate kako se kaže sto, stolica, oramar, frižider …. Ako ne znate naučite ih i ponavljajte ih kad se nadjete u tom prostoru. To isto možete primeniti i za druge prostore, na primer: radno mesto, škola, dok šetate mestom u kojem živite.

Napravite kartice, na jednoj strani reč koju hoćete da naučite, na drugoj strani iza prevod te reči. Zamolite vašeg prijatelja/ prijateljicu  ili člana porodica da vas ispita.

Izgovor

Zadajte sebi broj rečenica koje ćete dnevno naučiti, izgovarajte ih glasno više puta u toku dana. To mogu biti 2, 3, 4 rečenice, koliko vama odgovara.
Napišite ih na list papira ili napravite kartice i nosite ih sa sobom kako biste mogli da ih vežbate u toku dana.

Reči koje teško izgovarate napišite na papir i izgovarajte ih pojedinačno vise puta. A onda izgovorite čitavu rečenicu.

Ako niste sigurni u izgovor pitajte vašeg nastavnika nemačkog da vam pomogne ili ako poznajete nemačkog govornika.

Kad izaberete reč ili frazu koju želite da naučite, čitajte je naglas i polako dok je na savladate, a onda brže, to jest, normalne brzine.

Igrajte se sa izgovorom reči, fraza ili rečenica. Izgovarajte ih glasno pa tiho, polako pa na kraju brzo.

Možete isto tako da izgovarate rečenice zapovednički, ljutito, nezadovoljno, tužno, zainteresovano, ljubazno …

Obavezno zamislite situaciju dok izgovarate rečenice, na primer: sa prodavcem, sa poznanikom, sa malim detetom, sa kolegom na poslu ….

Kliknite na:
Gramatika / Sadržaj